Banat
Un nou volum închinat Anului comemorativ 2015

Un nou volum închinat Anului comemorativ 2015

Răzvan Fibișan, 05 Februarie 2016

Un nou volum dedicat Anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii a apărut la Timișoara sub egida editurilor Astra Museum și Partoș. Acesta reunește 19 studii teologice cu ocazia Simpozionului Naţional de Teologie cu tema „Dimensiunea pastorală şi misionară în opera Sfântului Ioan Gură de Aur”, care a avut loc la Mănăstirea Timişeni-Şag, în zilele de 15-16 mai 2015.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, lucrarea a fost coordonată de lector univ. dr. Daniel Lemeni, profesor la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Simpozionul academic de la Mănăstirea Timișeni-Șag, organizat de Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii de Vest în colaborare cu Arhiepiscopia Timişoarei şi Mitropolia Banatului, s-a dovedit a fi rodnic şi de primă importanţă, întrucât a pus în lumină perspicacitatea şi personalitatea de excepţie a Sfântului Ioan Gură de Aur, precum şi importanta sa lucrare pastorală şi misionară din ogorul Bisericii lui Hristos. Nu este de mirare faptul că s-a scris mult şi se vor mai scrie încă şi mai multe pagini cu caracter laudativ la adresa acestui mare cunoscător al Sfintelor Scripturi şi, totodată, al voii lui Dumnezeu împlinite în fapte, căci încă din timpul său a atras admiraţie, fiind considerat de către istoricii bisericeşti (Paladie, Sozomen, Socrate, Teodoret al Cirului) drept paradigma vrednică de urmat.

Aspecte teologice și sociale

Studiile cuprinse în prezentul volum tratează atât probleme teologice din mai multe domenii, precum: dogmatic (cum este, de pildă, studiul Fiinţă şi Har. Distincţia dintre Ipostasul şi Energia Duhului sau Sfântul Ioan Hrisostom - un palamit avant la lettre?), liturgic (Anaforaua Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur - istoric, analiză teologică şi consideraţii pastorale privitoare la modul citirii ei sau Nymfagogia spiri­tual-liturgică în opera Sfântului Ioan Gură de Aur), pastoral (Sfântul Ioan Gură de Aur şi puterea pastorală a teologiei; Rolul pastoral-misionar al cântării liturgice în scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur; Polemică teologică şi grijă pastorală în Omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur împotriva anomeilor), canonic (Îndrumările canonice ale Sfântului Ioan Gură de Aur), imnografic (cum sunt studiile: Imnografia canonului Sfântului Ioan Hrisostom; Personalitatea Sfântului Ioan Gură de Aur în lumina imnografiei liturgice), apologetic (Sfântul Ioan Hrisostom, apologet al Logosului înomenit), cât şi probleme contextuale, ce ţin de viaţa socială (Dimensiunea socială - o constantă misionară la Sfântul Ioan Gură de Aur), puterea seculară (Sfântul Ioan Hrisostom, Biserica şi puterea seculară. Câteva consideraţii pe marginea „Canossei” hrisostomice) şi cultura clasică a perioadei hrisostomiene (cum este studiul intitulat „Sfântul Ioan Gură de Aur şi cultura clasică”). Volumul dedicat omagierii Sfântului Ioan Gură de Aur îşi propune să arate că, într-o lume a multiplelor inovaţii păgâne, marele dascăl al Bisericii a reuşit nu numai să promoveze, în conştiinţa publică, valorile perene ale învăţăturii creştine şi stilul de viaţă hristic, ci şi să racordeze debusolata viaţă socială a epocii la lucrarea harului sfinţitor. Ca atare, o sondare în profunzimile gândirii teologice a acestui `Demostene creştin” apare ca o sarcină imperioasă pentru toate generaţiile de creştini. Nădăjduim că această publicaţie este de un real folos nu numai pentru cei din arealul teologic, ci şi pentru fiecare creştin în parte.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!