Banat
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit de bănățeni

Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit de bănățeni

La sărbătoarea Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepisco­pul Aradului, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Veche din Arad, iar Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhiepisco­piei Timișoarei, a liturghisit la Mănăstirea Timișeni.

Cu prilejul sărbătorii Tăierii capului Sfântului Ioan Botezăto­rul, Mănăstirea Ti­mi­șeni, una dintre cele mai re­pre­zentative vetre monahale din cuprinsul Arhiepiscopiei Timișoa­rei, și-a cinstit ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Proroc Ioan Bo­tezătorul, Înaintemergătorul Dom­nului și vestitorul Împărăției eshatologice.

­Programul liturgic a debutat în ajunul sărbătorii, cu oficierea Vecerniei Mari unită cu Litia de către un sobor de preoți de la Centrul eparhial, ieromonahi și preoți din cadrul eparhiei. Programul li­turgic închinat Sfântului Proroc Ioan a continuat, în noapte, cu Sfân­ta Taină a Maslului, Utrenia, Ceasurile și Sfânta Liturghie, iar în zorii sărbătorii s-au oficiat Agheasma Mică și Taina Sfântului Maslu.

Serviciul religios din ziua hramului a fost încununat cu să­vârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhi­epis­copiei Timișoarei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul bizantin „Sfântul Ierarh Nicolae”. După otpustul Dumne­zeieștii Liturghii, Prea­sfinția Sa a vorbit despre martiriul Sfântului Ioan, ca expresie a responsa­bilității propovăduirii mesajului divin metanoic.

„Pomenirea Sfântului Ioan Botezătorul la mănăstirea noas­tră a fost un prilej de bucurie, de comuniune harică și de aducere aminte a mesajului pe care-l poar­tă acest proroc. În aceste gânduri a celebrat mănăstirea noas­tră hramul, biserica fiind plină de credincioși. Momentul de bi­lanţ ce ni-l oferă sărbătoarea hramului Mănăstirii Timişeni ne în­deamnă să ne îndreptăm gândul către cei care s-au ostenit, atât întru zidire pământească, cât mai ales întru zidire cerească. Chiar dacă timpul parcurs este relativ scurt, în comparaţie cu marile şi vechile vetre monahale din ţara noastră, mănăstirea de la Timi­şeni are prisositoare măr­turii de trăire şi luptă creştină şi călugă­rească spre slava lui Dumnezeu şi mântuirea tuturor. Chi­purile părinţilor du­hovnici şi ale maicilor vieţuitoare în acest stup de albine duhov­niceşti au rămas vii în con­ş­tiinţa călugărilor şi a creştinilor care au cunoscut mănăstirea de la Timi­şeni. Fie că pomenim pe întâiul îndrumă­tor al aşeză­mân­tului monahal, arhimandritul Iustinian Dalea, neobosit luptător pentru întărirea vieţii monahale în Banat, sau pe duhovnicii de suflet care au fost părinţii Gherasim Moisescu şi Valerian Jic, alături de mărtu­risitorul pentru credinţă şi neam, părintele Ioan Negrutiu, pe stavrofora Elefteria Fiscu, sta­reţă pentru mulţi ani a mă­năstirii, toţi au reprezentat pietrele care au zidit şi zidesc edificiul duhov­nicesc al lavrei de la Timişeni”, a spus părintele arhim. Simeon Sta­na, exarhul mănăstirilor din Arhi­episcopia Timișoarei.

Mănăstirea Timișeni este ctitoria Mitropolitului Vasile Lăză­rescu, din anul 1944. Desfiinţată în timpul regimului comunist, a fost reorganizată prin stăruinţa IPS Mitropolit Nicolae Corneanu.

Prima biserică s-a construit între 1968 și 1972. Pictura a fost executată de Victor Jurcă din Lugoj, iar sfinţirea locaşului s-a făcut la 29 august 1972. Între timp, s-a mai construit o clădire în care există stăreţia, trapeza şi o parte din chilii. După 1990 s-a dat în folosinţă un corp de clădire pentru pelerini. În 2002 a început cons­trucţia unei biserici noi, a cărei piatră de temelie s-a pus în 10 mai, de praznicul „Izvorul Tămă­duirii”, de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae. Tot atunci s-a început construcţia unui nou corp administrativ, finalizat în anul 2011. Biserica nouă a fost târnosită la data de 29 august 2012 de către Preasfințitul Pă­rinte Paisie Lugojeanul, Epis­cop-vicar al Arhiepiscopiei Timi­șoarei.

Liturghie arhierească la Catedrala Veche din Arad

Cu prilejul sărbătorii Tăierii capului Sfântului Ioan Boteză­torul, marți, 29 august 2017, Înalt­preasfințitul Arhiepiscop Timotei a poposit în mijlocul co­munității credincioșilor de la Ca­tedrala Veche din Arad. Împreună cu soborul părinților slujitori de la această parohie, a slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Slujirea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop a fost legată de faptul că Sfântul Ioan Botezătorul este ocrotitorul catedralei istorice a Aradului.

Cuvântul de învățătură al chiriarhului a fost pus sub titlul „Sfârșit de cale” (în baza pericopelor scripturistice ale sărbă­torii: Fp. Ap. 13; Marcu 4), adică sfârșitul uneia pământești și începutul alteia cerești, a celui care a fost înger în trup, o misiune împlinită și o istorie începută. Sfân­tul Ioan Botezătorul - Profet care vestea pregătirea căii Domnului spre sufletele oamenilor, ca Înaintemergător și Botezător al Mântuitorului. Citirile biblice de astăzi arată importanța locului câștigat de Sfântul Ioan în istoria biblică, încununat cu mucenicia în apărarea dreptății, ca și a întregii sale lucrări. Pentru cinstirea Sfântului Îna­intemergător și Botezător Ioan au fost scoase și puse spre închi­nare o părticică din sfintele sale moaște, aflate în vistieria Catedralei Vechi.

La final, părintele paroh Traian Micoroi a mulțumit ierarhului pentru binecuvântarea pe care a revărsat-o peste preoții și credin­cioșii Parohiei Arad-Centru prin slujirea Sfintei Liturghii.

Biserica Ortodoxă l-a cinstit marți, 29 august, pe Botezătorul Mântuitorului prin post și ru­găciune.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!