Transilvania
Slujiri arhiereşti în Duminica a 25-a după Rusalii

Slujiri arhiereşti în Duminica a 25-a după Rusalii

În Duminica a 25-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv), Biserica Ortodoxă Română i-a prăznuit pe Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu. Cu acest prilej, mai multe locaşuri de cult din zona Năsăudului au avut hram, între acestea fiind şi Mănăstirea „Sfânta Treime” din Bichigiu, județul Bistriţa Năsăud.

Înaltpreasfințitul Lau­rențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a oficiat Sfânta Liturghie din Duminica a 25-a după Rusalii în Biserica „Sfântul Mina” din Brașov, cartierul Tractorul. Ierarhul a liturghisit împreună cu un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte protopopul de Brașov, Dănuț-Gheorghe Benga, cei doi parohi ai bisericii, Nicolae Lie și Mircea Leb, precum și alți slujitori ai sfintelor altare. Liturghie arhierească a fost o prelungire a hramului locașului de cult aflat în apropierea Spitalului Tractorul din oraș. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul „Anatoly” din Brașov, iar în cadrul Sfintei Liturghii diaconul Gheorghe Malene a fost hirotonit preot pentru Parohia Făgăraș VI. De asemenea, la Sfânta Liturghie, protopopul Dănuț-Gheorghe Benga a vorbit credincioșilor despre viața, virtuțile și minunile Sfântului Mina, ocrotitorul locașului de cult. Un grup de copii din satul Lisa, județul Brașov, însoțiți de cadre didactice de la școala din localitate, au interpretat câteva pricesne.

În cuvântul de învățătură, IPS Mitropolit Laurențiu a tâlcuit Pilda Samarineanului Milostiv și i-a îndemnat pe cre­dincioși să își arate credința prin faptele bune, în special prin cele ale milosteniei față de oamenii aflați în nevoie: „Mântuitorul a spus această pildă despre Sine. El este Cel care ne cu­noaște, ne primește, ne așteaptă, iese în întâmpinarea noastră mai ales atunci când suntem căzuți între tâlhari, adică în păcatele care ne copleșesc, care ne aduc boli sufletești și trupești, care ne aduc o sărăcie spirituală, dar și materială. Așteptăm de la El să vină și știm că El este Cel care în rânduiala Bisericii, prin Sfânta Liturghie și Sfântul Maslu, tă­măduiește sufletele și trupurile noastre”.

Mulțumirile preoților și credincioșilor de la biserica bra­șoveană au venit prin părintele Nicolae Lie, care și-a exprimat recunoștința față de IPS Mitropolit Laurențiu pentru prezența și binecuvântare adusă în preajma hramului. De asemenea, părintele Lie l-a felicitat pe ierarh în numele tuturor pentru împlinirea celor 12 ani de slujire ca Mitropolit al Ardealului, pe 13 noiembrie fiind sărbătorit momentul întronizării în această demnitate bisericească.

În aceeași zi, IPS Mitropolit Laurențiu a sfințit o troiță din Cazarma Jandarmeriei Brașov. Troița a fost ridicată lângă biserica din cadrul cazarmei, în memoria jandarmilor care au căzut la datorie. La eveniment a fost prezent prefectul județului Bra­șov, Marian-Iulian Rasaliu, comandantul Inspectoratului de Jandarmi Brașov, colonelul Cristian-Elly Paliștan, precum și numeroși jandarmi, militari și oaspeți.

IPS Mitropolit Laurențiu i-a felicitat pe jandarmii brașoveni pentru atașamentul față de Biserica străbună și pentru jertfa lor în menținerea ordinii publice. La final Părintele Mitropolit a primit în dar de la comandantul Jandarmeriei Brașov un album cu fotografii.

Sfinţii Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni

Înaltpreasfințitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Sfânta Treime” din Bichigiu, județul Bistriţa Năsăud, cu ocazia prăznuirii Sfinţilor Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu. Paraclisul așezământului monahal este pus sub ocrotirea „Sfântului Atanasie Todoran”, originar din aceasta localitate. Sfânta Liturghie a fost oficiată în sobor de preoți și diaconi, în acest paraclis, care astăzi și-a sărbătorit ocrotitorul.

În cuvântul de învățătură, IPS Mitropolit Andrei le-a vorbit credincioșilor despre tăria mărturisirii credinţei prin fapte, de la faptele milei trupești, aducând exemplul samarineanului milostiv din pericopa evanghelică citită la Sfânta Liturghie și până la martiraj, precum Sfinții Mărturisitori Năsăudeni.

