Banat
Praznicul Schimbării  la Față a Domnului

Praznicul Schimbării la Față a Domnului

08 August 2017

La sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului nostru Iisus Hristos, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, iar Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a liturghisit în biserica Parohiei Săvârșin, județul Arad.

Deși pentru zona de vest a țării a fost emisă avertizarea Cod roșu de cani­culă, numeroși credincioși timişo­reni au participat, de praznicul Schim­bării la Față a Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos, la Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitro­politană din Timișoara. Dumnezeiasca slujbă a fost ofi­ciată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitro­politul Banatului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cadrul sinaxei euharistice au fost pomeniți ostașii români jertfiți pe câmpul de luptă în timpul bătă­liilor de la Mărăști, Mă­rășești și Oituz. După otpust, chiriarhul a vorbit despre minunea petrecută pe Muntele Tabor ce are în centru tainica Transfigu­rare a Mântui­torului Iisus Hristos. Totodată, Părintele Mitropolit Ioan a vorbit și despre jertfa trans­figuratoare a soldaților ro­mâni pentru apă­rarea și întregirea țării noastre.

„I-am pomenit astăzi pe cei 350.000 de ostași români care au căzut la Mărăși, Mărășești și la Oituz. Cu sângele lor, ostaşii au spălat fața României și, de atunci, avem o altă țară, România Mare. Iată cu ce au spălat ei chipul sfâșiat de milenii al neamului nostru românesc! Să ne schim­băm și noi, iubiți credincioși, și să ne întoarcem la omenia româ­nească de odinioară!”, a spus în cuvântul său Înaltpreasfințitul Părinte Ioan.

În această zi de praznic împă­ră­tesc, conform unei vechi tradiții consemnate de canonului 28 al Sinodului Trulan din 692, credin­cioșii au adus la biserică, spre binecuvântare, prinoase din pârga strugurilor, atât pentru protejarea culturilor viței-de-vie de dăunători și de boli păgubitoare, cât și ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru roadele toamnei.
Întrucât termometrele indicau peste 40°C, din inițiativa Mitropolitului Banatului, Direcția de Sănătate Publică Timiș, în cola­borare cu Arhiepiscopia Timi­șoarei, a deschis, în interiorul Ca­tedralei Mitropolitane, un punct de prim ajutor, unde credincioșii afectați de caniculă pot găsi dozatoare de apă rece, iar cei cu diabet ori cu afecțiuni cardiace pot be­neficia de consultații medicale primare.

Slujire arhierească în Parohia Săvârşin

Praznicul Schimbării la Faţă a Domnului a fost serbat în acest an într-un mod deosebit de către credincioşii Parohiei Săvârşin, deoarece în mijlocul lor s-a aflat întâistătătorul eparhiei arădene, Înalt­preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei. Chiriarhul arădean a oficiat Sfânta Liturghie în biserica parohială cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, împreună cu preotul paroh Călin Mădăluţă şi arhidiaconul Tiberiu Ardelean, în prezenţa Alteţelor Lor Regale Principesa Moştenitoare Margareta şi Principele Radu şi a numeroşilor invitaţi şi credincioşi.

La momentul potrivit, Înalt­prea­sfințitul Părinte Timotei a rostit un cuvânt de învăţătură intitulat „Frumuseţea chipului celui dintâi...”. Titlul se referă la tălmăcirea numirii praznicului de astăzi, având întregirea arătată în imnografia slujbelor, adică starea de început a omului care tinde către Dumnezeu cu ajutorul harului divin, lumina dumnezeirii lucrând negrăit la desăvârşirea fiinţei omeneşti. „Virtuţile credincioşilor s-au arătat în istoria popoarelor uneori cu sacrificii prin tot ceea ce este spre zidire, şi nu spre distrugere”, a subliniat ierarhul.

În continuare, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârşit o slujbă de pomenire pentru eroii ostași căzuți pe câmpurile de luptă în timpul Primului Război Mondial în lupta de la Mărășești din 6 august 1917, alături de rugăciunea pentru Regele Ferdinand, „Întregitorul” României, pentru Regina Maria, „Mama Răniților”, și pentru Regina Ana, la împlinirea unui an de la trecerea la cele veșnice. La acest moment, Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre faptul că frământările lumii trebuie să ducă la pace şi unitate, sărbătoarea amintindu-ne, prin coincidenţa datelor, de cea mai reprezentativă bătălie pentru armata română în cel Dintâi Război Mondial la Mărăşeşti, precum şi de lansarea primei bombe atomice la Hiro­shima în cel de-al Doilea Război Mondial, un avertisment pentru omenire de a-şi înnoi mereu eforturile pentru pace. Avem încredinţarea că eroii se vor muta în lumina cea veşnică, pilduitoare pentru idealurile umanităţii. Exemple sunt gen. Ieremia Grigorescu, cpt. Grigorie Ignat, Ecaterina Teodoroiu şi mulţi alţii, sub conducerea Regelui Ferdinand, cu concursul Reginei Maria. Chiriarhul arădean a amintit exemplul de dăruire al Reginei Ana în cel de-al Doilea Război Mondial, de la a cărei trecere la cele veşnice s-a scurs un an.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul parohiei din Săvârșin. La final, membrii co­ralei i-au oferit Înaltprea­sfin­țitului Părinte Timotei o icoană cu praznicul Schimbării la Față.

Sărbătoare la Mănăstirea Almăj-Putna

La praznicul Schimbării la Față a Mântuitorului Iisus Hristos, sute de credincioși din Valea Almăjului, dar și din alte părți ale țării și-au îndreptat pașii spre Mănăstirea Almăj-Putna din județul Caraș-Severin. Ziua hramului acestui așe­zământ mona­hal a constituit prilej de rugă­ciune și de bucurie duhov­nicească pentru pelerinii veniți să participe la sfintele slujbe. Sfânta Liturghie a fost oficiată din încre­dințarea Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caran­sebeșului, de părintele arhimandrit Constantin Timiș, vicar epar­hial, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi în Altarul de vară al mă­năstirii.

Potrivit tradiției, la acest praz­nic, părintele vicar a săvârșit la sfârșitul Sfintei Liturghii și o slujbă de binecuvântare a rodului viei. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caranse­beșului. Anul acesta, credincioșii care au luat parte la Bucuria hramului de la Almăj-Putna au avut posibilitatea să se închine și la moaștele Sfântului Pantelimon aduse de la metocul Centrului eparhial din Caransebeș.

În cuvântul de învățătură rostit credincioșilor, părintele vicar a arătat cât de importantă este pregătirea noastră în viața aceasta pentru a ne împărtăși de slava Sfin­tei Treimi în viața veșnică.

Construcţia Schitului Al­măj-Putna a început în toamna anului 1996, când a fost turnată temelia unei clădiri care cuprinde 19 chilii, paraclisul, trapeza şi bucătăria. Viaţa monahală propriu-zisă a început în luna martie a anului 1997. În anul 1999, Sfân­tul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ridicat schitul la rang de mănăs­tire, având hramul „Schim­barea la Faţă a Mântui­torului Iisus Hristos”.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!