Transilvania
Slujiri arhiereşti, în Duminica Izgonirii lui Adam din Rai

Slujiri arhiereşti, în Duminica Izgonirii lui Adam din Rai

În Duminica iertării, așa cum mai este cunoscută Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, a lăsatului de sec de brânză, credincioşii au fost îndemnaţi să postească atât de anumite alimente cât şi de fapte rele, fiind încurajaţi să fie milostivi faţă de cei din jur care suferă din cauza lipsurilor.

Credincioșii au participat în număr mare la Sfânta Liturghie oficiată la Catedrala mitropolitană din Sibiu în Duminica lăsatului de sec pentru Postul Mare. Slujba religioasă a fost oficiată de Înaltprea­sfințitul Lau­rențiu, Mitropolitul Ardealului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu și slujitorii locașului de cult.

Credincioșii au avut posibilitatea să afle mai multe despre însemnătatea Postului Sfintelor Paști, despre pregătirea duhovnicească din această perioadă din anul bisericesc și despre chemarea de a săvârși fapte bune prin care se pot apropia sufle­tește de semeni și să  împlinească porunca Evangheliei. Un cuvânt de învă­țătură despre Duminica iertării, așa cum mai este cunoscută Duminica Izgonirii lui Adam din rai, a lăsatului de sec de brânză, a fost rostit de pr. prof. univ. dr. Dorin Oancea.

De asemenea, IPS Mitropolit Laurențiu le-a vorbit credin­cioșilor, în cuvântul de învăță­tură, și despre specificul liturgic al primei săptămâni din Postul Mare, despre urcușul duhovnicesc la care sunt chemați cu toţii în perioada premergătoare marelui praznic al Sfintelor Paști.

„Prima condiție pentru a putea călători împreună cu Hristos este iertarea, pentru că Mântuitorul a adus Legea iubirii. Dacă El ne-a iubit atât de mult încât S-a jertfit pentru noi, din iubirea Sa noi trebuie să luăm și să ne hrănim viața noastră întâi de toate făcând acest pas al iertării. Ieri, în toate mănăstirile s-a făcut această slujbă a iertării. Este bine ca și noi să facem acest lucru, adică să iertăm în sufletul nostru tot ceea ce se află ca o sarcină purtată foarte greu”, a spus IPS Laurențiu. Răspunsurile liturgice au fost date de Corala „Timotei Popovici” a Catedralei mitropolitane din Sibiu, dirijată de pr. lect. univ. dr. Dan Alexandru Streza.

Resfinţire, în Parohia Hăşdate, Gherla

În duminica Izgonirii lui Adam din Rai, Înaltpreasfințitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, a resfințit biserica Parohiei Hăș­date, Protopopiatul Gherla. Ierarhul a oficiat, apoi Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

IPS Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură cu titlul ,,Rugăciune cu post și cu fapte bune”.

„Sfânta Scriptură şi cântările care se cântă astăzi la strană ne îndeamnă să postim de bucate şi de toată răutatea. Sfântul Proroc Isaia, în capitolul 58 al cărţii sale ne atenţionează şi el că postul nostru ar trebui să fie integral, nu numai post de bucate, ci şi post de răutate şi să ne implicăm, din punct de vedere social, atunci când este nevoie. Citim, de la Isaia, 58, capitolul 6: «Nu ştiţi voi postul care Îmi place? - zice Domnul. Rupeţi lanţurile nedreptăţii, dezlegaţi legăturile jugului, daţi drumul celor asupriţi şi sfărâmaţi jugul lor. Împarte pâinea ta cu cel flămând, adăposteşte în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l şi nu te ascunde de cel de un neam cu tine». Aşa vedea Prorocul Isaia postul şi vedea foarte bine cum trebuie să postim, ca postul nostru să fie eficient”, a spus IPS Mitropolit Andrei.

