Răspunsuri duhovniceşti: Cine poate fi trecut pe pomelnic

24 Octombrie 2008

Când facem pomelnic pentru sfântul altar, pe cine să trecem în primul rând?

Cel mai mare neam pe care îl avem pe faţa pământului, nu-i tată şi mamă, cât veţi trăi voi. Cel mai mare neam pe care îl avem nu-i soţia, nu-i soţul, ci este preotul care ne-a botezat şi al doilea este naşul de botez, şi al treilea - pentru care sunteţi cununaţi - este naşul de cununie. Deci, când faci un pomelnic, întâi şi întâi la morţi să faci. Şi dacă preotul care te-a botezat este mort, pe el să-l pui întâi. Apoi să pui naşul, dacă-i mort, pe urmă pe ceilalţi. Când faci pomelnic la vii, tot aşa. Dacă trăieşte preotul, pui pe preot întâi şi apoi pe naşul de botez, naşul de cununie şi apoi pui pe soţ, soţie, mamă, soră şi alte rudenii.

Ce persoane nu se pot trece pe pomelnic?

Pe pomelnic nu se pot trece în primul rând, niciodată, sectarii, căci ei s-au rupt definitiv de Biserica lui Hristos. Pe aceştia în veac nu-i poţi trece în pomelnic. În al doilea rând nu se trec sinucigaşii: ori s-au spânzurat, ori au murit din beţie, ori au murit în duel... Pe urmă nu se pun la slujbe cei ce trăiesc necununaţi. În veacul veacului nu-i poţi pune părticică în sfântul potir celui ce trăieşte în preacurvie! Niciodată. Pentru preacurvie se dă 15 ani oprire de la Împărtăşanie, că trăieşte necununat. Cum să-i pun părticică lui, să se împărtăşească cu Trupul şi Sângele Domnului? Dimineaţa, la Sfânta Proscomidie, ai văzut că preotul are copia aceea de argint în mână, şi din prescură întâi scoate dumnezeiescul Agneţ, care se preface în Trupul lui Hristos; din prescură a doua se scoate partea Maicii Domnului; din prescura a treia scoate pentru ctitorii mănăstirii, conducătorii ţării, conducătorii Bisericii; din a patra prescură scoate părticele pentru cei vii. Dar pentru cel care înjură, huleşte şi trăieşte în desfrâu nu poţi scoate, că acea părticică reprezintă faţa sufletului lui.

De asemenea, nu se trec pe pomelnic cei care refuză Sfintele Taine şi care nu se mai spovedesc. Gata! Pe aceştia nu-i mai pui! S-au despărţit de Biserică pentru veşnicie!

Dar dacă un creştin este beţiv, este bine să-l trecem pe pomelnic?

Este bine să-l pui la Psaltire, Sfântul Maslu, acatiste, dar nu la Sfânta Liturghie. (arhim. Cleopa Ilie, Sfaturi duhovniceşti)


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!