Transilvania
Slujiri arhiereşti în Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci

Slujiri arhiereşti în Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci

În Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim), mai multe locaşuri de cult au fost târnosite şi au primit binecuvântare arhierească.

La Țebea, județul Hunedoara, au fost organizate mai multe manifestări comemorative cu ocazia împlinirii a 145 de ani de la moartea lui Avram Iancu, supranumit și „Crăișorul Munților”. Cu acest prilej, în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Țebea, Protopopiatul Brad, a fost săvârșită Sfânta Liturghie de către Înaltprea­sfințitul Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, alături de Preasfințitul Gurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei, și Preasfințitul Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. A urmat slujba parastasului la mormântul lui Avram Iancu, săvârșită de către soborul slujitor în prezența oficialităților şi credincioșilor. La final, IPS Mitropolit Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a evocat personalitatea eroului național Avram Iancu. Manifestările de la Țebea au continuat cu depunerea de coroane la mormântul lui Avram Iancu și apoi cu un spectacol folcloric, conform Episcopiei Devei şi Hunedoarei.

Sărbătoare la Zalău  

Credincioșii din Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Zalău au participat la Sfânta Liturghie care a fost săvârșită în biserica parohiei de către Înalt­preasfințitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, alături de Preasfințitul Petroniu, Episcopul Sălajului, înconjurați de un ales sobor de preoți și diaconi, în frunte cu părintele Ionuț Pop, vicarul eparhial al Episcopiei Sălajului. În cadrul Sfintei Liturghii, IPS Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură. La finalul slujbei, PS Episcop Petroniu a felicitat pe parohul Ion Ardelean, consilierul administrativ-bisericesc al Episcopiei Sălajului, pentru întreaga activitate desfășurată.

IPS Mitropolit Andrei i-a oferit parohului Ion Ardelean, „Crucea Transilvană”, cea mai înaltă distincție bisericească a Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. La rândul său, parohul Ion Ardelean a mulțumit celor doi ierarhi și le-a dăruit câte o icoană.

IPS Mitropolit Andrei și PS Episcop Petroniu au oferit iconițe cu Nașterea Maicii Domnului tuturor celor prezenți la sfânta biserică.

Părintele Ion Ardelean este slujitor al Bisericii de peste 30 de ani, fiind hirotonit preot în anul 1985. Începând cu anul 2002, a fost transferat la Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Zalău, şi a continuat lucrările de zidire a bisericii. Din anul 2009 ocupă și funcția de consilier administrativ-bisericesc la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului.
Piatra de temelie a locașului de cult „Naşterea Maicii Domnului” din Zalău a fost sfinţită în anul 2000. În Joia Mare din 2015 s-a slujit, pentru prima dată, în biserica propriu-zisă, după ce PS Episcop Petroniu a binecuvântat lucrările săvârșite la locașul de cult.

Până în acel moment, slujbele bisericești se săvârșeau în demisolul bisericii. În momentul de față, s-a finalizat tencuirea exterioară a locașului de cult, iar în interior, biserica este pregătită pentru pictură.

Slujbă de târnosire la Telac, Alba

Înaltpreasfinţitul Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, s-a aflat în mijlocul credincioşilor din Parohia Teleac, înființată de curând pentru nevoile spirituale ale locuitorilor comunității, unde a oficiat slujba de târnosire a bisericii cu hramurile „Sfântul Ierarh Nicolae” şi „Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ”, după care a săvârşit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învăţătură, ierarhul a spus: „Trebuie să înțelegem clar că ori de câte ori participăm la cultul divin public în locașul bisericesc se cere din partea noastră: frică de Dumnezeu, minte nerisipită și neîmprăștiată, pace sufletească. De asemenea, se cuvine să avem sentimentul păcătoșeniei, al nedesăvârșirii noastre, con­știenți că pe omul smerit Dumnezeu întotdeauna îl ascultă. Și, în sfârșit, se cade să fim însufleţiţi de un dor înfocat după Dumnezeu, să avem dorinţa de a primi darurile dumnezeieşti care coboară în locaşul de închinare, în casa Domnului, aceasta fiind corabia mântuirii, spitalul sufletelor şi limanul cel duhovnicesc. Dacă noi îndeplinim aceste condiţii esenţiale, rugăciunea şi închinarea noastră vor fi adevărate, bine primite de către Dumnezeu, devenind totodată un izvor nesecat de alese bucurii şi binecuvântate împliniri. De aceea şi Sfântul Ioan Gură de Aur adresează cu fermitate acest îndemn: «Rămâi în biserică, nu te depărta de biserică, nădejdea ta este biserica, scăparea şi mântuirea ta este biserica»”.

