Ultima zi pentru plata impozitelor locale, fără penalizări

01 Octombrie 2007

▲ Începând din acest an, impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv, faţă de patru rate, cum a fost până în prezent ▲ În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii ▲ Potrivit reglementărilor legale, în 2007 clădirile mai vechi de 30 de ani beneficiază de o bonificaţie care se modifică progresiv, în funcţie de vechime ▲

Contribuabilii pot plăti, fără penalizări, impozitul pentru case, terenuri şi mijloace de transport, datorate bugetelor locale, până astăzi. Conform Codului Fiscal, după această dată, statul percepe o penalizare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. Începând din acest an, impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv, faţă de patru rate, cum a fost până în prezent. Întrucât ziua de 30 septembrie este nelucrătoare, contribuabilii care datorează impozite locale pot achita sumele datorate pentru a doua rată, inclusiv până la 1 octombrie. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local.

Impozitele de până în 50 de lei se achită integral

Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 de lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat. În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii. Indexarea în funcţie de inflaţie a impozitelor şi taxelor locale se va face, potrivit noului Cod Fiscal, o dată la trei ani ani, când rata inflaţiei va depăşi cumulat 10%. Taxele şi impozitele locale pe 2007 au crescut faţă de anul trecut cu 5% rata inflaţiei, iar bonificaţia s-a majorat de la 5% la 7%, dacă plata obligaţiilor către bugetul local se face în primul trimestru al anului.

Impozit în funcţie de vechimea clădirii

Potrivit reglementărilor legale, în 2007 clădirile mai vechi de 30 de ani beneficiază de o bonificaţie care se modifică progresiv, în funcţie de vechime. Posesorii de clădiri şi apartamente mai vechi de 50 de ani vor beneficia de o reducere de 20% a impozitului, iar pentru clădiri sau apartamente mai vechi de 30 de ani reducerea va fi de 10 la sută. Pentru un autoturism marca Dacia, de capacitate cilindrică de 1.390 de centimetri cubi, impozitul pe anul 2006 era de 21 de lei, iar în anul 2007 este de 56 de lei, iar pentru un autoturism cu capacitate cilindrică de 2.972 centimetri cubi impozitul era de 72 de lei, iar în anul 2007 este de 900 de lei. ▲


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!