O carte despre apostolatul cultural creştin

22 Iunie 2007

Cei interesaţi de o nouă metodă de afirmare publică a valorilor creştine pot să-şi completeze colecţia cu o nouă carte, apărută anul acesta la Editura mitropolitană Trinitas. Cartea „Metaforă şi misiune. Valorificarea lieraturii laice în predica românească“ este semnată de Bogdan Aurel Teleanu. „Cartea a izvorât din preocuparea pentru relevanţa mesajului creştin. În condiţiile în care, în ciuda faptului că încă se vorbeşte de Dumnezeu, de Allah, de Iehova, dar - după cum aprecia istoricul Georges Minois - conţinutul discursului nu mai este religios, ci politic, sociologic, psihologic, putem vorbi de o criză a valorilor care a afectat inclusiv autenticitatea retoricii creştine(...)

Apostolatul cultural reprezintă o dimensiune complementară apostolatului laic şi preoţesc. Responsabilitatea instituţională a Bisericii Ortodoxe Române de a susţine valorile creştine promovate prin intermediul culturii literare laice, idee avansată de episcopul Grigorie Gh. Comşa, se referă la misiunea preoţilor de a stimula apostolatul laic, desfăşurat de oamenii de cultură prin valorificarea literaturii laice în predicile lor. Din punctul meu de vedere, misiunea culturală a Bisericii Ortodoxe Române - desfăşurată sub forma apostolatului cultural - reprezintă o soluţie menită să contribuie atât la revigorarea retoricii creştine, cât şi la anihilarea influenţei nocive exercitate de o literatură antiumană printr-o pregătire culturală a preoţilor şi prin crearea sau simpla promovare a unei literaturi care să reflecte valorile creştine“, motivează autorul.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!