Transilvania
Slujiri arhierești în cea de a 14-a Duminică după Rusalii

Slujiri arhierești în cea de a 14-a Duminică după Rusalii

În prima duminică a lunii septembrie, a 14-a Duminică după Rusalii, la Sfânta Liturghie a fost citită pericopa evanghelică a nunții fiului de împărat. Cu această ocazie, numeroase locașe de cult au fost sfințite, iar comunităție de credincioși au primit binecuvântarea ierarhilor.

Satul Țeline din jude­țul Sibiu s-a aflat duminică, 2 septembrie, în sărbătoare. Biserica „Schimbarea la Față” din localitate a fost sfințită după ce în ultimii ani a fost renovată și înfrumusețată. Credincioșii din localitate, fii ai satului și oaspeți din alte comunități au participat în număr mare la slujba de sfințire, iar mulți dintre aceștia au purtat costumele populare specifice acestei părți a Transilvaniei. Slujba religioasă a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, înconjurat de un sobor de preoți din care au făcut parte protopopul de Agnita, Mihai Naicu, parohul de la Țeline, Petru Cosmin Dănilă, precum și alți slujitori ai sfintelor altare. Ierarhul a târnosit locașul de cult cu Sfântul și Marele Mir și cu apă sfințită, a așezat moaște în Sfânta Masă și a sfințit interiorul și icoanele de pe catapeteasmă.

După slujba de sfințire a urmat Sfânta Liturghie, răspunsurile liturgice fiind date de grupul „Anatoly” din Brașov.

În cuvântul de învățătură, IPS Mitropolit Laurențiu a explicat Evanghelia din Duminica a 14-a după Rusalii, în care s-a prezentat pilda nunții fiului de împărat.

„În mod special a pregătit Dumnezeu pe poporul ales în care a trimis prooroci și împărați care să-i călăuzească, acolo a venit Mântuitorul Hristos, Care și-a ales Apostoli, iar Cuvântul Mântuitorului ni S-a transmis nouă prin cele patru Evanghelii. Dar modul în care au răspuns la chemare cei pentru care s-a gătit Masa Împărăției a fost unul nefiresc, pentru că i-au omorât pe prooroci și L-au răstignit pe Mântuitorul Iisus Hristos. Supărarea pe care o producem noi lui Dumnezeu este tocmai felul în care ne manifestăm la chemare, cum răspundem la chemarea pe care ne-o face El întotdeauna”, a spus ierarhul.

La final, ierarhul l-a hirotesit iconom pe actualul paroh, Petru Cosmin Dănilă, iar fostul paroh de la Țeline, Ioan Scutea, care a slujit aici peste 40 de ani, a primit distincția „Crucea șaguniană pentru preoți”. De asemenea, primarul comunei Brădeni, Liviu Modoi, a primit Ordinul „Sfântul erarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei”, iar binefăcătorii bisericii din Țeline au primit acte de cinstire.

Locașul de cult ridicat în urmă cu 125 de ani a fost renovat și înfrumusețat în ultimii ani și a redevenit una dintre cele mai frumoase biserici din localitățile de pe Valea Hârtibaciului. Părintele Dănilă le-a mulțumit tuturor credincioșilor și autori­tăților locale și județene pentru sprijinul acordat în renovarea locașului de cult, și ierarhului i-a oferit în semn de recunoștință o icoană.
Credincioșii prezenți la eveniment au avut posibilitatea să intre în Sfântul Altar pentru a se închina și au cinstit moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, aduse de la Catedrala mitropolitană din Sibiu.

Târnosire la Unirea, județul Bistrița-Năsăud

Înaltpreasfințitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, alături de Prea­sfințitul Macarie, Episcopul ortodox al Europei de Nord, și un sobor de preoți și diaconi, a resfințit biserica din localitatea Unirea, județul Bistrița-Năsăud, în prezența a peste 3000 de credincioși. După citirea preocopei evanghelice, IPS Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură despre participarea la Sfânta Liturghie și Împăr­tășirea cu Sfintele Taine.

