Răspunsuri duhovniceşti: De ce se poartă doliu după cineva mutat din lumea aceasta

Nicoleta Olaru, 20 August 2012

........

Răspunsuri oferite de preotul paroh la Gheorghe Şurpănelu, Parohia "Sfântul Gheorghe Eternitate" Iaşi

Părinte, care este semnificaţia doliului pe care-l adoptă creştinii când dintre ei pleacă cineva la ceruri? De ce negru?

Doliul semnifică starea de întristare a cuiva, care plânge după un apropiat al său ce s-a mutat din viaţa aceasta. Negrul doliului simbolizează tristeţea celui ce îl poartă.

Cât trebuie purtat, de către cine şi de ce?

De regulă, doliul se poartă de cei apropiaţi răposatului timp de 40 de zile, pentru ca cei din jur să înţeleagă starea lor, să se roage împreună cu ei pentru cel adormit. Faţă de persoanele în doliu avem un comportament rezervat.

Cât este de important acest gest?

Importanţa doliului pentru cei care-l poartă constă în faptul că cei din jur înţeleg că trec printr-un moment de întristare şi că au nevoie de înţelegerea şi compasiunea lor.

Şi renunţarea bărbaţilor la a se bărbieri este semn al doliului? E obligatoriu?

De obicei, bărbaţii care au pierdut pe cineva apropiat, pe lângă purtarea hainelor cernite, stau nebărbieriţi, tot în semn de doliu, până la 40 de zile. Renunţarea la a se bărbieri este un doliu pe care-l respectă cei apropiaţi (soţul, copiii), nefiind obligatoriu. În armată era acceptată nebărbierirea în semn de doliu doar trei zile.

Dar despre hainele călugăreşti sau preoţeşti ce ne puteţi spune? Ce semnifică în acest caz negrul?

Hainele călugăreşti sau preoţeşti nu sunt îmbrăcăminte de doliu. Sfintele Canoane şi legiuiri bisericeşti au statornicit ca slujitorii bisericeşti să poarte chiar şi în viaţa de toate zilele costumul clerical, deosebit de cel al laicilor, atât prin formă sau croială, cât şi prin culoare. Canonul 27 al Sinodului VII Ecumenic prezintă veşmintele pe care le îmbracă persoanele bisericeşti (în afara sfintelor slujbe), precizând că se cuvine a fi lungi şi cât cu putinţă întunecate, pentru că lungimea închipuie buna-cuviinţă, iar întunecimea (culoarea neagră) este icoana smereniei.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!