Parohul Florin Dobocan a fost hirotesit iconom, de către IPS Mitropolit Andrei. De asemenea, familia Ioan și Maria Bran din Satu Mare a primit Ordinul „Sfântul Pahomie de la Gledin”, iar Rareș Buica a primit Ordinul „Sfinţii Martiri Năsăudeni”. Mai mulţi credincioși au primit diplome de „aleasă cinstire”, pentru implicarea în lucrările de la locaşul resfinţit.

La Biserica „Sfânta Treime” din Hăşdate au avut loc mai multe lucrări de renovare, care s-au desfăşurat pe parcursul unui an. Biserica a fost construită între anii 1971-1973 și a fost pictată de călugărul Artemie de la Mănăstirea Nicula. Locașul de cult a fost sfințit în anul 1974, de vrednicul de pomenire Arhiepiscop Teofil Herineanu. În localitatea Hăș­date, în secolele XVIII-XIX, au activat câteva generaţii de iconari care au creat lucrări de xilogravură într-un stil aparte, având ca inspirație şi stilul icoanelor de la Nicula.

Slujire arhierească, la Turdaş, Aiud

În Duminica izgonirii lui Adam din Rai, a lăsatului sec de brânză, Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent în mijlocul credincioșilor din Parohia Turdaș, Protopopiatul Aiud, păstoriți de către parohul Dumitru Curticăpean. Ierarhul a oficiat Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură în biserica parohială din localitate. În cadrul slujbei, la momentul rânduit, l-a hirotonit diacon pe tânărul Cosmin Cobârzan.

În omilia rostită în această duminică, IPS Arhiepiscop Irineu adresându-se credincioșilor, a spus: „În Evanghelia de astăzi, Hristos-Mântuitorul ne îndeamnă să iertăm, să postim şi să căutăm comoara din ceruri. Prin iertare, noi biruim mândria, din care izvorăsc atâtea rele: invidia, mânia, ura şi vrăjmăşia. Prin post, secăm fântâna otrăvitoare a atâtor păcate precum beţia, îmbuibarea, lăcomia şi desfrânarea. Prin dezlipirea de bunurile materiale şi pământeşti, noi dăm prioritate comorilor sufleteşti şi căutăm dobândirea Împărăţiei cereşti, încât inima noastră bate pentru virtute şi pentru sfinţenie. Să ne fie limpede că, prin post şi rugăciune, prin renunţări şi nevoinţe duhovniceşti, prin înfrânare integrală şi lacrimi, ne purificăm de zgura pasiunilor înrobitoare şi facem din viaţa noastră cotidiană urcuş spre înviere. Acesta este scopul esenţial al Sfântului şi Marelui Post (…) să luăm aminte la îndemnul Sfântului Apostol Pavel care zice: «Să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi, care se strică prin poftele înşelăciunii, şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, cel zidit după chipul lui Dumnezeu, în dreptatea şi în sfinţenia adevărului»”, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

Liturghie arhierească, la Oradea

În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, a lăsatului sec de brânză, Preasfinţitul Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat la Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Oradea, cel mai mare aşezământ monahal de maici din cuprinsul Episcopiei Oradiei, şi din întreaga Câmpie de Vest, unde a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, în biserica „Adormirea Maicii Domnului”, în prezența obștii monahale a Mănăstirii „Sfânta Cruce” și unui mare număr de credincioși orădeni. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de monahii.

În această duminică, PS Episcop Sofronie a aniversat, din punct de vedere liturgic, 19 ani de la primirea darului arhieriei, Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, 21 februarie 1999.

După citirea fragmentului scripturistic duminical, de la Sfântul Evanghelist Matei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a reliefat principalele înțelesuri duhovniceşti ce se desprind din fragmentul scripturistic ce redă o parte din cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos din Predica de pe munte: „Duminica de astăzi, a lăsatului sec de brânză pentru Sfântul și Marele Post, este numită și Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, iar pentru că în după-amiaza acestei zile se face o rânduială specială, de cerere de iertare a tuturor de către toți, pentru că suntem datori să ne iertăm unii pe alții, așa cum am auzit și din pericopa evanghelică ce s-a citit, această duminică mai este numită și Duminica Iertării”.