La final, IPS Mitropolit Andrei a oferit distincții și diplome de cinstire pentru cei care au sprijinit și au ajutat la renovarea lăcașului de cult din localitatea Unirea, județul Bistrița-Năsăud.
Parohul Ioan Urian a fost hirotesit iconom stavrofor de către ierarh, iar președintele Consiliului Județen Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan, fiu al parohiei, a primit Ordinul „Mihai Vodă”. De asemenea, au primi diplome de cinstire Consiliul și Comitetul Parohial și alți binefăcători.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul de Cameră „Psalmodia Transylvanica” al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dirijat de pr. prof. dr. Vasile Stanciu, decanul facultății.

Locaș de cult monument istoric, biserica parohială cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a trecut în ultimii șapte ani printr-un amplu proces de restaurare, de împodobire cu pictură și înfrumusețare, conform Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Târnosire în Parohia Sebeș II, Alba

În Duminica a XIV-a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Sebeș II, unde, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat slujba de târnosire a bisericii parohiale, cu prilejul împlinirii a 240 de ani de atestare documentară a locașului de cult. Apoi, IPS Arhiepisop Irineu a celebrat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Comunitatea credincioșilor de aici este păstorită de către părintele Eugen Moldovan, consilier administrativ-bisericesc în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor prezenți, IPS Arhiepiscop Irineu a spus: „Iubiții mei! Astăzi, la Parohia «Adormirea Maicii Domnului» din municipiul Sebeș, am fost părtași la sfințirea locașului de închinare și la Dumnezeiasca Liturghie. În cadrul acestor minunate slujbe s-au revărsat peste noi izvoarele Harului, adăpând toată făptura spre rodire de viață, cum răsună o frumoasă cântare bisericească. În această zi, aici, noi ne-am umplut de bucuria prezenței lui Hristos, Care a spus: «Unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor» (Mt. 18, 20). Da! Hristos este aici, cu Harul sfințitor, cu vestea mântuirii și cu splendoarea Raiului, căci acolo unde este Hristos, este și Raiul, cum spunea un cuvios athonit, părintele Tihon († 1968). Bucuria zilei de astăzi o datorăm vrednicului părinte paroh și Consilier administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei noastre, preot iconom-stavrofor Eugen Moldovan. O datorăm sfinției sale, bunilor creștini de aici și binefăcătorilor generoși, care au lucrat cu tragere de inimă, au restaurat locașul bisericesc, l-au împodobit, l-au înzestrat cu lucruri noi și frumoase și au refăcut Sfânta Masă. Parcă îi auzim pe toți cântând în cor cu Psalmistul David: «Cât de iubite sunt locaşurile Tale, Doamne al puterilor! Doreşte şi se sfârşeşte sufletul meu după curţile Domnului» (Ps. 83, 1-2)”.

Construită în anul 1778, biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Sebeș este cel mai vechi locaș de cult ortodox din municipiu, fiind ridicată în apropierea unei biserici de zid din secolul al XVI-lea. Înconjurată de cimitirul ortodox al orașului, biserica a fost edificată în timpul păstoririi protopopului Avram Moga (1774-1805), din daniile credincioșilor. Biserica a fost construită în stil navă, având zidurile din cărămidă, amănunt identificat pe fila unui Minei pe luna Noiembrie din anul 1778.  

În decursul anului 1900 au avut loc ample lucrări de renovare în interiorul locașului de cult. Astfel, biserica a fost dotată cu un nou iconostas, iar bolta altarului a fost împodobită cu pictură, executată de către Sava Henția. Între anii 1957-1969 a fost efectuată o altă serie de lucrări de restaurare a loca­șului de cult, sub coordonarea preotului Iacob Bologa. De asemenea, în acest interval de timp a fost pictat și restul bisericii, lucrare realizată de către pictorul Ioan Căzilă din Sibiu. Fiind afectată de igrasie, pictura a fost curățată în anul 1993 de același pictor, urmând să fie reînnoită și în decursul anului 2012 de către Ioan Botiș din Cluj-Napoca.