Locuitorii satului Teleac, aparţinător de comuna Ciugud, nu au avut un locaş de rugăciune până în prezent, ei aparţinând de parohia Drâmbar. În anul 2011, a fost pusă piatra de temelie, locul ales a fost donat de către familia Nicolae şi Elena Iancu. În ziua de 25 octombrie 2011, au început săpăturile pentru fundaţia edificiului, finalizate cu turnarea plăcii la data de 23 noiembrie. Începând cu luna martie, s-a trecut la ridicarea zidurilor din cărămidă. Din iulie, 2014, au început lucrările la acoperişul bisericii. În martie, 2015, s-a montat iconostasul din lemn de stejar, iar în 16 iunie, la sărbătoarea fiilor satului din Teleac, a fost săvârşită prima Sfântă Liturghie. Din luna iunie a anului 2016, a început realizarea picturii în tehnica fresco, executată de către pictorii Valentin şi Roxana Baci din Cugir.

La finalul slujbei, IPS Arhiepiscop Irineu a acordat o Diplomă de vrednicie parohului din Drâmbar, Gheorghe Constantin, pentru cei 40 de ani de activitate pastorală în cele două comunităţi, Ordinul „Credinţă şi Unire” primarului comunei Ciugud, Gheorghe Damian, şi Diplome de aleasă cinstire binefăcătorilor sfântului locaş de închinare. De asemenea, a fost instalat şi noul paroh, Bogdan Avram, secretarul eparhial al Arhiepiscopiei Alba Iuliei, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

Liturghie arhierească la Topa de Sus, Beiuş

Preasfinţitul Sofronie, Episcopul Oradiei, a oficiat Sfânta Liturghie în biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” construită în ultimii ani, în Parohia Topa de Sus, Protopopiatul Beiuș, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în prezența unor oficialități centrale și locale și a numeroși cre­dincioși, mulți dintre aceștia înveșmântați în port popular tradițional bihorean din comunitatea de ortodocşi ce numără în prezent 480 de suflete.

În cuvântul de învăţătură rostit după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, ierarhul a explicat celor prezenţi semnifica­țiile cuvintelor scripturistice, arătând legătura existentă între Crucea Mântuitorului Iisus Hristos și Învierea Sa: „În pericopa din Apostolul zilei, în Duminica dinaintea praznicului Înălțării Sfintei Cruci, s-a făcut trimitere precisă de către Sfântul Apostol Pavel la Crucea Domnului nostru Iisus Hristos, arătând că prin Crucea Domnului, prin jertfa Legii celei Noi, Legea cea veche se împlinește, se desăvârșește. Iar prin cuvintele inspirate de Duhul Sfânt din pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan ni Se arată, ni Se descoperă, ni Se înfățișează în toată splendoarea dumnezeiască Fiul lui Dumnezeu Care S-a înomenit, Fiul Omului, Cel Care este în cer împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, Cel Care din cer a venit pe pământ, prin dragostea lui Dumnezeu, pentru a ne scăpa pe noi, oamenii, de judecata cea aspră a Domnului, iar prin jertfa pe Cruce a Celui nevinovat, Dumnezeu-Fiul Care S-a făcut Om, noi să trecem din robie la libertate, deschizându-ne cale spre Împărăția cerurilor”.

