Banat
Susțineri de teze de doctorat la Facultatea de Teologie din Arad

Susțineri de teze de doctorat la Facultatea de Teologie din Arad

Pr. Filip Albu, 10 Septembrie 2018

Începutul noului an bisericesc a adus, pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea” din Arad, o seamă de evenimente academice de o reală importanță pentru teologia românească, întrucât pe parcursul întregii săptămâni au fost susținute trei lucrări de doctorat la teologie dogmatică și două la drept canonic.

Primul candidat, Teodor Stoenescu, a prezentat lucrarea Problematica eshatologică în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, cercetare realizată sub coordonarea pr. prof. dr. Cristinel Ioja. Din comisia prezidată de pr. prof. dr. Constantin Rus au mai făcut parte pr. prof. dr. Ștefan Buchiu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București; pr. prof. dr. Dumitru Meghesan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea și pr. prof. dr. Ioan Tulcan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.

Din referatul coordonatorului s-au reținut următoarele aprecieri: Lucrarea răspunde exigenţelor ştiinţifice actuale, specifice domeniului Teologie. Tema lucrării este inedită atât în structura, cât şi prin implicaţiile şi perspectivele ei. În ceea ce priveşte caracterul ştiinţific, lucrarea se integrează în exigenţele formale ale stadiului formativ, de pregătire pe care îl reprezintă, fiind fundamentată pe izvoare şi pe o bibliografie actuală, în concordanţă cu tema şi cu aprofundarea conceptelor din aria pe care o cercetează. Prezenta lucrare pune în evidenţă gândirea teologică a unuia dintre cei mai mari Părinţi ai Bisericii, exprimând o temă complexă şi puţin explorată în cercetarea teologică, o temă actuală în contextul diverselor tendinţe, concepţii şi manifestări apocaliptice”.

În aceeași zi, în fața aceleiași comisii amintite mai sus, a fost susținută o a doua teză de doctorat, intitulată: Contribuția contextuală a părintelui profesor Petru Rezuș la dezvoltarea Dogmaticii în Teologia Ortodoxă Română. Aceasta a fost elaborată de pr. drd. Stelian-Laurenţiu Georgescu, sub îndrumarea ştiinţifică a pr. prof. dr. Cristinel Ioja.

Din aprecierile coordonatorului s-au desprins următoarele concluzii: Lucrarea aduce o contribuţie importantă la înţelegerea gândirii teologice a părintelui Petru Rezuş, precum şi la contextul teologic complex al secolului XX. Tema elaborată vizează parcursul teologic şi biografic al teologului român, sursele gândirii sale teologice, etapele teologhisirii şi ale constituirii operei sale, poziţiile doctrinare, interconfesionale şi polemice, precum şi elementele ce ţin de receptarea operei sale, critica metodei şi a unor concepte pe care acesta le creditează. Meritul autorului constă în faptul că interpretează contribuţiile teologice ale lui Petru Rezuş în contextul epocii şi cu capacităţile de reflecţie ale diverselor perioade istorice, politice şi culturale pe care acesta le-a traversat”.

De asemenea, și candidatul Laurențiu-Victor Chilibaru a susținut, în prezența Înaltprea­sfințitului Părinte Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, teza de doctorat, intitulată Aspecte dogmatice ale preacinstirii Maicii Domnului, reflectate în teologia ortodoxă română din a doua jumătate a veacului al XX-lea, elaborată sub îndrumarea științifică a pr. prof. dr. Ioan Tulcan. Comisiei amintite i s-a adăugat şi pr. prof. dr. Valer Bel, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Din referatul coordonatorului s-au putut reține următoarele: Autorul ne-a demonstrat că teologia ortodoxă română are o mare bogăție de mărturii, nu numai cu privire la alte teme dogmatice, cum ar fi, de pildă, hristologia, gnoseologia sau soteriologia, ci și cu privire la Maica Domnului, ea însăși integrată într-un anumit fel în marile teme ale teologiei dogmatice. Lucrarea se distinge printr-un stil sobru, coerent și logic, specific lucrărilor științifice valoroase. Autorul face dovada unei pasiuni reale pentru o asemenea temă, ne convinge că stăpânește metodele de cercetare, că are o bogăție de cunoștințe și viziune asupra ei, pe care o analizează în mod adecvat unei lucrări de acest gen”. În urma deliberării comisiilor, candidații au fost declarați doctori în teologie.

