Diaspora
Românii din capitala Bavariei îşi ridică biserică

Românii din capitala Bavariei îşi ridică biserică

Emanuel Pavel Tăvală, 17 Septembrie 2011

Începuturile Parohiei "Naşterea Domnului" din München pot fi urmărite până la prima Liturghie ce a fost oficiată în biserica aparţinând vechilor catolici din oraş, la 14 iulie 1974. De atunci şi până astăzi, biserica a devenit lăcaşul de închinare al comunităţii grupate în jurul păstorului lor.

Gândul de a întemeia o parohie şi a oferi o viaţă religioasă organizată a prins contur la 26 mai 1975, când un grup de credincioşi de origine română din München au adresat o scrisoare Patriarhiei Române, exprimându-şi dorinţa de a înfiinţa o parohie ortodoxă română aici. La 18 ianuarie 1976, cei ce frecventau serviciile religioase s-au constituit în Adunarea parohială, au hotărât înfiinţarea Parohiei "Naşterea Domnului", au alcătuit un statut al parohiei, au ales Consiliul Parohial şi au comunicat hotărârea lor autorităţilor de stat ale oraşului München, de la care au primit recunoaşterea la 27 ianuarie 1976. La 26 februarie 1976, parohia era primită oficial sub omoforul Bisericii-mamă, făcând parte din Arhiepiscopia Ortodoxă Română pentru Europa Centrală şi Occidentală cu sediul la Paris, pr. prof. dr. Mircea Basarab fiind numit paroh al acestei nou-înfiinţate entităţi eclesiale.

Întruniri interortodoxe

În existenţa de peste trei decenii, interesele şi problemele religioase au determinat diversele comunităţi ortodoxe din München să se apropie şi să aibă o strânsă colaborare, manifestându-se ca o familie ortodoxă. Parohia românească este membră activă a Comunităţii de lucru a Bisericilor Creştine din Bavaria (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Bayern), iar din 1984 face parte din Comisia mixtă de dialog, care se întruneşte regulat cu reprezentanţi ai Bisericii Evanghelice din Germania.

Prin servicii religioase, conferinţe, expoziţii de carte religioasă ortodoxă, de icoane, de muzică religioasă şi filme, ortodocşii români din München încearcă să prezinte Ortodoxia în faţa creştinilor de alte confesiuni. Din contactul direct cu ortodocşii greci şi sârbi au reţinut cu mare interes maniera în care credinţa şi spiritualitatea ortodoxă sunt exprimate prin intermediul unor limbi şi culturi diferite, convingându-se că varietatea limbilor şi a culturilor nu afectează unitatea de credinţă, de disciplină bisericească şi de cult, ci constituie semnul diversităţii şi al bogăţiei darurilor Duhului Sfânt. În acest sens, săvârşirea în comun a Liturghiei a evidenţiat de fiecare dată unitatea eclesiologică a Ortodoxiei în diversitatea ei culturală. Sunt grăitoare, de asemenea, întrunirile şi serviciile religioase ce sunt săvârşite în Duminica Ortodoxiei sau cu alte ocazii, atunci când corul parohiei bavareze, cu multă dăruire, aduce laudă lui Dumnezeu.

Liturghie şi filantropie de peste trei decenii

Aniversările constituie un bun prilej de bilanţ şi reflecţie nu numai a trecutului, ci şi de scrutare a viitorului. Într-un astfel de moment se găseşte Parohia "Naşterea Domnului" din München, care slujeşte lui Dumnezeu şi semenilor de peste trei decenii, fiind astfel cea mai veche parohie ortodoxă română din Bavaria. Pe lângă comuniunea de credinţă, românii au deprins în cadrul parohiei şi sentimentul solidarităţii. Într-o comunitate religioasă, procesul înstrăinării are toate şansele de a fi mai uşor de suportat, parohia încercând să devină antidotul dorului. Parohia este un loc de întâlnire şi comuniune în care se participă la Liturghie şi se mărturiseşte credinţa, dar în acelaşi timp şi un loc de întâlnire şi comunicare al celor ce vorbesc româneşte, constituind în această privinţă un nou acasă. Mai mult chiar, prin intermediul parohiei, identitatea spirituală, sub aspectul ei religios şi cultural, devine o caracteristică de care atât autorităţile bisericeşti, cât şi cele de stat ale noului "acasă" iau cunoştinţă şi o respectă ca atare.

Angajament ecumenic ferm

În conformitate cu dorinţa tuturor creştinilor pentru unitate şi urmând exemplul Bisericii-mamă, Parohia "Naşterea Domnului" din München s-a angajat în discuţiile şi organizaţiile ecumenice din Bavaria, fiind membră în Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen din Bayern începând din februarie 1982. Parohia participă cu interes la lucrările şi manifestările ecumenice ale acestei organizaţii, cea mai mare din Bavaria, cuprinzând toate bisericile din această parte a Germaniei, părintele Basarab făcând parte chiar din prezidiul de conducere al acestei organizaţii. Având în vedere angajamentul ferm pe această linie a dialogului şi a îmbogăţirii prin cunoaşterea celorlalţi, preotul şi membrii comunităţii sunt invitaţi să participe la manifestări chiar la cel mai înalt nivel ce au loc în cadrul Bisericilor împreună-membre în această organizaţie. Din anul 1995, preotul paroh este membru în comisia mixtă de dialog dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania, ca şi în comisia de dialog dintre Conferinţa episcopilor catolici din Germania şi Bisericile Ortodoxe din Germania.

Un deziderat mai vechi al românilor din Bavaria, rămas neîmplinit până acum, este pe cale a fi temeluit. Aşa cum remarca şi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, într-un studiu publicat în anul 1985, aspectul cel mai dureros al vieţii bisericeşti a creştinilor ortodocşi din diaspora este dezbinarea lor, şi, deşi într-un număr considerabil prezenţi în capitala Bavariei, nu au reuşit să aibă un lăcaş propriu de închinare. Acest vis este mai aproape de a deveni realitate acum, când s-a pus piatra de temelie pentru o biserică românească la München, demers sprijinit de parohie şi de preotul paroh.

Prezenţă în spaţiul academic ortodox german

Părintele Mircea Basarab a predat în ultimii ani ca suplinitor disciplina Vechiul Testament în cadrul Departamentului de Teologie Ortodoxă al Universităţii Ludwig-Maximilian din München, activitatea sa academică concretizându-se în numeroase cărţi şi studii de Vechiul Testament (Ermineutica biblică, Biserica în dialog) sau istorie bisericească a diasporei ortodoxe europene, publicate în ţară şi peste hotare. Parohia pe care o păstoreşte este de altfel printre puţinele care beneficiază de o monografie în care este prezentată activitatea de început, cu credincioşii care au contribuit la diversele acţiuni şi proiecte ale bisericii. Pentru activitatea sa susţinută, părintele Mircea Basarab a primit funcţia de consilier cultural şi pe probleme ecumenice al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei şi Luxemburgului, din care parohia din München face parte. Având în vedere atracţia unui centru universitar precum Münchenul şi pentru tinerii români, părintele profesor este cel care adesea ţine şi meditaţii pe diverse teme biblice atât la întrunirile ATORG, cât şi cu alte ocazii, convorbiri ce sunt deosebit de apreciate de participanţi.


Galerie foto:
Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!