Banat
Sfânta Cruce, cinstită de bănățeni

Sfânta Cruce, cinstită de bănățeni

În Duminica a 3-a din Sfântul și Marele Post al Paștelui, credincioșii bănățeni au venit în număr mare la biserică, pentru a participa la Sfânta Liturghie. Conform tradiţiei, la sfârșitul Utreniei Sfânta Cruce a fost scoasă în mijlocul bisericii pentru a fi cinstită de credincioși.

În Duminica a 3-a din Post, numită și Duminica Sfintei Cruci, Înaltprea­sfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a asistat la Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare în Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” a Parohiei Recaș I, Protopopiatul Timi­șoara II. Slujba a fost oficiată de părintele paroh Emil Paven. La finalul slujbei, chiriarhul a rostit un cuvânt de învățătură, în care a subliniat semnificațiile duhov­nicești ale Sfintei Cruci, a vorbit despre lepădarea de sine, îndepărtarea tentațiilor autarhice și monadice ale sinelui, precum și despre importanța taumaturgică și soteriologică a urmării lui Hristos. În partea a doua a zilei, Înalt­preasfințitul Părinte Ioan a popo­sit și în biserica Parohiei Timi­șoara-Dacia, unde a fost întâmpinat de pr. Ioan Bude, parohul bisericii, de preoții coslujitori, precum și de un număr mare de eno­riași. După oficierea Acatistului Sfintei Cruci, Mitropolitul Banatului le-a vorbit credincioșilor despre importanța Crucii în viața creștinului și despre sensurile acesteia în iconomia mântuirii. „Pe toate crucile este pictat, în­tr-un fel sau altul, chipul lui Hristos. Crucea ne amintește și de felul cum ne-am despărţit noi, oamenii, de Hristos şi ne îndeamnă la pocăinţă. Dacă pe partea din faţă a crucii este pictat Hristos pironit pe Cruce, vedem că pe spate este un loc liber, care este al fiecăruia dintre noi. Pentru toţi cei care vrem să urmăm calea Crucii, Hristos a lăsat un loc liber: pentru mine, pentru tine, pentru toţi cei care se jertfesc în viaţa aceasta de dragul familiei, al copiilor şi al semenilor. Nu există nici o posibilitate de a ne urca la cer decât pe propria noastră cruce. În chip metaforic şi poetic, crucea este <scară către cer>; ea este scara iubirii. Dacă doreşti să simţi ceva cu totul minunat, mergi pe cărarea pe care a urmat‑o Hristos Domnul! Acea cărare este calea crucii, calea iubirii. Cel ce doreşte să ajungă la Dumnezeu nu poate s‑o facă decât pe scara iubirii”, a spus Părintele Mitropolit Ioan.

