Transilvania
Slujiri arhierești, la Botezul Domnului

Slujiri arhierești, la Botezul Domnului

Credincioșii au participat în număr impresionant, în locașurile de cult și în piețe sau alte spații publice, la slujbele săvârșite la praznicul Botezului Domnului. După săvârșirea Sfintei Liturghii, ierarhii, alături de preoți și diaconi, au oficiat slujba de sfințire a apei. Credincioșii au primit Agheasma Mare și au fost binecuvântați de ierarhi și preoți.

Praznicul Botezului Domnului a adunat și în acest an cre­dincioși în număr mare la Catedrala mitropolitană din Sibiu, unde au participat la Sfânta Liturghie oficiată de Înaltpreasfințitul Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost date de Corala „Timotei Popovici” a Catedralei mitropolitane din Sibiu, dirijată de pr. lect. univ. dr. Dan Alexandru Streza. Mulți dintre credincioșii pre­zenți au primit Sfânta Împăr­tășanie în cadrul Sfintei Liturghii. La final, protosinghelul Emilian Man a fost hirotesit mare eclesiarh al Catedralei mitropolitane din Sibiu.

După Sfânta Liturghie cre­dincioșii au participat la slujba mare de sfințire a apei, oficiată în Piața Mare din Sibiu, pe o scenă amenajată. Alături de IPS Mitropolit Laurențiu și slujitorii Catedralei mitropolitane s-au aflat Preasfințitul Ilarion Făgă­rășanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, consilieri eparhiali, protopopul de Sibiu, Ioan Coșa, preoții de la bisericile din Sibiu. Piața Mare s-a umplut de credincioși veniți să primească Aghiazma Mare și să fie binecuvântați de soborul slujitor. Peste 11.000 de sticle cu apă sfințită și șapte butoaie de mari dimensiuni au fost pregătite pentru a fi oferite cre­dincioșilor în această zi de praznic.

În cuvântul de învățătură de la sfârșitul slujbei religioase IPS Mitropolit Laurențiu a vorbit despre praznicul Bobotezei și despre folosul duhovnicesc al gustării din Aghiazma Mare: „Praznicul de astăzi completează descoperirea lui Dumnezeu, pentru că până în veacul al IV-lea Nașterea Domnului și Botezul Domnului s-au serbat împreună, numindu-se Arătarea Domnului sau Epifania. Ele s-au separat, dar au legătură și continuitate. Mântuitorul lumii, împlinind vârsta de 30 de ani, a plinit toată rânduiala lumii din acea vreme pentru a începe activitatea sa de propovăduire. A primit însă un botez al pocăinței pentru că El avea toate păcatele omenirii asupra Sa și le-a afundat în râul Iordanului prind botezul lui Ioan. Evanghelia de astăzi ne descrie modul în care acest ultim profet al Vechiului Testament, s-a minunat de smerenia Fiului lui Dumnezeu”. Preoții au împărțit, la final, credincioșilor apa sfin­țită.

Slujbe de Bobotează, la Cluj-Napoca

În ziua praznicului Botezului Domnului, Înaltpreasfin­țitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, în sobor de preoți și diaconi, profesori ai școlilor teologice clujene și slujitori ai Catedralei. Locașul de cult a fost neîncăpător pentru numărul impresionant de credincioși. La slujba de Bobotează de la Cluj-Napoca au participat mii de credincioși, alături de autorităţi locale, jude­țene și militare. În cuvântul de învățătură, IPS Mitropolit Andrei a vorbit despre însemnătatea praznicului Bobotezei.

În continuare, în Piața „Avram Iancu” din fața Catedralei Mitropolitane, a fost oficiată slujba sfințirii celei mari a apei. În cuvântul rostit, IPS Mitropolit Andrei a explicat tradiția sfințirii apei în ziua de Bobotează.

