Profesorii solicită salariul minim de 880 de lei

18 Octombrie 2007

Federaţia Educaţiei Naţionale (FEN) şi-a manifestat nemulţumirea faţă de amânarea, pentru a doua oară, de către Curtea de Apel Bucureşti, a pronunţării în cazul procesului intentat de acest sindicat din învăţământ privind salariul minim de 880 de lei pentru salariaţii angajaţi pe posturi pentru care se cer studii superioare.

„Până la redactarea hotărârii, nu putem decât să ne imaginăm motivele acestei noi amânări. Nu vrem să credem că între această amânare şi reacţiile violente din ultimele zile ale guvernanţilor există o legătură directă de cauzalitate. Având în vedere că amânarea unei pronunţări nu poate fi mai mare de şapte zile, sperăm, că săptămâna viitoare, la 23 octombrie, următorul termen fixat pentru pronunţare, va fi şi ultimul şi va confirma imparţialitatea instanţelor româneşti şi nesupunerea lor politicului. Mai ales că deja Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a confirmat, prin hotărâre motivată, tratamentul diferenţiat aplicat angajaţilor din învăţământ“, afirmă preşedintele FEN, Cătălin Croitoru.

FEN a chemat în judecată Guvernul, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru obligarea la respectarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă Naţional privind salariul minim 880 de lei pentru persoanele încadrate pe funcţii, pentru care condiţia de pregătire cerută este cea de studii superioare şi începerea negocierilor colective la nivel de ramură. De asemenea, în urma demersurilor FEN, CNDC a recomandat MECT să elimine tratamentul diferenţiat aplicat personalului din învăţământ cu privire la cuantumul salariului minim brut. Hotărârea CNCD vine ca urmare a petiţiei înaintate de FEN cu privire la existenţa mai multor valori stabilite de Guvern pentru salariul minim pe economie. (O.R.)


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!