În anul 2008, o echipă de restauratori de la Departamentul de conservare-restaurare a Muzeului „ASTRA” din Sibiu au executat lucrări de consolidare şi completare a structurii şi a decoraţiunilor sculptate, precum și de curăţire a icoanelor sau de vernisare a picturilor. De asemenea, în anul 2015, pictura a fost restaurată din nou, urmând alte lucrări de reabilitare a interiorului și exteriorului bisericii. Toate acestea au culminat cu slujba de târnosire a locașului de cult, oficiată de IPS Arhiepiscop Irineu. La finalul Sfintei Liturghii, cei care s-au implicat în lucrările de la biserică au primit din partea ierarhului diplome de cinstire, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

Biserică târnosită la Poieni de Sus, Beiuș

Credincioșii din Parohia Poieni de Sus, Protopopiatul Beiuș, au primit arhiereasca binecuvântare a Preasfințitului Sofronie, Episcopul Oradiei, care a târnosit noua biserică parohială ce are ca ocrotitori pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Biserica s-a zidit și s-a înfrumusețat între anii 1997-2018, prin grija parohului Teodor Bercea, care păstorește această comunitate din anul 1978.
Sfânta Liturghie a fost săvârșită de ierarh pe altarul proaspăt sfințit, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Evenimentul a adunat credincioşi din Poieni de Sus și din localităţile învecinate, fiind prezenți și reprezentanţi ai autorităţilor centrale, județene și locale.

După citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Matei, capitolul 22, versetele de la 2 la 14, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a tâlcuit înțelesurile duhovnicești ale Pildei nunții fiului de împărat, spusă de Mântuitorul Iisus Hristos: „Dumnezeu cheamă pe om, cheamă pe oameni și cheamă popoarele la praznicul cel mare din Împărăția cerurilor, la care, însă, nu se poate intra oricum, ci este nevoie de haină de nuntă. Iar haina aceasta de nuntă, pentru Noul Israel, pentru Biserica lui Dumnezeu, pentru creștini, este veșmântul cel nou duhovnicesc, țesut prin harul Duhului Sfânt, prin lucrarea Duhului Sfânt asupra inimii omului, pentru a-l preface din om vechi, neascultător, în om nou, ascultător, parte a poporului lui Dumnezeu, parte a Bisericii, a Miresei lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu privește Biserica Sa ca pe o mireasă pe care o dăruiește Fiului Său, Mirele Bisericii, Domnul nostru Iisus Hristos”.
Ierarhul a mai spus că „Dumnezeu oferă tuturor Împărăția cerurilor, care este cea mai frumoasă poveste de dragoste pregătită de Dumnezeu pentru oameni, ce este înfățișată de Fiul lui Dumnezeu întrupat ca o nuntă la care suntem poftiți cu toții, o invitație gratuită adresată tuturor oamenilor (…) Într-o lume tot mai desfigurată de păcat, în care ura și răutatea sunt proliferate pe toate căile și prin toate mijloacele, într-o lume desacralizată și secularizată, în care mulți oameni se comportă ca și cum Dumnezeu nu ar exista și încearcă să Îl exileze pe Dumnezeu la marginea istoriei și a existenței de zi cu zi, singura noastră armă în fața răutății din lume este rugăciunea. Rugăciunea care aduce putere, rugăciunea care aduce înfrânare, rugăciunea care naște răbdare, rugăciunea care cultivă în noi bunătatea, iertarea și dorința de împăcare. Și, prin rugăciune în răbdare, Dumnezeu în mod pedagogic ne pregătește ca să avem haină de nuntă, pentru ca atunci când vom fi poftiți să intrăm deplin la nunta fiului de împărat să-I spunem lui Dumnezeu: «Doamne, primește-mă și mă iartă, așa cum și eu am primit și am iertat pe cei care mi-au greșit!» Astfel ne pregătește Dumnezeu pentru frumusețea viețuirii împreună, iar nu unii împotriva celorlalți, nu ridicând bariere și obstacole de netrecut, ci construind punți, zidind poduri, dărâmând zidurile ce ne separă și privindu-ne cu drag unii pe alții”.

La final, PS Episcop Sofronie a felicitat pe paroh și pe credincioși pentru zidirea noii biserici și a oferit diplome de apreciere membrilor Consiliului și Comitetului Parohial și celor care au contribuit la construirea sfântului lăcaș.

După săvârşirea sfintelor slujbe, pe parcursul întregii zile, toţi credincioşii ortodocşi prezenţi, bărbaţi şi femei, copii, tineri şi vârstnici, au avut posibilitatea să intre în Sfântul Altar, să se închine şi să sărute Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi Sfânta Masă.