Piața „Avram Iancu” a fost pregătită pentru praznicul Botezului Domnului, încă din ajun când au fost aduse 15.000 de sticle cu Agheasmă Mare pentru a fi împărțite, de către slujitorii Catedralei, credincioșilor veniți la slujbă în ziua de Bobotează, conform Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Botezul Domnului, la Târgu-Mureș

Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a slujit la Catedrala mare din municipiul Târgu-Mureș cu prilejul praznicului Botezului Domnului. Ierarhul a celebrat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură, după care a oficiat slujba Aghiasmei Mari în fața Catedralei, într-un sobor de preoți și diaconi, în mijlocul mulțimii credincioșilor mureșeni.
În omilia rostită, ierarhul a spus următoarele: „Noi, care purtăm numele de creștin, suntem chemați să ne împodobim ființa și viața cu virtuțile lui Hristos, Împăratul nostru și Dumnezeul nostru. Purtarea cu vrednicie a numelui de creștin ne obligă să respectăm angajamentul făcut la Botez, depunând eforturi sincere de a trăi stilul de viață al lui Hristos, o viață pe care Domnul a trăit-o când era pe pământ. Sfântul Grigorie Palama ne spune că, privind la modelul sublim al desăvârșirii noastre morale, la Iisus Hristos, și noi trebuie să trăim fără de păcat, prin imitarea lui Hristos. De aceea, Sfântul Apostol Pavel zice: «și voi, socotiți-vă că morți îi sunteți păcatului, dar vii lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, Domnul nostru»”, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

Praznicul Botezului Domnului la Oradea

La praznicul Bobotezei, Dumnezeiasca Arătare, Preasfinţitul Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Sfânta Liturghie şi slujba Aghiasmei celei Mari la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi. Mii de credincioşi orădeni au luat parte la sfintele slujbe din această zi în spaţiul generos al noii Catedrale Episcopale din Oradea. În cuvântul de învăţătură rostit după citirea pericopei evanghelice rânduite, PS Episcop Sofronie a reliefat principalele semnificaţii dogmatice şi simbolice ale praznicului Bobotezei.

Ierarhul a subliniat caracterul treimic al sărbătorii și legătura dintre Botezul Domnului și Taina Sfântului Botez din Biserică: „Pericopa evanghelică ce s-a citit, de la Sfântul Evanghelist Matei, arată, în chip lămurit, de ce sărbătoarea de astăzi este numită și Arătarea lui Dumnezeu, Teofania sau Epifania, deoarece vedem în cuvintele acesteia descoperirea Sfintei Treimi, așa cum cântăm în troparul praznicului. Dumnezeu vine și Se arată la apa Iordanului prin Fiul Cel Veșnic al Tatălui, pentru ca, privind la Fiul lui Dumnezeu întrupat, să Îl vedem, duhovnicește, pe Tatăl, prin lucrarea Duhului Sfânt”. Ierarhul a mai arătat că „atunci când Domnul Hristos a ieșit din apele Iordanului, Sfântul Ioan Proorocul, Înaintemergătorul și Botezătorul, a văzut pe Duhul Sfânt în chip de porumbel coborându-Se asupra Domnului Iisus Hristos și a auzit un glas din ceruri care a zis: «Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit». Astfel, Tatăl, prin glasul din ceruri, Fiul Care S-a făcut om, ieșind din apele Iordanului, după botezul de la Ioan, și Duhul Sfânt în chip de porumbel, Treimea cea sfântă, deoființă și nedespărțită ni Se descoperă”. De asemenea, PS Sofronie a mai menționat că „botezul creștin este începutul lucrării de schimbare a minții noastre, de restaurare a firii noastre omenești deșirate prin păcat, prin căderea întâiului Adam, pentru ca, prin Noul Adam, prin Jertfa și Învierea Sa, noi să ne înnoim”.

După Rugăciunea Amvonului din cadrul Sfintei Liturghii, PS Episcop Sofronie al Oradiei a oficiat sfinţirea cea mare a apei, Aghiasma Mare, ce a devenit sfântă şi sfinţitoare, aducătoare de multă binecuvântare, de sănătatea sufletească şi trupească, pentru toţi cei care o iau cu credinţă.

La final, ierarhul i-a stropit cu apa sfințită pe credincioși și toţi cei prezenţi au gustat, după rânduială, şi au luat la casele lor Aghiasmă Mare. Pentru acest praznic au fost pregătite, la noua Catedrală Episcopală din Oradea, douăsprezece vase mari, cu o capacitate totală de șase mii de litri.