„Din Predica Mântuitorului Iisus Hristos învățăm nu doar cum să intrăm în Sfântul și Marele Post, dar și cum să trăim viața cea adevărată, anume iertându-ne unii pe alții. Prin iertare începem orice post și tot prin iertare trebuie să călătorim în viața noastră pământească. Postul, după cum ne învață Domnul Hristos, nu trebuie să fie un post al tristeții, al constrângerii, al obligativității postirii, ci să fie un post al bucuriei inimii, al întăririi și înnoirii sufletului, care, prin postire, devine mai ușor, pentru că se ușurează trupul și se lipsește de tot ceea ce este nefolositor. Al treilea sfat pe care îl primim acum, la începutul postului, este acela de a nu ne cheltui viața adunând comori aici pe pământ, care toate se risipesc, ci să adunăm comori netrecătoare, comori cerești”, a spus PS Episcop Sofronie.

Ierarhul a mai remarcat că, după Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, „în Duminica de astăzi ni se amintește de căderea protopărinților Adam și Eva, dar, totodată, ne este descoperită calea de întoarcere spre Dumnezeu, întoarcere în Raiul pierdut, iar cheia acestei întoarceri este starea lăuntrică de pocăință a omului. Așadar, prin despăr­țirea, prin dezbrăcarea de tot ceea ce a însemnat veșmintele de piele ale lui Adam cel vechi, să primim ușurare în urma greșelilor săvârșite, ca, iertând pe aproapele, să primim și noi iertare de greșeli, și, astfel, sufletul dezbărat de tot ceea ce îl împovărează, trupul ușurat de tot ceea ce îl îngreunează, omul întreg să se întoarcă la Dumnezeu, adică să se pocăiască, să se smerească, pentru a dobândi Împărăția cerurilor”.

PS Episcop Sofronie a adresat îndemn ca, în perioada Sfântului și Marelui Post, dreptmăritorii creștini să aibă în vedere, pe lângă rugăciune și post, și milostenia, ajutorarea semenilor care sunt în suferinţă şi au nevoie de sprijin şi mângâiere.

În cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit în treapta preoției pe diaconul Ioan Octavian Ungur, pe seama bisericii cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Parohia Groși, Protopopiatul Oradea. Noul hirotonit a primit și hirotesia întru duhovnic. La final, PS Episcop Sofronie a citit o rugăciune de binecuvântare.

Liturghie arhierească, la Baia Mare

În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai şi a lăsatului sec de brânză pentru Postul Sfintelor Paşti, Preasfinţitul Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, înconjurat de un sobor slujitor. Din sobor au făcut parte arhim. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei, arhim. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, preoţii slujitori ai Catedralei, Viorel Bud, Vasile Botiş,  Florin Hoban,  Claudiu Ciaşcai, Florin Bălan, alţi preoţi invitaţi şi 10 diaconi.

În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru preot diaconul Adrian Gabriel Chereji, pe seama bisericii din Parohia Cuţa, Protopopiatul Carei, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”. Noul preot a studiat Teologia la Seminarul Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare şi la Domeniul Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” din Cadrul Centrului Universitar „Nord” din Baia Mare. A slujit ca diacon în Franţa, timp de doi ani, iar în urma rezultatelor concursului organizat de Episcopie a fost numit preot paroh în Cuţa.

Tot în cadrul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru diacon tânărul teolog Anin Alexandru Coste, care, în urma concursului din cadrul Episcopiei, a fost numit preot în Parohia Şesu Mănăstirii din Rozavlea, Protopopiatul Vişeu.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, dirijat de prof. dr. Cosmin Lauran.

La momentul pricesnei, PS Episcop Iustin a rostit un cuvânt de învăţătură în care s-a referit la pericopa evanghelică a duminicii, Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi, în care „Mântuitorul ne vorbeşte despre postul curat şi adevărat, a cărui temelie nu poate să fie pusă fără iertare şi împăcare, fără rugăciune adevărată şi post duhovnicesc. Şi fără să gândim şi să conştientizăm că în această vreme nu adunăm nu bunuri pământeşti şi trecătoare, ci comori duhovniceşti şi nepieritoare, pe care le aşezăm în tezaurul sacru al lui Dumnezeu, ca să le găsim acolo şi să ne întâlnim cu ele când ne vom prezenta în faţa Dreptului Judecător”.