Doi noi doctori în drept bisericesc

În ziua de 5 septembrie 2018 au fost programate pentru susținere publică două teze de doctorat în domeniul dreptului bisericesc.

Astfel, pr. Traian Nojea a elaborat și susținut în fața comisiei lucrarea cu titlul: Primatul papal în perioada secolelor XII-XV: de la honoris” la jurisdictionis”, o cercetare întreprinsă sub îndrumarea ştiinţifică a pr. prof. univ. dr. Constantin Rus. Din comisie au făcut parte părinții profesori: Georgică Grigoriță, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București; Marius Țepelea, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, și Irimie Marga, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, sub președinția pr. prof. dr. Cristinel Ioja.

Din referatul coordonatorului s-au reținut următoarele: Abordarea unei teme puţin cercetate în teologia ortodoxă contemporană a impus candidatului un volum impresionant de muncă asiduă în descoperirea tuturor aspectelor referitoare la această temă. Corecta evaluare a primatului papal în perioada secolelor XII-XV a necesitat un efort considerabil de iniţiere în cele mai nuanţate aspecte ale problematicii, o cunoaştere aprofundată a documentelor, de cele mai multe ori inedite, în domeniu şi o delimitare exactă a perioadelor istorice, teologice şi culturale. Pregătirea canonică şi teologică remarcabilă, gândirea juridică şi canonică nuanţată şi echilibrată, discernământul matur în selectarea şi interpretarea izvoarelor bibliografice au concurat la elaborarea unei lucrări foarte valoroase, care va constitui, cu siguranţă, după publicarea şi receptarea ei teologică, un reper necesar oricăror cercetări ulterioare în domeniu”.

În cea de-a doua parte a zilei, în prezența unei troițe de arhierei: Înaltpreasfințitul Părinte Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, Preasfințiții Părinți Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, cuviosul ieromonah Iachint Cătălin Vardianu și-a prezenta teza de doctorat, intitulată: Administrarea bunurilor Bisericii Ortodoxe Române potrivit reglementărilor ecleziale și legis­lației de stat din secolul al XV-lea până în prezent, cercetare efectuată sub coordonarea părintelui profesor Constantin Rus.

În componența comisiei amintite mai sus s-a numărat și părintele conf. dr. Lucian Farcașiu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.

După prezentarea tezei de către candidat, din referatul coordonatorului s-au reținut următoarele: Lucrarea de față se prezintă drept o analiză științifică din punct de vedere canonic, juridic și teologic a acestor dispoziții privind administrarea bunurilor bisericești și a principiilor de interpretare a lor în dreptul canonic ortodox. Ea reprezintă un interes major pentru teologia românească, în special datorită unicității și complexității subiectului abordat, putând fi considerată o monografie completă referitoare la această temă. Subiectul, de o deosebită profunzime și actualitate, tratează importanța interpretării acestor norme în cadrul tradiției canonice a Răsăritului creștin, iar aprofundarea sa a necesitat o susținută activitate de cercetare în țară și în străinătate”.

În urma deliberării comisiei, celor doi candidați le-a fost conferit titlul de doctor, aceștia depunând apoi jurământul.

IPS Arhiepiscop Timotei și-a exprimat bucuria resimțită prin prezența PS Episcop-vicar ­Timotei Prahoveanul și pentru frumoasa prezentare realizată de candidat. La rându-i, PS Timotei Prahoveanul a apreciat bogata activitate a Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, felicitându-l pe candidat, acesta fiind un fiu duhovnicesc al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor, viețuitor al Mănăstirii Radu Vodă din capitala țării.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!