Boboteaza, la Catedrala din Baia Mare

Preasfinţitul Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în fruntea unui sobor de preoţi. Din sobor au făcut parte arhim. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei, arhim. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, pr. Viorel Bud, pr. Vasile Botiş, pr. Florin Hoban, inspector şcolar pentru religie, pr. Claudiu Ciaşcai, pr. Florin Bălan, slujitori ai Catedralei. Răspunsurile la Sfânta Liturghie arhierească au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei, dirijat de prof. dr. Cosmin Lauran. O mulţime impresionantă de credincioşi a umplut spaţiul din interiorul Catedralei, iar cei ce nu au mai avut loc înăuntru au ascultat de afară Sfânta Liturghie, de pe aleile şi din curtea Catedralei. La sărbătoarea Botezului Domnului au venit credincioşi de pe întreg cuprinsul Eparhiei.

După săvârşirea Sfintei Liturghii, PS Episcop Iustin a oficiat, pe esplanada Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, sfinţirea Aghiasmei Mari, în fruntea soborului de preoţi slujitori la această mare sărbătoare. Ca în fiecare an, în ziua de Bobotează, toţi credincioşii au urmărit slujba de sfinţire a Aghiasmei Mari, care se oficiază pe esplanadă. PS Episcop Iustin, împreună cu soborul de preoţi, au oficiat sfinţirea Aghiasmei Mari, apoi credincioşii au primit în recipiente apa sfințită. Peste 10.000 litri de apă de izvor au fost aduşi şi sfinţiţi spre folosul credincioşilor.
În cuvântul de învăţătură, PS Episcop Iustin a vorbit despre Botezul Domnului Iisus Hristos în râul Iordan, despre semnificaţia şi importanţa Botezului Mântuitorului pentru Biserica Ortodoxă: „Iată cât de minunat este praznicul Botezului şi de ce este atât de mult iubit de credincioşi, pentru că Aghiasma mare de la Bobotează este una dintre puterile pe care le primesc credincioşii la această sărbătoare. Aghiasma mare se păstrează într-un loc curat, ea ţine ani de zile, nu se strică. Au încercat unii să explice că din cauza busuiocului, că a vasului care este din argint, că crucea-i din argint şi datorită argintului nu se strică. Nu, nu! Poţi să pui apă în orice vas de argint şi să pui busuioc şi să vezi cum se alterează. Dacă nu-i sfinţită cum trebuie şi nu se rostesc rugăciuni şi nu este invocat Duhul lui Dumnezeu s-o purifice şi s-o sfinţească, nu stă apa”. De asemenea, ierarhul a mai menționat că „prin întruparea şi Botezul Mântuitorului, atât omul a fost restaurat, şi rezidit, şi recreat, cât şi creaţia întreagă şi natura, de aceea se sfinţesc apele la Bobotează (…) noi nu comemorăm, noi retrăim momentele acelea, în care Mântuitorul S-a Botezat”.