Din soborul de slujitori a făcut parte exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, arhimandritul Dumitru Cobzaru, consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol, arhid. Claudiu Grama, și protopopul de Năsăud, Ioan Dâmbu. Au participat la Sfânta Liturghie credincioși din județul Bistrița-Năsăud și un grup de pelerini din Cluj-Napoca, veniți la mănăstire prin Centrul de Pelerinaje Renașterea. La finalul slujbei, cu toții au primit bucate pregătite de localnici. Mănăstirea de călugări la Bichigiu a fost înfiinţată în anul 1997, pe locul uneia mai vechi, amintită în documentele istorice ca datând din anul 1523, conform Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului.

Binecuvântarea bisericii din Stremţ, Aiud

Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Stremț II, Protopopiatul Aiud, pentru a oficia slujba de binecuvântare a bisericii cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”. După binecuvântarea loca­șului de închinare care este pregătit pentru lucrările de pictură în tehnica fresco, ierarhul a celebrat Sfânta și Liturghie, într-un sobor de preoți și diaconi. IPS Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei l-a hirotonit întru diacon pe Mihai Bedelean, iar pe diaconul Mihai Mocan l-a hirotonit preot pe seama Parohiei Tibru, Protopopiatul Alba Iulia.
Ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să fie prieteni sinceri cu toți cei din jurul lor, fiindu-le sprijin și ajutor atunci când aceștia se află în nevoi, apoi a evocat importanța momentului pe care îl trăiesc membrii comu­nității din Stremț, odată cu binecuvântarea bisericii parohiale: „Suntem aici, în localitatea Stremţ, în această parohie, părtaşi la o strălucită sărbătoare, în cadrul căreia am săvârşit slujba de binecuvântare a noii biserici, am celebrat Dumnezeiasca Liturghie şi am hirotonit un preot şi un diacon. Ne simţim în cer, fiindcă aici este prezent Hristos Care ne dă o vigoare mereu nouă, ne ajută să găsim soluţii satisfăcătoare pentru toate problemele noastre şi, totodată, ne învăluie în splendorile împărăţiei Sale eterne. Într-adevăr, Hristos este prezent în biserica Noului Legământ şi se apleacă asupra noastră întocmai cum mama se apleacă asupra micuţului ei, pentru a-l ajuta când este nevoie şi pentru a-l mângâia când este trist şi neliniştit. Hristos este Pâinea vieţii, Lumina lumii, Samarineanul milostiv şi nemuritor. El este Emanuel, «Dumnezeu cu noi», oferindu-ne în dar cadoul dragostei Sale şi balsamul harului Său sfinţitor”, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

Ridicarea noului locaș de rugăciune din Stremţ a început în anul 2009, lucrările fiind încheiate în acest an prin contribuția enoriașilor și a unor sponsori, sub oblăduirea parohului Silviu-Nicolae Bucurenciu, care a fost hirotesit, cu această ocazie, iconom-stavrofor. De asemenea, cei care au sprijinit parohia au primit Diplome de aleasă cinstire.
Alături de numărul mare de credincioși, au fost prezenți la acest eveniment și oficialități centrale și județene: Victor Opaschi - secretar de stat pentru Culte, Ion Dumitrel - președinte al Consiliului Jude­țean Alba, Marius Ciugudean – șeful Poliției Municipiului Alba Iulia, deputatul Corneliu Olar și Traian Popa - primarul Comunei Stremț.

Liturghie arhierească în Parohia Cordău, Oradea

Preasfințitul Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie, în Parohia Cordău, Protopopiatul Oradea, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, cu participarea a numeroși credincioși din localitate și a unor oficialități locale și județene. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea. După citirea pericopei evanghelice rânduite, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, PS Episcop Sofronie a rostit o predică în care a subliniat importanţa şi sem­nificațiile duhovnicești ale Pildei samarineanului milostiv: „Noi trebuie să vedem în chipul samarineanului milostiv pe Însuși Domnul nostru Iisus Hristos, Cel Care vine în lume ca un străin, deși El a creat-o și l-a creat și pe om, ca să ajute, să facă bine. Apoi, omul cel căzut între tâlhari este fiecare dintre noi, iar tâlharii sunt demonii, duhurile cele rele, dar sunt și păcatele și patimile care îl lovesc pe om, îl rănesc și îl pot zdrobi, umplându-l de răni. Preotul și levitul sunt semenii noștri care, atunci când suntem în situație de criză, răniți sau bolnavi, ne tratează cu indi­ferență și cu lipsă de respect. De aceea, pericopa evanghelică trebuie văzută ca o lecție duhovnicească pentru fiecare dintre noi în parte”.

