Oltenia
Manifestări dedicate Mitropolitului Bartolomeu Anania

Manifestări dedicate Mitropolitului Bartolomeu Anania

Pr. Cons­tantin Olariu, 22 Martie 2018

Primăria comunei Glăvile, Școala Gimnazială „Bartolomeu Valeriu Anania” - Glăvile, Biblioteca Publică Glăvile, Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” - Vâlcea, Liga Femeilor Creştine Ortodoxe Vâlcea și Sectorul învă­țământ din cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului au organizat în aceas­tă perioadă o serie de manifestări cultural-duhovnicești închinate Mitropolitului Bartolomeu Anania.

A fost săvârșită rânduiala parastasului pentru Mitropolitul Bartolomeu la Biserica „Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil” din Glăvile, urmată de o serie de evocări la Școala Gimnazială „Bartolomeu Anania”, sub genericul „Aducerea aminte și cinstirea Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania”, în care a fost susținut și un recital de poezie din opera scriitorului, interpretat de elevii Şcolii Gimnaziale.

Părintele Cristian Bănuţă, consilier învățământ și ac­ti­vități cu tineretul în cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului, a transmis cuvântul Înaltprea­sfinţitului Pă­rinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, intitulat „Mitropolitul Bartolomeu Anania – luptă­tor pentru unitatea de credinţă şi de neam a românilor”, precizând că „a fost unul dintre cei mai apre­ciaţi scriitori contemporani, un academician de înaltă ţinută, dar şi un vlă­dică preocupat permanent pentru desă­vâr­­şi­rea sa şi îndrumarea credin­cio­şilor către Împă­răţia lui Dum­nezeu. Mitropolitul Barto­lomeu a avut o credinţă în Dumnezeu im­pre­sionantă, o cul­tură imensă, o putere de a sluji neamul şi Biserica cu pre­ţul jertfei sale. A luptat întreaga viaţă pentru Adevăr şi libertate”.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!