Reglementări mai ferme pentru asigurarea medicamentelor

Otilia Bălinișteanu, 17 Martie 2017

Ministerul Sănătăţii anunţă că a revizuit cadrul legislativ pentru asigurarea necesarului de medicamente pentru pacienţi şi, conform noilor reglementări, deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă trebuie să garanteze permanent respectarea obligaţiei de serviciu public, prin asigurarea unui stoc minim egal cu rulajul mediu lunar, pentru fiecare medicament pentru care deţin autorizaţia de punere pe piaţă în România.

„Am semnat luni două importante ordine de ministru: un ordin de ministru privind modalitatea de stabilire a preţului pe procedura de nevoi speciale şi un ordin de ministru cu privire la definirea şi verificarea implementării obligaţiei de serviciu public”, a declarat ministrul sănătăţii, Florian Bodog, potrivit unui comunicat al ministerului. Astfel, distribuitorii angro trebuie să asigure permanent respectarea obligaţiei de serviciu public prin constituirea de stocuri asiguratoare egale cu rulajul mediu lunar, pentru fiecare medicament pe care îl distribuie. De asemenea, aceştia au obligaţia de a onora orice comandă justificată primită de la unităţile sanitare şi farmaciile cu care se află în relaţii contractuale, în termenele de livrare. Unităţile sanitare şi farmaciile au obligaţia să transmită comanda justificată către distribuitorii angro cu care se află în relaţii contractuale, cel puţin o dată pentru fiecare distribuitor angro, până la onorarea comenzii, precizează sursa citată.

Ministrul sănătăţii a cerut direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății şi Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale să monitorizeze permanent situaţia rulajului medicamentelor pentru care s-au înregistrat disfuncţionalităţi în aprovizionare. „Totodată, prin ordinul de ministru care reglementează achiziţia unor medicamente care sunt procurate prin procedura de nevoi speciale sunt introduse prevederi referitoare la termenele ce trebuie respectate de instituţiile şi structurile cu atribuţii în domeniu în vederea îmbunătăţirii procesului de asigurare a accesului pacienţilor la medicamente furnizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale”, se mai arată în comunicat.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!