Moldova
Mărturisitorii ortodocşi şi învăţătura despre icoană

Mărturisitorii ortodocşi şi învăţătura despre icoană

Pr. Marius-Ionuţ Tabarcea, 21 Octombrie 2017

Temele abordate în cadrul activităţilor au tratat pe larg învăţătura ortodoxă despre cinstirea sfintelor icoa­ne, au evocat chipuri de măr­tu­risitori creştini din perioada comunistă, au surprins aspecte despre relaţia omului cu Dum­nezeu şi au prezentat persona­li­tatea Patriarhului Justinian Marina. Astfel, credincioşii Pa­ro­hiei Săcăreşti au învăţat despre Pregătirea pentru primi­rea Sfintelor Taine şi ierurgii, pr. paroh Bogdan Balmuş vor­bindu-le despre Taina Spo­ve­daniei şi Taina Sfintei Împăr­tă­şanii, dar şi despre agheas­mă. În Parohia Hereşti (Cris­teşti), pr. Marius Botez a sus­ţinut cateheza cu tema Chipuri de mărturisitori creştini orto­docşi în perioada comunistă, analizând suferinţele, precum şi grelele încercări la care a fost supuşi în perioada respectivă mărturisitorii credinţei ortodoxe. Un capitol special l-a re­pre­­zentat evocarea preoţilor Şte­fan Velescu şi Ioan Podaru, slujitori ai Bisericii pe Valea Mol­do­vei, întemniţaţi pe nedrept în vremea regimului comunist.

De ce nu este icoana chip cioplit? au descoperit cei prezenţi la cateheza susţinută de pr. Cris­tinel Hărmănescu în Paro­hia cu hramul „Sfântul Mare Mu­cenic Gheorghe“ din Paş­cani, Icoana ortodoxă fiind şi subiectul catehezei prezentate de pr. Ovidiu Drîmbu în Parohia Lespezi. Despre Rolul icoa­nei în cultul ortodox a vorbit pr. Sergiu Andrei de la Parohia Vascani, în cateheza cu acelaşi titlu. Activitatea i-a impresionat pe participanţi, unul dintre ei mărturisind la final: „Icoanele sunt importante în via­ţa noastră pentru că ne ajută să fim mai aproape de Dum­nezeu, de Maica Domnului şi de sfinţi, cu ajutorul cărora depăşim mai uşor greutăţile şi suferinţele“. La Parohia „Sfân­ta Cuvioasă Parascheva“ din Târgu Frumos a fost organizată cateheza cu tema Icoana în viaţa creştinului ortodox. În tra­tarea temei, pr.Constantin Cristian Cristea a oferit celor prezenţi argumente din Sfânta Scriptură şi de la Sfinţii Părinţi cu privire la importanţa icoa­nei, la rolul ei în viaţa noastră, dar şi la efectele ei duhov­niceşti.

Pr. Cătălin Bortă, de la Pa­rohia Valea Oilor, a evocat în cadrul unei cateheze Persona­li­tatea Patriarhului Justinian Ma­rina. După vizionarea unui film de arhivă despre activita­tea cunoscutului ierarh român, prezentarea a continuat cu câteva date biografice, dar şi cu aspectele mai importante din activitatea celui care a condus Biserica Ortodoxă Română timp de 29 de ani.

În luna noiembrie vor fi sus­ţinute alte două cateheze de­monstrative în parohiile Con­ţeşti şi Volintireşti.

Cateheza demonstrativă es­te un proiect iniţiat de Biroul de catehizare al Arhiepiscopiei Iaşilor în urmă cu patru ani, cu scopul de a transmite credincioşilor din parohii, într-un mod cât mai atractiv şi actual, în­văţătura de credinţă ortodoxă, fiind şi model de bună practică pentru preoţii care desfăşoară astfel de activităţi.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!