Legea pentru ridicarea Primatului României la treapta de Patriarh

03 Iunie 2010

Art. 1 - Scaunul arhiepiscopal şi mitropolitan al Ungro-Vlahiei se ridică, ca primat al României, la rangul de Scaun patriarhal.

Art. 2 - Actualul arhiepiscop şi mitropolit al Ungro-Vlahiei, Înalt Prea Sfinţitul D. D. Dr. Miron Cristea, devine, în calitatea sa de Primat al României, Patriarh al Bisericii ortodoxe române.

Art. 3 - Patriarhul Bisericii ortodoxe române se va bucura de toate drepturile recunoscute de sf. canoane şi legile ţării.

Un regulament special întocmit de sf. Sinod va determina mai de aproape aceste drepturi.

Art. 4 - Pe viitor, alegerea Patriarhului Bisericii ortodoxe române se va face de un colegiu electoral, compus din membrii adunării, care după legea de organizare a acestei Biserici, va alege pe arhiepiscopul şi mitropolitul Ungro-Vlahiei şi din membrii de religiune ortodoxă ai Corpurilor legiuitoare, un regulament special, întocmit de ministerul cultelor, de acord cu sf. Sinod şi aprobat de consiliul de miniştri, va determina modul după care se va săvârşi actul alegerii.

Confirmarea alegerii o face, la propunerea sf. Sinod şi a guvernului, Majestatea Sa Regele, care va da apoi învestitura, potrivit datinilor ţării pentru capii Bisericii ortodoxe române.

Art. 5 - Nu vor putea fi aleşi în demnitatea de Patriarh al Bisericii ortodoxe române decât mitropoliţii şi episcopii în funcţiune ai acestei Biserici. (Monitorul Oficial al României din 25 februarie 1925)


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!