Slujire arhierească şi hirotesii în Parohia Bocsig

Duminica a 3-a din Postul Mare a fost o zi de aleasă sărbătoare pentru credincioşii Parohiei Bocsig din cadrul Protopopiatului Ineu. Sărbătoarea a fost încununată de venirea în această parohie a Înaltpreasfinţiei Sale Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului. Chiriarhul a binecuvântat şi sfinţit lucrările efectuate prin grija părintelui paroh Bogdan Oneţ: troița închinată eroilor bocsigani din cele două războaie mondiale, capela funerară și Centrul de tineret al Parohiei Bocsig din cuprinsul casei parohiale, precum și multe alte lucrări de renovare a exteriorului, lucrări ce s-au efectuat la biserica parohială. În prima parte a zilei, Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica parohială. Din sobor au făcut parte pr. prof. Cristinel Ioja, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, și pr. Adrian Zaha, protopopul Ineului. Cuvântul de învăţătură al Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei a fost intitulat `Purtarea Crucii” şi s-a referit la urcuşul Postului Mare ca părtăşie la jertfa Mântuitorului încununată de lumina Învierii. Predica ierarhului a amintit de echilibrul între petrecerea pământească şi trăirea duhovnicească a credincioşilor într-un răstimp de cumpătare şi cugetare adâncă, pe care îl recomandă Biserica în pragul marilor sărbători creştineşti, ritualul însuşi învăţând şi îndemnând spre înălţare sufletească. Astfel este ritualul aşezării Sfintei Cruci spre cinstire, în mijlocul tuturor creştinilor aflaţi în rugăciune. Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a binecuvântat ostenelile şi înfăptuirile pe plan parohial care evocă observarea tradiţiei de a cinsti eroii şi luptătorii pentru patrie, ridicarea unei troiţe, a unei capele funerare, apoi crearea unui loc de formare pentru viaţă a tineretului. „Toate acestea contribuie la înfrumuseţarea unui cadru de conlucrare între membrii comunităţii locale atât pe plan bisericesc, cât şi obştesc, spre apreciere şi mulţumire generală”, a subliniat chiriarhul. Pentru deo­sebita activitate liturgică și administrativ-gospodărească, Înaltpreasfinţia Sa l-a hirotesit pe părintele paroh întru iconom stavrofor. Aceeași distincție i-a fost oferită și părintelui Vlad Oneţ, fratele geamăn al parohului, în prezent preot capelan la Penitenciarul de maximă siguranță din Arad. La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh a oferit, cu binecuvântarea ierarhului, hrisoave de mulțumire primarului Ioan Florin Ciul și inginerului Nicolae Junc, ca semn de mulţumire şi apreciere pentru implicarea lor pe parcursul anilor în vederea promovării valorilor și adevărurilor de credință ale Bisericii.

Sfințirea troiței din comuna Eftimie Murgu

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a sfințit în Duminica Sfintei Cruci troița recent înălţată ce se află la intersecția drumului național Iablanița-Bozovici cu comuna Eftimie Murgu. Slujba a fost săvârşită în prezența autorităților locale și a credincioșilor din Parohia Eftimie Murgu. Însoţit de preoţi şi credincioşii prezenţi la sfinţire, ierarhul a mers apoi către biserica parohială cu hramul „Înălțarea Sfintei Cruci”, unde a slujit la Sfânta Liturghie. În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a săvârşit o hirotonie de diacon. De asemenea, părintele paroh a fost hirotesit iconom-stavrofor, iar celor care au contribuit la ridicarea troiței ierarhul le-a oferit Diploma de ex­celență „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca”. Pentru purtarea de grijă și păstorirea cu jertfă a întregii eparhii și implicit a credin­cioșilor din Parohia Eftimie Murgu, Preasfințitul Părinte Lucian a primit din partea adminis­trației locale titlul de cetățean de onoare al comunei.

„Am constatat la Eftimie Murgu că avem un preot paroh destoinic, evlavios, misionar și implicat în viața tinerilor și a cre­dincioșilor, fiind aici o turmă cuvântătoare receptivă. I-am încurajat astăzi pe bunii noștri cre­dincioși să-L urmeze pe Mântuitorul, să-și asume crucea cu responsabilitate și demnitate, să lepede viața egoistă și cu toții să încercăm să fim mai buni, iubitori față de aproapele și Atotputernicul Dumnezeu, Sfințitorul sufletelor noastre. Îi felicităm pe toți și le dorim să aibă un post binecuvântat, ca împreună, la Praznicul praznicelor, să ne bucurăm de Învierea Mântuitorului, Care prin Cruce S-a pogorât la iad și prin Cruce a dobândit iertarea păcatelor întregii omeniri. Să ne urmăm și noi credința moșilor și strămoșilor și să rămânem anco­rați în Crucea Mântuitorului! Să nu ne lepădăm de Cruce, ci să ne-o asumăm, căci Domnul Și-a luat Crucea și a răstignit păcatele noastre, de aceea datori suntem să ne răstignim păcatele și poftele ca să înviem la o nouă viață cu Hristos”, a subliniat Părintele Episcop Lucian. În aceeaşi zi, Chiriarhul Caransebeşului a vizitat și sediul Centrului de tineret „Sfântul Ierarh Nicolae” din localitate, unde a vorbit cu copiii și tinerii care desfășoară diverse activități, sub coordonarea părintelui paroh.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!