Posturi clericale și neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

13 Octombrie 2017

Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi cleri­cale vacante: diacon la Parohia Miron Patriarhul, Protoieria Sector 1 Capitală; preot la Parohia „Sfântul Alexandru”, Protoieria Sector 2 Capitală; preot la Parohia „Înălțarea Sfintei Cruci”, Protoieria Sector 3 Capitală; preot la Parohia Ferentari, Proto­ieria Sector 5 Capitală; preot la Parohia Bălăceanca din sat Bălăceanca, comuna Cernica, Protoieria Ilfov Sud. Perioada de candidare se încheie la 31 oc­tombrie, iar posturile pot fi ocu­pate, în conformitate cu pre­vederile statutare și regula­men-­ tare, numai de către candidații care sunt clerici sau fii duhovni­cești ai Arhiepiscopiei Bucu­reștilor.

De asemenea, se anunță și următoarele posturi neclericale vacante: administrator rețea IT, în cadrul Secretariatului Centrului eparhial; asistent social, în cadrul Centrului de zi pentru copii „Sfânta Muceniță Sofia”, al Sectorului social-filantropic și misionar; gestionar în cadrul Centrului cultural-social „Iustin Patriarhul”, al Sectorului econo­mic-financiar. Pentru aceste posturi, candidații trebuie să aibă calificare de specialitate și o experiență în domeniu de mini­mum 5 ani.

Alte posturi necle­ricale vacante sunt cele de elec­trician în cadrul Serviciului tehnic, al Sectorului monumente și construcții bisericești (candidații trebuie să posede calificarea tehnică pentru întreținerea și realizarea rețelelor electrice); cântăreț bisericesc la Parohia „Sfântul Spiridon”-Vechi, Protoieria Sector 4 Capitală.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!