Moldova
Protocol de înfrăţire între Parohia Tomeşti I, judeţul Iaşi, şi Parohia „Sfinţi Martiri Brâncoveni” din Ialoveni, Republica Moldova

Protocol de înfrăţire între Parohia Tomeşti I, judeţul Iaşi, şi Parohia „Sfinţi Martiri Brâncoveni” din Ialoveni, Republica Moldova

13 Septembrie 2018

Hramul „Naşterea Maicii Domnului” al Parohiei Tomeşti I, Protopopiatul 2 Iaşi, a debutat vineri seară, 7 septembrie 2018, la ora 17:00, când, sub protia părintelui Marius-Daniel Profir, protoiereu al Protopopiatului 1 Iaşi, a fost săvârşită slujba Vecerniei unită cu Litia.

A doua zi, sâmbătă, 8 septembrie 2018, părintele paroh Ion-Teofil Leuştean a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu părintele Mihai Tatar, paroh la Parohia „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din oraşul Ialoveni, Republica Moldova, şi cu Părintele Iuri Nistor, coslujitor la aceeaşi parohie.

La finalul Sfintei Liturghii, cu binecuvântarea chiriarhilor, a fost semnat un protocol de înfrăţire, ce are printre obiective:

- dezvoltarea unor proiecte specifice cu un bogat caracter misionar şi pastoral, prin care se vor iniţia acţiuni concrete de cunoaştere şi cooperare;
- vizite frăţeşti reciproce având caracter misionar şi pastoral, prin care se va putea cunoaşte mai bine viaţa duhovnicească din parohiile respective, astfel încât preoţii şi credincioşii să comunice direct, să se roage şi să lucreze misionar împreună;
- organizarea de pelerinaje la obiective religioase şi mănăstiri din cele două ţări;
- organizarea de tabere şi întâlniri cu tinerii din parohii;
- organizarea de conferinţe, schimburi de experienţă, seri duhovniceşti, mese rotunde la care să fie dezbătute subiecte de natură misionară şi pastorală; la care să fie invitaţi şi alţi preoţi din zona respectivă, oficialităţi locale, intelectuali, misionari laici ş.a.

Cei doi preoţi din Ialoveni au făcut parte din delegaţia oficială a oraşului Ialoveni care a fost invitată la „Zilele Comunei Tomeşti 2018”, având în vedere faptul că Primăria Comunei Tomeşti este înfrăţită cu Primăria Oraşului Ialoveni, Republica Moldova. Astfel, preoţii din cele două comunităţi au participat împreună la unele evenimente ce au avut loc cu acest prilej.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!