Evanghelia zilei
Să fim izvoare de bunătate

Să fim izvoare de bunătate

Pr. Dumitru Păduraru, 17 Octombrie 2017

Nu judecaţi şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi şi veţi fi iertaţi. Daţi şi se va da. Turna-vor în sânul vostru o măsură bună, îndesată, clătinată şi cu vârf, căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceeaşi vi se va măsura. Şi le-a spus şi pildă: Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, iar bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? Sau cum poţi să zici fratelui tău: Frate, lasă să scot paiul din ochiul tău, nevăzând bârna care este în ochiul tău? Făţarnice, scoate mai întâi bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul fratelui tău. Căci nu este pom bun care să facă roade rele şi, iarăşi, nici pom rău care să facă roade bune. Căci fiecare pom se cunoaşte după roadele lui. Că nu se adună smochine din mărăcini şi nici nu se culeg struguri din spini. Omul bun, din vistieria cea bună a inimii sale, scoate cele bune, pe când omul rău, din vistieria cea rea a inimii lui, scoate cele rele. Căci din prisosul inimii grăieşte gura lui. Luca 6, 37-45

Cuvintele Domnului Iisus Hristos din Evanghelia de astăzi sunt imperative. Ele sunt simple, directe şi pe înţelesul tuturor. Nu judeca pentru a nu fi judecat, nu osândi şi nu vei fi osândit, iartă şi vei fi iertat, dăruieşte şi ţi se va da. Dacă am pune în aplicare poruncile Domnului Hristos, cu siguranţă nu ar mai fi atâta ură, patimi sau neînţelegeri. Învăţăturile Sale nu se adresează unui grup elitist, ci ele pot fi percepute, pricepute şi aplicate de fiecare în parte. De ce vedem doar paiul din ochiul fratelui, iar bârna din ochiul nostru nu? Avem tendinţa de a ne vedea mereu altfel decât în realitate. Eu sunt bun, răi sunt ceilalţi! Un bun creştin se comportă creştineşte în toate momentele vieţii sale. Inima fiecăruia dintre noi trebuie să fie un izvor de bunătate. Acolo în inima ta ce găseşti? Munţi de răutate sau mănoasele văi ale bunătăţii.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!