Slujbe de Bobotează, la Miercurea Ciuc

La sărbătoarea Botezului Domnului, Preasfințitul Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc, apoi a săvârșit slujba sfințirii Aghiasmei Mari. În cuvântul de învățătură ierarhul a spus: „La Crăciun Îl vedem pe Fiul lui Dumnezeu mititel înfășețel, iar la Bobotează Îl vedem matur, la vârsta de 30 de ani. Minunea botezului s-a petrecut în apa Iordanului, la drumul mare care trecea spre Palestina. Botezul a fost un fapt real, o dublă Epifanie sau Revelație. Ioan Botezătorul, profet de mare anvergură îndemna poporul zicând: «Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția Cerurilor» (Matei 3, 2). Cine va întemeia această împărăție? Nu spunea cine o va întemeia, dar o pregătea prin botezul po­căinței. Când s-a apropiat Fiul lui Dumnezeu, la botez, Ioan Îl oprea zicând: «Eu am trebuință să fiu botezat de Tine și tu vii la mine?». Îl numește Mielul lui Dumnezeu, simbolul blândeții, cel ce ridică păcatul lumii. Paradoxul creș­tinismului – ridică păcatul lumii pe umerii Săi și le duce ca pe o povară. El nu avea de ce să Se boteze, pentru că nu avea păcat, a fost drept pentru că a îndeplinit voia lui Dumnezeu. S-a Întrupat ca să sufere pentru neamul omenesc, de aceea îi răspunde Botezătorului: «Lasă acum, că așa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea». Botezătorul L-a ascultat și L-a botezat. Glas din cer s-a auzit zicând «Acesta este Fiul Meu Cel iubit, întru care am binevoit» (Matei 3, 17). Botezul Domnului a fost cadrul cosmic ca să se arate Sfânta Treime. O dublă arătare, Iisus Hristos este prezentat în public de către Sfântul Ioan Botezătorul și revelația Sfintei Treimi. Tatăl niciodată nu se arată, dar se face auzit. Duhul Sfânt s-a văzut pogorându-Se ca un porumbel și venind peste El (Matei 3, 16)”. De asemenea, ierarhul a mai arătat că Aghiasma Mare este apa sfințită în ajunul Bobotezei și în ziua de Bobotează, ea este sfântă și sfințitoare pentru cei care o primesc cu credință, ca dar al lui Dumnezeu făcut oamenilor. Toți cei prezenți la Sfânta Liturghie au fost stropiți cu apa sfințită. Răspunsurile la strană au fost date de corala Catedralei Episcopale din Miercurea Ciuc, conform Episcopiei Covasnei și Harghitei.

Sărbătoare la Zalău, Sălaj

La praznicul Botezului Domnului, Preasfințitul Petroniu, Episcopul Sălajului, a fost prezent în mijlocul credincioșilor din Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” din Zalău, unde a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți, alcătuit din părintele consilier Claudiu Nechita, parohul bisericii și slujitori ai acestui lăcaș de cult. La finalul Dum­nezeieștii Liturghii, PS Episcop Petroniu a hirotesit întru iconom stavrofor pe Adrian Mu­reșan, preot pensionar, slujitor al acestei biserici, în semn de apreciere a eforturilor și a activității desfășurate.

În continuare, potrivit rânduielii bisericești, a fost oficiată slujba sfințirii celei mari a apei, la care au participat numeroși credincioși, care, conform tradiției, au fost stropiți de către PS Episcop Petroniu și preoții slujitori cu Aghiasmă Mare, au sărutat Crucea și au primit anaforă. Credincioșii au dus, apoi, Aghiasma Mare la casele lor.

Piatra de temelie a bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” din cartierul zălăuan Porolissum a fost sfinţită la sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh, în anul 2000, această sarcină fiind încredințată părintelui Alexandru Horvat. În anul 2004, Preasfințitul Petroniu, Episcopul Sălajului a săvârşit slujba de binecuvântare a lucrărilor efectuate la noua biserică, iar în anul 2009, ierarhul a sfinţit şi casa parohială. În urma trecerii la Domnul a parohului Alexandru Horvat, la sfârșitul lunii iulie a anului 2014, PS Episcop Petroniu a numit ca paroh pe Claudiu Nechita. Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” din Zalău des­fășoară numeroase acțiuni social-filantropice, cu precădere în perioada sărbătorilor mari ale creș­tinătății. Pe 12 iunie 2016, lăcașul de cult a fost târnosit de către Înaltpreasfințitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Mara­mu­reșului și Sălajului, și de către Prea­sfințitul Petroniu, Episcopul Sălajului.

Slujbe la Botezul Domnului, la Deva

Cu prilejul prăznuirii Botezului Domnului, Preasfințitul Gurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de către Corala „Sfântul Ierarh Nicolae” a Catedralei Episcopale, dirijată de către arhidiaconul Daniel Balea. În cuvântul de învățătură rostit în cadrul slujbei, PS Episcop Gurie a vorbit despre descoperirea Sfintei Treimi la botezarea, de către Sfântul Proroc Ioan, a Mântuitorului Iisus Hristos, în râul Iordanului. La momentul rânduit, ierarhul, împreună cu soborul slujitor, a oficiat rânduiala sfințirii Aghiasmei celei Mari, conform Episcopiei Devei și Hunedoarei.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!