Ierarhul a adăugat că această pericopă evanghelică vorbește despre iubire, cu care oamenii sunt datori față de Dumnezeu și față de aproapele: „Mântuitorul Iisus Hristos ne transmite pe această cale un mesaj puternic, acela de a lăsa deoparte pre­judecățile, iar în raporturile pe care le avem unii cu alții să nu ne uităm la fața omului, respectiv ce rasă are, de ce parte este, dacă este bogat sau sărac. Așadar, pentru a ne mântui avem nevoie nu doar să Îl iubim pe Dumnezeu, ci și pe aproapele, iar a-l iubi pe aproapele înseamnă a-l ajuta atunci când este în nevoie, înseamnă a-l respecta, indiferent care este credința sa religioasă, indiferent de apar­tenența sa confesională și națională, indiferent din ce categorie socială face parte, indiferent dacă ne privește cu ochi buni sau cu ochi străini și răi. Aproapele este fratele nostru în umanitate, iar Domnul Iisus Hristos ne arată, astfel, că mântuirea a venit pentru toți urmașii lui Adam, că nu doar poporul care ținuse puritatea Legii, singur, va moșteni Împărăția cerurilor, ci vor fi chemați și cei din alte neamuri, cum este și neamul nostru românesc, spre a intra în Împă­răția lui Dumnezeu”.
Protopopul Oradiei, Peştişului şi Aleşdului, Dorel Octavian Rus, a vorbit despre dăinuirea peste veacuri a românilor ortodocşi din Cordău şi despre realizările preoților care au slujit în acest loc, culminând cu actualul paroh, Teodor Bonce. În încheiere, ierarhul a felicitat pe paroh şi comunitatea credincioşilor.

Sfânta Liturghie la Certeze, Oaş

Preasfinţitul Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia Certeze, Protopopiatul Oaş, cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la atestarea documentară a bisericii parohiale, în prezenţa a peste 1.500 de credincioşi. Din sobor au făcut parte pr. Cristian Ştefan, consilier eparhial cultural, Marcel Malanca, protopopul Oaşului, pr. conf. dr. Adrian Gh. Paul, paroh şi prodecan al Facultăţii de Litere a Centrului Universitar „Nord”, arhim. Emanuil Rus, stareţul Mănăstirii Bixad, judeţul Satu Mare, protos. Varlaam Coroian, stareţul Mănăstirii Chiuzbaia, judeţul Maramureş, preoţi de enorie din parohiile învecinate. Au mai participat prefectul judeţului Satu Mare, Darius Filip, europarlamentarul Ioan Mircea Paşcu, Petru Ciocan, primarul comunei Certeze, deputatul Octavian Petric, membru în Adunarea Naţională Bisericească, Ioan Rus, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, Gheorghe Ciocan, fost prefect şi parlamentar de Satu Mare, Adrian Cosma şi Vasile Ciocan, consilieri judeţeni, Aurelia Fedorca, primarul oraşului Negreşti, Adrian Albu, viceprimarul municipiului Satu Mare, conf. dr. Ioan Mircea Farcaş, decanul Facultăţii de Litere din Baia Mare. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de un grup de teologi coordonaţi Bogdan Matei.
În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit preot diaconul Horaţiu Şurani pe seama Parohiei Aliceni, Protopopiatul Oaş, şi ierodiacon monahul Sofronie, pe seama Schitului Vinişorul din Borşa, judeţul Maramureş.

PS Episcop Iustin a vorbit credincioşilor despre binefacerile pe care Mântuitorul le-a făcut oamenilor, o parte din ele fiind consemnate în Sfintele Evanghelii: „Samarineanul milostiv a întâlnit omul la necaz, nu s-a gândit că el se grăbeşte, că întârzie, că poate i se întâmplă ceva şi lui, că o să vină să-l agaţe şi pe el tâlharii, că îl aşteaptă familia sau soţia acasă. Nu s-a gândit la asta, a intervenit. Nu numai că a intervenit pe moment, pe termen scurt, să-i lege rănile, ci l-a pus pe asinul său şi l-a dus la casa de oaspeţi. Asta înţelegând că Mântuitorul ne-a dus pe toţi în Biserica lui Dumnezeu, în Biserica pe care a întemeiat-o pentru oameni şi care este Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ şi corabia care ne duce pe toţi la Împărăţia lui Dumnezeu. Mântuitorul ne recomandă, nu ne porunceşte”.    