Sfinţirea bisericii din Lechinţa, Oaş

Preasfinţitul Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Slujba de sfinţire a bisericii din Parohia Lechinţa, Protopopiatul Oaş. Ca urmare a multor lucrări de renovare, exterioare şi interioare, a repictării întregii biserici, a reorganizării Sfântului Altar, a rezidirii Sfintei Mese şi a dotării cu un nou iconostas, s-a impus târnosirea bisericii din Lechinţa, construită între anii 1940-1944, care a suferit, de atunci, mai multe lucrări de reabilitare, inclusiv de subzidire.  Cu ocazia târnosirii, biserica a primit şi al doilea hram: „Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi”, care este hramul vechii biserici, construite la 1604, care se află în prezent în Muzeul Ţării Oaşului din Negreşti-Oaş.

PS Episcop Iustin a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de 20 de preoţi şi diaconi, din care au făcut parte arhim. Emanuil Rus, stareţul Mănăstirii Bixad, Ioan Marcel Malanca, protopop de Oaş, Mihai Feher, proin-protopop de Oaş, Dan Augustin Coroian, preot paroh, preoţi din parohiile vecine şi chiar din alte protopopiate.
Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Thelogos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de arhid. Adrian Dobreanu. Între credincioşi s-au aflat oficialităţi judeţene, consilieri judeţeni şi locali, primarul comunei, invitaţi din alte localităţi ai credincioşilor din Lechinţa.

În cuvântul de învăţătură, PS Episcop Iustin, pornind de la pericopa evanghelică a duminicii, despre pilda nunţii fiului de împărat, a arătat că „toți suntem chemaţi la nunta fiului de împărat, dar trebuie să fim înţelepţi şi să înţelegem de ce suntem chemaţi la această nuntă (…) Dacă raţiunea nu-i luminată de Duhul Sfânt, nu se poate numi înţelepciune. Noi se cuvine să fim oameni înţelepţi, să ne păstrăm haina botezului curată, să lucrăm rugându-ne, postind şi făcând fapte bune, să nu ne găsească momentul acesta în care stăpânul ar putea să zică de ce ţi-ai întinat haina sau ţi s-a rupt haina botezului? (…) Toţi suntem chemaţi, dar dacă nu răspundem, dacă nu cercetăm biserica, dacă nu suntem oameni care nu doar să avem credinţa dreaptă, ci şi vieţuirea corectă şi conformă cu credinţa pe care o mărturisim, atunci s-ar putea să nu fim aleşi. Suntem chemaţi, dar s-ar putea să nu fim aleşi. Nu ne-am silit. Împărăţia lui Dumnezeu se ia prin silinţă,  se ia cu năvală, se ia cu asalt, se cucereşte, se câştigă. E un dar pe care l-am primit, îl avem, dar se păstrează cu greu, ca orice dar. De aceea, trebuie să vă creşteţi copiii în cultul muncii, să nu le împliniţi toate dorinţele fără să-i obişnuiţi să muncească şi să-şi câştige existenţa prin propria lor înţelepciune, prin puterea fizică, prin sănătatea trupească pe care o au. Darurile acestea trebuiesc folosite constructiv”.

În semn de apreciere pentru activitatea pastoral-misionară, edilitar-gospodărească și social-filantropică și pentru contribuția adusă la înnoirea și împodobirea bisericii cu hramurile „Nașterea Maicii Domnului” şi „Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi„, parohul Dan Augustin Coroian a fost hirotesit iconom stavrofor. Primarul Dinu Birtoc, fost prim-epitrop al bisericii în perioada 2010-2014, a primit o Gramată Episcopală. Diplome de vrednicie au primit actualul prim-epitrop Florin Gavrău şi Consiliul Parohial, Vasile Copil, fost prim-epitrop în perioada 2014-2018, Mihai Ciorcaș, fost prim-epitrop, perioada 2004-2010, Gheorghe Copil, fost primar al comunei Călinești-Oaș, Gheorghe Cârciu, binefăcător, şi Ioan Macarie Filip, pictor bisericesc. PS Episcop Iustin a primit în dar o icoană a Maicii Domnului cu Pruncul, pentru Muzeul Episcopiei.  

Liturghie arhierească în Surduc, Jibou

Preasfințitul Petroniu, Episcopul Sălajului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Surduc, Protopopiatul Jibou, unde a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, între care s-au numărat și Dan Dregan, protopopul Jiboului, pr. Septimiu Gudea, contabilul Episcopiei Sălajului, și pr. Cristian Porumb, intendentul Episcopiei Sălajului.