„Dacă Mântuitorul Iisus Hristos S-a răstignit pentru noi, fără de păcat fiind, noi avem datoria să ne purtăm cu demnitate crucea pe care fiecare dintre noi o are de purtat aici pe pământ, pentru ca prin cruce, prin suferință să ajungem la lumină, «per Crucem ad lucem», prin suferință mărturisitoare în lumea aceasta, la lumina și măreția libertății din Împărăția cerurilor, acolo unde este Hristos Domnul împreună Tatăl și cu Duhul Sfânt”, a spus PS Episcop Sofronie.

Marian Vasile Popa, Protopopul Beiușului, Seghiștei și Șteiului, a vorbit despre prezența și dăinuirea credinței ortodoxe în această veche comunitate precum și lucrarea pastorală a părintelui Cornel Simai, ce păs­torește aici din anul 1991, în prezent fiind în curs de finalizare lucrările exterioare la noua biserică. Ierarhul a felicitat pe paroh şi pe credincioşii din Parohia Topa de Sus pentru biserica pe care au ridicat-o și au înfru­musețat-o, și pentru modul în care păstrează și promovează străvechile tradiții românești din Țara Beiușului. De asemenea, PS Episcop Sofronie a adresat un cuvânt de binecuvântare elevilor care încep un nou an şcolar, subliniind importanţa şcolii și a educației pentru creşterea duhovnicească şi intelectuală a copiilor și tinerilor.

Localitatea Topa de Sus face parte din comuna Dobrești, o așezare veche, în partea de sud-est a județului Bihor, într-o zonă deluroasă, premontană, în apropierea Munților Pădurea Craiului. Prima atestare documentară a satului Topa de Sus datează din anul 1508, iar în unele scrieri istorice se arată că topanii sunt la origine păstori macedo-români care, în migrația lor, au ajuns și s-au stabilit în această zonă a Bihorului.

În documentele istorice locale este consemnată existența unei biserici de lemn situată în cimitirul mare al satului, lângă o vale care până în prezent poartă numele de Valea Bisericii. Această biserică de lemn datează de la începutul secolului al XVIII-lea și sunt date care atestă că această construcție din lemn a fost adusă aici din Velența-Oradiei, unde a slujit drept catedrală episcopală până în anul 1721, când în locul ei s-a primit aprobare din partea autorităților imperiale habsburgice de ridicare a unui nou lăcaș de cult pentru românii ortodocși din Oradea. În Topa de Sus, biserica de lemn este menționată ca fiind în funcțiune începând cu anul 1731. În anul 1912 este menționată sfințirea unei noi biserici, situată pe un alt amplasament, din care astăzi a rămas doar turnul clopotniță. Paroh era în acea perioadă Vasile Popovici, parohul cu cea mai lungă perioadă de pastorație în aceeași parohie, 74 de ani (1860-1934). Între anii 1950-1955 au loc lucrări de consolidare la biserică, însă, în timp, lipsa elementelor de rezistență au dus la degradarea acesteia și la necesitatea ridicării unei noi biserici. Astfel, la 12 martie 2000 a fost pusă piatra de temelie pentru noua biserică, în prezent fiind în stadiu de finalizare a lucrărilor exterioare.

Târnosire la Valea Vinului, Satu Mare

Preasfinţitul Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat slujba de târnosire a bisericii din Parohia Valea Vinului, Protopopiatul Satu Mare. Cu această ocazie, a binecuvântat şi Monumentul eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale, după lucrările de renovare.

PS Episcop Iustin a oficiat, apoi, Sfânta Liturghie în pridvorul Casei Sociale, înconjurat de un sobor de peste 25 de preoţi şi diaconi, din care au făcut parte Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, pr. lect. univ. dr. Vasile Borca din Baia Mare, protos. Gherontie Nergheş, stareţul Mănăstirii „Izvorul Tămăduirii” Măriuş, pr. Viorel Gavra din Baia Mare, fost paroh în Valea Vinului, parohul Ioan Bonea,  preoţi din parohiile învecinate. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul coral ASCOR din Baia Mare, condus de Bogdan Iacob. Alături de credincioşii prezenţi la slujbă au fost prezente şi numeroase oficialităţi. În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit preot diaconul Vasile Andrei Porumb, pe seama Parohiei Hotoan din Protopopiatul Carei.