PS Episcop Iustin a primit, prin hotărâre de Consiliu Local, titlul de „Cetăţean de onoare al comunei Certeze”, iar titlul i-a fost înmânat de către primarul Petru Ciocan. Din partea Episcopiei, PS Episcop Iustin i-a oferit parohului Adrian Gheorghe Paul „Gramata Episcopală” în semn de apreciere pentru activitatea şi contribuţia adusă la lucrările desfăşurate până în prezent la Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Parohia Certeze. Ierarhul a mai acordat diplome de vrednicie pentru contribuţia la lucrările desfăşurate la biserică primarului Petru Ciocan, Consiliului Parohial, primului epitrop Grigore Dorle, foştilor epitropi Petre Mihoc, Gheorghe Dorle, Vasile Sas, directorului şcolii prof. Delia Mureşan Pop, arhitectului Lenuţa Lazin, actualilor epitropi, paraclisierului şi cântăreţului bisericesc. Parohul Adrian Gheorghe Paul a dăruit ierarhului, pentru Muzeul Episcopiei, o icoană cu Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, pictată de un iconar local. De asemenea, parohul a acordat pachete şi diplome aniversare cu ocazia bicentenarului atestării documentare a bisericii parohiale. Biserica din Certeze a fost construită în 1817 din piatră, iar înainte a existat aici o biserică de lemn.

Slujire arhierească la Livezi, Harghita

Preasfințitul Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei a slujit Sfânta Liturghie la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Parohia Livezi, județul Harghita înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Ierarhul a arătat că „parabola samarineanului milostiv este relatată numai de Sfântul Evanghelist Luca. Cadrul Parabolei a fost creat de întrebările ispititoare ale învăță­torului de lege. Învăță­torul de lege era teolog și jurist, cărturar din tagma fariseilor. Răspunsul dat în fața Mântuitorului Hristos a fost în spiritul legii «Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți» ( Luca 10, 27). Școala rabinică a acreditat ideea că aceste două porunci, că Dumnezeu și aproapele cuprind Legea și Proorocii. Evreii rosteau Porunca iubirii de două ori pe zi ca pe o rugăciune. Ierusalimul se află la o distanță de 30 de kilometri de Ierihon, se numește valea Wadi Kilt – Calea Sângelui. Legea interzicea să te atingi de muribunzi, așa se explică faptul că preotul legii vechi și levitul au trecut pe lângă el «să nu se spurce prin atingerea de mort din poporul lor» (Levitic 21, 2). Samarineanul îl duce la casa de oaspeți, toarnă untdelemn și vin, veche rețetă orientală, dă doi dinari gazdei și îi promite că ce va mai cheltui va da înapoi. Iisus era acuzat că ar fi samarinean, de aceea El nu rămâne dator nimănui”, conform Episcopiei Covasnei şi Harghitei. După Sfânta Liturghie, PS Episcop Andrei a binecuvântat lucrările care s-au efectuat la acoperișul bisericii și în exteriorul ei, iar cei prezenți au primit, la final binecuvântări din partea ierarhului.

Binecuvântare la biserica din Unciuc, Haţeg

Preasfințitul Gurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei, a să­vârșit slujba binecuvântării de lucrări la Biserica „Învierea Domnului” din satul Unciuc, Parohia Cârnești, Protopopiatul Hațeg, după care a oficiat Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. În cuvântul de învățătură adresat credin­cioșilor prezenți, PS Episcop Gurie, făcând referire la pericopa evanghelică citită în cadrul Sfintei Liturghii, a vorbit despre importanța „atenției noastre față de nevoile celor de lângă noi, arătând prin această îngrijire iubirea față de Dumnezeu și de aproapele, asemenea samarineanului milostiv”.

La final, pentru activitatea pastoral-misionară desfășurată în mijlocul credincioșilor pe care îi păstorește, parohul Ioan Gabriel Iuga a fost hirotesit iconom, iar credincioșii im­plicați în activitatea de renovare a locașului de cult au primit gramate de mulțumire, conform Episcopiei Devei şi Hunedoarei.

Slujire arhierească la Sibiu

Preasfințitul Ilarion Făgără­șa­nul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, a oficiat Sfânta Liturghie în Duminica a 25-a după Rusalii în Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Sibiu, împreună cu un sobor de preoți din care au făcut parte protopopul de Sibiu, Ioan Coșa, și slujitorii locașului de cult. PS Episcop Ilarion Făgărăşanul a rostit un cuvânt de învățătură prin care a explicat credincioșilor prezenți pilda samarineanului milostiv, iar la final a transmis cuvântul de binecuvântare al IPS Mitropolit Laurenţiu, i-a miruit pe credincioși și le-a dăruit câte o iconiță. PS Episcopul Ilarion Făgărăşanul a liturghisit sâmbătă, 11 noiembrie, în Biserica „Sfântul Gheorghe” și „Sfântul Mina” din Parohia Hașag, Protopopiatul Săliște, județul Sibiu, cu ocazia hramului. Din sobor au făcut parte parohul și preoți din parohiile învecinate. După Sfânta Liturghie a fost săvârșit un parastas pentru ctitorii și preoții slujitori trecuți la Domnul. PS Episcop Ilarion Făgărăşanul a rostit un cuvânt de învățătură, prezentând credin­cioșilor viața Sfântului Mina și ajutorul pe care îl dau sfinții tuturor credincioșilor care îi cinstesc.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!