Micul catehism: Rânduieli bisericeşti în a opta zi după naşterea pruncului (I)

Gheorghe Mihăilă, 13 Iunie 2009

Sfânta Biserică a stabilit ca în ziua a opta de la naşterea pruncului să se oficieze două rânduieli: Rugăciunile la femeia lăuză şi Rugăciunea la însemnarea pruncului, când i se pune numele. Rânduiala prevăzută pentru femeia lăuză în a opta zi de la naşterea pruncului conţine trei rugăciuni speciale pentru mama pruncului.

În prima rugăciune, Dumnezeu este rugat să-i vindece mamei „toată boala şi toată neputinţa“, „ridicând-o din patul în care stă“ şi se adaugă: „căci, după cuvântul proorocului David, în fărădelegi ne-am zămislit şi întinaţi suntem toţi înaintea Ta“. A doua rugăciune, dezvoltând aceeaşi temă de iertare şi de vindecare, invocă mila divină pentru iertarea femeii de păcate, precum şi păzirea ei de lucrarea diavolului: „ocroteşte-o cu îngeri de lumină şi strălucitori şi o apără de toată năvala duhurilor nevăzute. Aşa, Doamne, de neputinţă, de slăbiciune, de râvnire, de zavistie... apăr-o pe ea şi pe pruncul acesta, după mare mila Ta“. În cea de-a treia rugăciune, pe lângă cererea de iertare, descoperim o referinţă la porunca naşterii de prunci: „Căci Tu ai zis, Doamne: Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l stăpâniţi“.

Sf. Ap. Pavel, în Epistola către Galateni (4, 9-10), ne încredinţează că rânduielile din perioada Vechiului Testament privind curăţirea s-au desfiinţat. Mai mult, acelaşi apostol ne învaţă că „toate sunt curate pentru cei curaţi; iar pentru cei întinaţi şi necredincioşi nimic nu este curat“. Astfel, prin referirea la versetul 7 al Psalmului 50 („în păcate m-a născut maica mea“) nu se poate înţelege că zămislirea pruncului ar fi un păcat. Citatul din psalm, în virtutea legăturii profunde dintre mamă şi prunc, ne indică faptul că pruncul se naşte cu păcatul strămoşesc. Din felul în care sunt formulate cererile de iertare pentru lăuză, în aceste rugăciuni, nu reiese că ar fi vorba de vreun păcat personal cauzat de naşterea de prunci, ci numai de păcat la modul general, făcut „cu ştiinţă şi cu neştiinţă“.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!