La finalul slujbei, PS Episcop Petroniu a felicitat pe parohul Alin-Aurel Butaș pentru întreaga activitate desfășurată și i-a oferit, acestuia, în semn de pre­țuire pentru ajutorul acordat la ridicarea Sediului Eparhial al Episcopiei Sălajului, o diplomă de Ctitor al Centrului Eparhial și o machetă a acestui edificiu. De asemenea, au mai fost acordate diplome de apreciere membrilor Consiliului Parohial și tuturor celor care s-au implicat în activitățile de finalizare a lucrărilor efectuate la biserica și la capela mortuară a parohiei.

După oficierea Dumnezeieștii Liturghii, PS Episcop Petroniu a sfințit o troiță și capela mortuară, ambele fiind ridicate în curtea lăcașului de cult, de comunitatea din Surduc.

Surducul este cel mai mare sat de pe valea Someșului sălăjean, multă vreme fiind și un important centru economic, precum și reședință de district, iar în plan religios fiind sediu al unui protopopiat până după Marea Unire. Revoluția de la 1848-1849 i-a prins în vâltoarea ei și pe surducani. Prin urmare, în anul 1849, lăcașul de cult, împreună cu o mare parte din teritoriul satului, au fost distruse de un incendiu provocat de lupte. Nu se cunoaște data întemeierii primei biserici. Cert este însă faptul că pe Harta Josefină (1764-1785) apar două lăcașuri de cult, unul la castel (catolic), și altul în sat (românesc), pe locul unde era școala veche. Pentru că biserica a fost incendiată în anul 1849, sătenii au ridicat un alt lăcaș de cult „fără fundament, numai pe tălpi”. Biserica nu avea turn, era foarte joasă, scundă și întunecoasă. Protopopul Vasiliu Pop scria pe la anul 1908 că „ferestrile așia sunt de mici încât din afară cugetă omul că nici nu are ferestri”. Lăcașul de cult a fost ridicat în mai puțin de un an și purta hramul „Nașterii Domnului”, aflându-se pe locul unde există, în prezent, casa parohială. Decizia de construire a noii bisericii s-a luat în anul 1908, iar lucrările de ridicare a acesteia s-au desfășurat între anii 1911-1913, lăcașul de cult fiind zidit de Vecil Vincenz și de Vecil Gustav din Jibou, pentru suma de 24.839 coroane.

Reparații interioare s-au făcut abia în anul 1974, în timpul păstoririi părintelui Viorel Lostun, când biserica a fost pictată în tehnica tempera, de către Vasile Hudici din Cluj și binecuvântată de Preasfințitul Părinte Vasile Coman al Oradiei. Reparații exterioare (tencuieli, învelitoare, gard exterior etc.) s-au făcut în mai multe rânduri, în timpul păstoririi preoțlor Ioan Neamțu și Grigore Pop. Actuala casă parohială a fost ridicată în timpul păstoririi preotului Gavril Deac. Numele și activitatea preoților sunt cunoscute începând cu anul 1856, când, în Surduc, a fost hirotonit ca preot Simion Ancean, care se trăgea dintr-o veche și nobilă familie românească din Ciolt (lângă Șomcuta).

Începând cu luna decembrie a anului 2016, Alin-Aurel Butaş a fost numit preot al Parohiei Surduc, iar sub păstorirea sa s-au făcut lucrări de înfrumusețare a lăcașului de cult și a casei parohiale.

Slujire arhierească la Ghelari, Hunedoara

Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Parohia Ghelari, Protopopiatul Deva. La momentul potrivit din cadrul slujbei, diaconul Marius Marcu a fost hirotonit preot pe seama Parohiei „Sfântul Ioan Botezătorul” din localitatea Câmpuri-Surduc, cu filia Runcșor, Protopopopiatul Deva.

În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej PS Episcop Gurie a vorbit despre „măreția și responsabilitatea lucrării preotului între oameni, acesta fiind chemat să-L împărtășească pe Hristos credincioșilor încre­din­țați spre păstorire, pentru a ajunge la maturitate duhovnicească”. După Sfânta Liturghie, ierarhul a oficiat Sfintei Taine a Cununiei pentru tinerii Alexandru și Laura-Maria Vlad, conform Episcopiei Devei și Hunedoarei.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!