Simpozionul Național Studențesc la cea de-a IX-a ediție

Pr. Ioniţă Apostolache, 17 Martie 2017

Facultatea de Teologie din Craiova organizează în perioada 3-4 apri­lie cea de-a IX-a ediție a Simpo-­zionului Național Studen­țesc de la Tismana. Activitatea se desfă­șoară cu binecuvântarea Înalt-preasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropo­litul Olteniei, pe următoarele teme: „Sfintele icoane în teolo­gia și viața Bisericii” și „Preoți orto­docși mărturisitori ai dreptei cre­dințe în timpul regimului co­mu­nist”. Sunt așteptați să participe mai mulți studenți de la facultă­-ț­ile de teologie din întrea­ga țară, care vor prezenta referatele pre­gătite în plenul întâlnirii. Fiecare participant va avea girul unui profesor coordonator, urmând ca prelegerea susținută să fie publi­cată în volumul simpozionului, la Editura Mitropolia Olteniei.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!