Moldova
Fotografii: Constantin Comici

„Lumea Patericului nu este nimic altceva decât împlinirea dumnezeieştilor Evanghelii“

Tudorel Rusu, 22 Octombrie 2016

Joi, 20 octombrie 2016, în Sala Sinaxar din cadrul Muzeului Mitropolitan Iaşi, a avut loc lansarea cărţii „Patericul Mare. Apoftegmele Părinţilor Pustiei I - Colecţia tematică“, în traducerea părintelui profesor Constantin Coman. Evenimentul a avut loc în prezenţa traducătorului, care a susţinut şi o conferinţă pe tema „Lumea Patericului şi lumea noastră“.

Organizatorii evenimentului au fost Editura Bizantină, Muzeul Mitropolitan din Iaşi şi Editura Doxologia şi i-a avut ca invitaţi, alături de traducător - pr. prof. univ. dr. Constantin Coman, pe d-l Cătălin Jeckel, consilier în cadrul Sectorului cultural şi comunicaţii media al Arhiepiscopiei Iaşilor - moderatorul întâlnirii, şi pe pr. prof. univ. dr. Gheorghe Popa de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi.

„Cred că această carte va rodi în timp şi că ea va fi un izvor de hrană duhovnicească pentru generaţiile care vin de-acum încolo. Dacă privim din perspectiva noastră, vedem că lumea se grăbeşte şi o judecăm probabil prea repede. Dacă privim însă din perspectiva Părinţilor pustiei, vedem însă că Dumnezeu nu se grăbeşte şi aşteaptă de fapt transfigurarea lumii, începând de la noi înşine. Acesta este mesajul Părinţilor pustiei: lumea nu se poate schimba decât dacă fiecare dintre noi se străduieşte să se schimbe prin cuvântul şi harul lui Dumnezeu. Toate celelalte forme de schimbare sunt uneori riscante“, a spus pr. prof. univ. dr. Gheorghe Popa.

„Patericul este pentru toată lumea, nu numai pentru monahi, la fel cum Evanghelia este pentru toată lumea“

Părintele profesor Constantin Coman a subliniat în cadrul întâlnirii că lumea Părinţilor Patericului este una diferită de lumea noastră, dar că este identică cu perspectiva Evangheliei asupra lumii: „În seara aceasta am venit la Iaşi nu ca să prezint o carte, ci să fac o pledoarie pentru un univers cu care eu m-am întâlnit cu adevărat traducând această carte, un univers surprinzător, provocator. În mintea mea, lumea Patericului este într-o permanentă tensiune cu lumea noastră, inclusiv cu lumea în care ne desfăşurăm noi activitatea şi viaţa noastră creştinească. Ceea ce m-a surprins a fost că, atunci când m-am întors la dumnezeieştile Evanghelii într-o lectură atentă, am întâlnit aceeaşi tensiune, la aceeaşi măsură, în aceeaşi parametri. Lumea Patericului, aveam să constat, nu este nimic altceva decât împlinirea, cu măsura deplinătăţii, a dumnezeieştilor Evanghelii, a cuvintelor Mântuitorului Hristos, a perspectivei descoperite lumii de Fiul lui Dumnezeu Întrupat. Patericul este pentru toată lumea, nu numai pentru monahi, la fel cum Evanghelia este pentru toată lumea. Măsura Evangheliei este măsura Patericului, măsura deplinătăţii. Credinţa Părinţilor din Pateric este credinţa despre care vorbeşte Mântuitorul Hristos, care poate învia morţii. Aceasta e lumea Evangheliei, lumea lui Dumnezeu - una în care faptele nu se înfăptuiesc cu puterea şi cu înţelepciunea oamenilor, ci cu lucrarea lui Dumnezeu“.

Culegere de apoftegme (ziceri, sentinţe, scurte istorisiri) ale monahilor din pustiul Egiptului în principal (trăitori în epoca de aur a monahismului egiptean, sec. IV-V), „Patericul Mare“ face parte din patrimoniul universal al literaturii creştine, fiind una dintre cele mai răspândite lucrări în toată creştinătatea, dar mai ales în Răsăritul Ortodox. A circulat începând din secolul al V-lea şi a stat la baza spiritualităţii creştine, în general, şi monahale, în special. Se înscrie în genul sapienţial creştin ca o capodoperă a genului. Traducerea realizată de părintele Constantin Coman este realizată după textul original, în limba greacă veche, publicat la Tesalonic şi este însoţită de un consistent studiu introductiv, note şi indici (biblic, onomastic, tematic), realizate de traducător.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!