Recenzie: Un diptic pentru ora de Religie

Pr. Georgian Păunoiu, 07 Noiembrie 2015

A apărut Manualul de Religie - Cultul Ortodox pentru clasa a III-a, Editura Corint Educaţional, lucrare a unor cadre didactice cu experienţă, precum Cristina Benga, Aurora Ciachir, Niculina Filat, Mihaela Ghiţiu, Ioana Niculae, dar şi cu dorinţa de a regândi conceptul unui manual de Religie astăzi. Manualul este însoţit şi de un caiet al elevului, un auxiliar care urmează structura lecţiilor prevăzute. Nu este vorba de căutarea unei originalităţi cu orice preţ, ci de o nouă pers­pectivă, echilibrată, menită să susţină osteneala profesorului de Religie şi să împărtăşească elevilor mesajul plin de lumină al credinţei ortodoxe. Spre uluirea scepticilor de serviciu, este un semn plin de nădejde că un manual de Religie poate să fie bine scris, dinamic şi formativ, estetic şi accesibil ca limbaj. Nu e uşor să intuieşti cât efort stă în spatele unei astfel de lucrări preţioase, dar cred că niciun sacrificiu nu este de prisos atunci când ne gândim la copiii noştri.
Conţinutul întregului manual este bine documentat, limbajul fiind clar şi accesibil vârstei elevilor, oferind profesorului perspectiva unui dialog atractiv. Stilul narativ-sapienţial extrem de plăcut, cu iz de poveste, se împleteşte fericit cu explicaţiile şi argumentele necesare. Argumentaţia se bazează pe Sfânta Scriptură, pe vieţile şi scrierile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii Ortodoxe, dar face apel şi la alte texte de inspiraţie religioasă şi pune în lumină elemente noi. Abordarea este optimistă, entuziastă şi ancorată în realitatea vieţii.

Subtitlurile care însoţesc cuprinsul fiecărei teme („Sfânta Scriptură ne învaţă”, „Vocabular”, „Să fim creativi”, „Să reţinem”, „Un strop de înţelepciune”, „Îndemnuri pentru micul creştin”, „Să descoperim împreună”, „Să ne jucăm împreună”, „Să înţelegem textul”, „Lectură”) sunt concise şi inspirate, dinamizând textul propriu-zis al lecţiilor.

Textele propuse ca lectură sunt alese cu grijă şi adaptate vârstei elevilor de clasa a III-a, îndemnând la reflecţie şi dialog. Explicarea termenilor la „Vocabular” este întotdeauna clară şi concisă. În ceea ce priveşte evaluarea, accentul cade pe un stil interactiv, asumând atât cunoştinţele dobândite, cât şi experienţa individuală a elevilor în viaţa cotidiană. Se pune accent pe jocul împreună, creativ şi dinamic, stârnind curiozitatea şi interesul. Ilustraţiile şi materialul multimedia pun şi mai mult în evidenţă aceste aspecte.

Viziunea grafică de excepţie, inedită în felul său, este cât se poate de adecvată vârstei elevilor, în perfectă concordanţă cu textul manualului. Imaginile sunt de cea mai bună calitate, în culori calde, odihnitoare, ca un veşmânt luminos al textului. Odată deschis, manualul apare ca un diptic ce apropie privirea şi deschide un orizont plin de sens. Elevul este astfel familiarizat cu imaginile bizantine specifice tradiţiei creştin-ortodoxe, prezentate şi explicate pe înţelesul lor. Este interesant că elementele de iconografie se armonizează tematic şi cromatic cu desenele prezente în manual (sigle, ornamente şi ilustraţii). Atent selecţionate, materialele multimedia susţin şi completează textul, descoperind de fiecare dată lucruri noi.

Avem de-a face, fără nicio exagerare, cu un manual-eveniment. Am convingerea că, odată cu receptarea acestui manual, viziunea asupra materialelor didactice privind ora de Religie se va schimba, valorizând bogăţia învăţăturii ortodoxe şi reuşind să ofere elevilor ceea ce au nevoie cu adevărat.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!