Actualitate religioasă
Seară duhovnicească la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București

Seară duhovnicească la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București

Augustin Păunoiu, 13 Martie 2018

A doua conferință din seria întâlnirilor duhovnicești organizate de Asociația Studenților Creștini Ortodocși (ASCOR), filiala Bucureşti, în Postul Mare l-a avut ca invitat pe părintele protos. Arsenie Muscalu, duhovnic la Mănăstirea Cornu, județul Prahova. Prelegerea cu titlul „Îndumnezeirea omului - împlinire a sfatului dumnezeiesc” a avut loc la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucu­rești duminică, 11 martie. După o scurtă introducere în subiectul conferinței și prezentarea invitatului, făcute de pr. dr. Vasile Gavrilă, parohul Bisericii „Sfântul Nicolae”-Ghica, paraclis universitar, din Capitală, a urmat cuvântul părintelui Arsenie Muscalu. Finalul întâlnirii a fost alocat răspunsurilor la întrebările venite din partea audienței.

O năzuință către cunoașterea lui Dumnezeu, către sfințenie, către îndumnezeire, trebuie să se întemeieze nu pe nisipul miș­cător al părerilor, al dorințelor sau al simțămintelor noastre, ci pe neschimbatul, veșnicul gând al lui Dumnezeu cu privire la om. „Chiar dacă eu nu sunt un văzător de Dumnezeu, chiar dacă în ticăloșia neputinței mele nu mă pot înălța în rugăciune cu mintea până la cer, ca astfel prin vie împărtășire de Dumnezeu să cunosc gândul Lui cu privire la om, totuși Hristos îmi deschide și mie o cale atunci când fericește nu numai pe cei care au văzut și au crezut, ci și pe cei care, deși nu au văzut, totuși cred”, a arătat părintele Arsenie Muscalu.

Gre­șeala celuilalt poate astfel să fie un fel de pom al cunoașterii binelui și răului. „Atunci când ajungem să fim afectați într-un fel oarecare de greșeala cuiva, atitudinea noastră lăuntrică va arăta dacă înăuntru îl avem pe Dumnezeu sau trăim sub înrâurirea duhului amăgitor. Când ne așezăm în starea de cârtire, de răzvrătire, de nemulțumire, chiar dacă o facem pe drept, de fapt noi repetăm căderea lui Adam”, a arătat la sfârșitul expunerii sale părintele Arsenie Muscalu.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!