Vorbind despre postul folositor omului, ierarhul a adăugat: „Postul nostru nu este unul estetic, nu este unul medical, nu este unul psihologic, nu este unul doar biologic. Nu postim doar ca să arătăm mai bine. Nu doar ca să ne însănătoşim de anumite boli fizice, recomandate de medici. Deci, postul nostru are un demers teologic. Ţinteşte dobândirea comorilor cereşti, dobândirea luminii darului Duhului Sfânt, dobândirea frumuseţilor interioare”.

Postul nu înseamnă întristare, ci bucurie, seninătate, renunţare la păcate: „A posti înseamnă nu doar a posti de bucate, a posti cu bucurie, cu faţă senină şi a posti de păcate. Deci, a posti de vorbe rele, ne schimbăm firea şi gândirea, ne schimbăm atitudinea, ne transformăm în această perioadă, pentru că Sfinţii Părinţi ne-au învăţat că, în această perioadă, facem grădinărie duhovnicească şi lucrăm cu spor la mântuirea noastră. Şi în cele din urmă trebuie să înţelegem că, dacă Mântuitorul a postit 40 de zile, neavând nevoie de post, a vrut să ne lase o îndrumare, a vrut să ne dea o lecţie cum pot fi biruiţi vrăjmaşii, cum poate fi biruit diavolul. Pentru că a zis Apostolilor: «neamul de demoni nu poate fi biruit decât cu rugăciune şi cu post». Şi când Mântuitorul a postit 40 de zile, a postit pentru că Adam n-a postit”, a mai spus ierarhul care i-a îndemnat pe credincioşi să postească pentru a obţine mântuirea sufletului.

Slujire arhierească, la Sebeşu de Jos, Avrig

Preasfințitul Ilarion Făgără­șanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, a liturghisit în Duminica izgonirii lui Adam din rai în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Sebeșu de Jos, Protopopiatul Avrig, județul Sibiu. La Sfânta Liturghie au participat, alături de credincioșii veniți în număr mare, și oficialităţile locale.

În soborul slujitor s-au aflat protopopul de Avrig, Vasile Gafton, consilierul cultural eparhial, pr. Emanuel Tăvală, pr. Ioan Popescu, pr. Liviu Reșița, pr. Mihai Vrânceanu, pr. Adrian Moldovan, iar la finalul slujbei a fost prezent şi pr. Ilie Ardelean, fostul paroh al comu­nității.

Imediat după Sfânta Liturghie, PS Episcop Ilarion Făgărăşanul a oficiat ceremonia instalării noului paroh, Ioan Popescu, înmânându-i Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și cheia Bisericii. Ierarhul a vorbit despre Taina Hirotoniei, care dă celor chemați harul împlinirii celor trei lucrări, asemenea slujirilor Mântuitorului, cea învățătorea­scă, cea sfințitoare și cea conducătoare. Câteva cuvinte cu acest prilej au rostit protopopul Vasile Gafron, precum și fostul paroh Ilie Ardelean.

După instalarea părintelui Ioan Popescu, PS Episcop Ilarion Făgărăşanul a spus credin­cio­șilor câteva cuvinte spre folos duhovnicesc, referindu-se cu precădere la post, rugăciune și milostenie: „Acestea să le avem în vedere, alături de pocăință, nu numai în perioada postului, ci toată viața. Prin pocăință și smerenie putem câștiga mântuirea”. Ierarhul a remarcat și faptul că postul începe cu Duminica izgonirii lui Adam și a Evei din Rai, și se încheie cu Învierea Domnului Iisus Hristos, subliniind sem­nificația celor două evenimente și simbolistica lor pentru viața creștină. La final ierarhul a miruit credincioșii, iar unul dintre preoți a împărțit iconițe celor prezenți.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!