„A fost o bucurie mare azi, pentru că au participat foarte mulţi credincioşi la sfintele slujbe. Bucuria cea mai mare este că în viaţa Bisericii continuă lucrarea minunată a lui Dumnezeu prin dreptcredinciosul nostru popor român şi iubitor de Hristos, Care Îşi înnoieşte bisericile, pe care nu le părăseşte, le întreţine cu puţinul celor mulţi şi întotdeauna bisericile noastre sunt îngrijite, sunt preţuite şi multe iubite. Aceasta arată caracterul sănătos, sănătatea duhovnicească a poporului nostru român cel drept credincios.

Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru ziua de astăzi, Îl rugăm pe Sfântul Ioan Botezătorul, ocrotitorul acestei biserici, să-i întărească în continuare, să-i ţină aproape, să-i ţină împreună ca să-şi crească copilaşii în credinţă, să-i ţină sănătoşi şi cu multă iubire şi fidelitate faţă de Biserica noastră strămoşească Ortodoxă”, a spus PS Episcop Iustin.
În semn de apreciere pentru activitatea pastoral-misionară, edilitar-gospodărească și social-filantropică și pentru contribuția la înnoirea și împodobirea bisericii cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”, parohul Ioan Bonea, iconom stavrofor, a primit în dar de la ierarh o Cruce pectorală. De asemenea, au primit diplome de vrednicie Consiliul Parohial, Vasile Oșan, prim-epitrop, Octavian Petric – deputat în Parlamentul României, Radu Cristea, primarul comunei Valea Vinului, Consiliul Local Valea Vinului, Vasile Pașca– director SC LEBĂDA, Marin Bogdan, director SAMCIF, Ioan Felician Pop, Olimpiu Oșan, Cosmin Oșan, Vasile Cavași şi Ovidiu Buzilă. Din partea Consiliului Parohial, parohul Ioan Bonea a oferit ierarhului o icoană cu Sfântul Ioan Botezătorul pictată pe lemn.

Vechea biserică din lemn, „de 6 stânjeni lungime şi 3 lăţime”, cu pardoseală de pământ şi hramul „Sfânta Parascheva” din Valea Vinului, a fost vândută, în 1875, „pe Someş în sus”.  

Noua biserică a fost ridicată între 1856-1877 din cărămidă arsă pe loc şi piatră adusă peste râul Someş iarna, cu săniile, când râul era îngheţat, de la Viile Oraşului Nou. A fost acoperită cu şindrilă, iar din 1908 cu tablă. A fost târnosită în 1881. După 136 de ani, PS Episcop Iustin a oficiat slujba de târnosire ca urmare a multor lucrări executate de-a lungul timpului: doborârea turnului de o furtună în anul 1941 şi refacerea lui în trei ani, lucrări de consolidare, între 1962-1976, după apariţia unor fisuri în ziduri, şi tencuirea în terasit, repictarea, în timpul păstoririi preotului Viorel Gavra, între 1981-1983.

Lucrări foarte importante s-au făcut în perioada păstoririi actualului paroh Ioan Bonea, începând din 1991. Astfel, din 1992 s-au executat lucrări de refacere a turnului şi a acoperişului bisericii, ridicarea a două pridvoare, în 2003; în 2005 se renovează exteriorul, iar în 2006 se cumpără trei noi policandre mari, în 2008 se introduce sistemul de încălzire centrală şi se înzestrează biserica cu diferite obiecte bisericeşti. În 2017 se înzestrează biserica cu un iconostas nou, cu cafas şi amvon, sculptate în lemn de tei, se rezideşte Sfânta Masă şi se reorganizează Sfântul Altar.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!