Selecţia profesorilor pentru noile manuale de a V-a

Cristina Zamfirescu, 15 Martie 2017

Ministerul Educaţiei a demarat procedura de selecţie a profesorilor care vor realiza noile manuale de clasa a V-a. Din grupurile de lucru pot face parte dascălii implicaţi în activităţi de predare-învăţare-evaluare corespunzătoare fiecărui ciclu şi fiecărei discipline. Prioritate vor avea cadrele didactice care fie deţin gradul didactic I în domeniul disciplinei sau în domenii conexe celui pentru care se înscriu, fie au absolvit cursuri/module specifice activităţilor de evaluare a proiectelor de manuale şcolare/de abilitare curriculară/de evaluare de proces sau au titlul ştiinţific de doctor în aria de expertiză/arii conexe. Fiecare persoană îşi va putea depune candidatura, exclusiv pentru o singură disciplină din cele cuprinse în planul-cadru pentru clasa a V-a. „Procesul de selecţie a candidaţilor se va desfăşura în trei etape: 13-31 martie (înscrierea candidaţilor), 3-7 aprilie (selecţia candidaţilor) şi 10-14 aprilie (anunţarea rezultatelor selecţiei, individual, doar pentru candidaţii selectaţi). Alegerea componenţilor grupurilor de lucru şi comunicarea rezultatelor se vor desfăşura exclusiv on-line, pe platforma existentă pe www.rocnee.eu”, potrivit unui comunicat al ministerului.
Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!