Lumina educaţiei
„Alege şcoala!” – o împlinire a tuturor celor care au crezut în acest proiect

„Alege şcoala!” – o împlinire a tuturor celor care au crezut în acest proiect

Pr. Dr. Constantin Naclad, 06 Februarie 2016

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhia Română, prin Sectorul teologic‑educaţional, în parteneriat cu Fundaţia World Vision România și cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei, s-au iniţiat şi derulat, începând cu luna septembrie a anului 2009 și până în luna decembrie a anului trecut, patru ediţii ale proiectului îAlege şcoala!Î.

Având în vedere că o bună parte dintre copiii participanţi la acest program sunt afectaţi de pericolul abandonului şcolar, datorat lipsei de motivaţie pentru a rămâne în sistemul educaţional, precum şi a lipsei de perspectivă, ideea proiectului „Alege şcoala!” implică promovarea valorilor creştine în vederea sporirii motivaţiei educaţionale. Obiectivele programului „Hristos împărtăşit copiilor”, care a stat la baza proiectelor ulterioare, sunt: editarea şi publicarea unor Ghiduri de cateheză biblică pentru copiii cu vârste cuprinse între 6 şi 17 ani, însoţite de Ghidurile catehetului, pregătirea preoţilor şi profesorilor/cateheţilor pentru folosirea ghidurilor şi organizarea activităţii catehetice la nivelul fiecărei parohii. Pentru realizarea acestui scop am organizat în perioada 2006‑2008 numeroase activități la nivel național și internațional, cum ar fi sesiuni de formare (123 sesiuni), de lansare a proiectului (15 evenimente), de promovare (14 evenimente) sau evenimente cu caracter special, întâlniri cu profesorii de catehetică de nivel universitar (11 evenimente) etc. Toate acestea au contribuit la crearea unei rețele pentru cateheza parohială la nivel național care s‑a formalizat prin structurarea birourilor de cateheză și înființarea Departamentului de cateheză parohială la nivel patriarhal, în toamna anului 2008.

În contextul socio‑economic actual, proiectul „Alege şcoala!”este extrem de bine‑venit dacă ţinem cont de faptul că în România ultimilor ani fenomenul de părăsire timpurie a şcolii tinde să se amplifice. El este favorizat de accentuarea sărăciei în zonele rurale, de lipsa pe perioade extinse de timp a părinţilor plecaţi la muncă în străinătate - ceea ce scade foarte mult coeziunea familiei -, dar mai ales a lipsei unui sistem de valori sănătos, care să contribuie decisiv la cultivarea motivaţiei de a frecventa şcoala. Biserica Ortodoxă, prin valorile spirituale pe care le promovează, este un factor care nu poate lipsi din actul educativ şi filantropic şi poate întări motivaţia educaţională într‑un mod în care alte instituţii nu o fac.

Tezaurul axiologic creştin dăruit copiilor şi tinerilor prin actul catehetic nu oferă doar o edificare teologică şi duhovnicească, ci poate contribui decisiv şi la iniţierea şi   cultivarea motivaţiei educaţionale, şi la conturarea profilului psihosocial al copiilor. Din acest motiv numărul mare al beneficiarilor proiectului participă la activităţi catehetice, de tip „Școala de duminică” și „Școală după școală”, organizate în fiecare parohie, la taberele de vară şi la concursuri de creaţie.

Fiind un proiect național, proiectul Alege şcoala! s‑a desfăşurat în patru ediții, fiecare având zone diferite de implementare.

Din luna septembrie 2009 până în luna iunie 2012, Patriarhia Română, în parteneriat cu Fundaţia World Vision România, a început implementarea proiectului îAlege şcoala!Î pe o perioadă de 34 de luni, în trei regiuni de dezvoltare – Nord‑Est, Sud‑Muntenia şi Bucureşti-Ilfov.

Din luna august 2010 până în luna iulie 2013, pentru o perioadă de 36 de luni, proiectul Alege şcoala! a fost extins şi în celelalte cinci regiuni de dezvoltare – Nord‑Vest, Sud‑Vest, Sud‑Est, Vest şi Centru.

Din luna aprilie 2014 până în luna decembrie 2015, pentru o perioadă de 21 de luni, Fundația World Vision România, în parteneriat cu Patriarhia Română, a derulat proiectul Alege școala!“ în regiunile de dezvoltare Vest, Sud‑Vest Oltenia şi Nord‑Vest, în 12 județe ale țării, în 3 regiuni de dezvoltare

Din luna martie 2015 până în luna noiembrie 2015, pentru o perioadă de 9 de luni, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, în parteneriat cu Patriarhia Română, derulează proiectul Alege şcoala! în 15 județe ale țării, în 4 regiuni de dezvoltare – Nord‑Est, București-Ilfov, Sud Muntenia și Sud‑Est.

O sinteză a celor patru ediții

Grupul‑țintă înregistrat și monitorizat cuprinde 31.954 de copii vulnerabili, la care se adaugă un număr cel puțin egal de copii care au beneficiat indirect (în sensul în care nu au fost înregistrați) de activitățile proiectului, 1.808 părinți înregistrați, la care se adaugă cel puțin 30.000 de părinți beneficiari neînregistrați care s‑au bucurat de beneficiile proiectelor, 11.790 de copii participanți la tabere;  au fost organizate 295 de sesiuni de tabără, 3.363 de parohii implicate din cuprinsul întregii țări, 247 de sesiuni de formare pentru preoți, 127 de profesori angajați în proiect, 103 centre educațional-inovative înființate, două rețele virtuale create în proiecte, 106 persoane acreditate ca „lucrător de tineret”; au fost create: două cursuri de formare pentru preoți, un toolkit în şapte module pentru activități cu copiii, un curs de formare pentru ocupația „lucrător de tineret” și un volum de modele catehetice. Ca beneficii s‑au acordat 33.488 de premii în cadrul concursurilor organizate în toate cele patru proiecte, cu o valoare ce depășește 4.000.000 lei și, de asemenea, s‑au acordat 11.800 de premii în cadrul taberelor pentru fiecare copil participant, ajutoare financiare lunare pentru familiile cu dificultăți în a‑și întreține copiii, în cuantum de 2.075 familii, cu o valoare de 300 lei lunar, subvenții pentru copiii participanți la programul „A doua șansă”, în cuantum de 400 lei lunar pentru 418 copii. La acestea se adaugă alte numeroase beneficii acordate centrelor înființate, coordonate de preoții responsabili angajați în proiect (103 centre) împreună cu școlile partenere. De asemenea, publicarea unui studiu, rezultat al cercetării realizate în proiect, intitulat „Studiu psihologic complex și integrat asupra factorilor de risc ai abandonului școlar”. Una din concluziile acestui studiu remarcă: „În fapt, rezultatele obținute aici vin să consolideze importanța educației moral‑religioase ca factor facilitator în adaptarea eficientă a programelor de consiliere și asistență psihoeducațională la particularitățile culturale și socio‑economice ale spațiului nostru geografic. Altfel spus, ele probează, încă o dată, rolul‑cheie al educației moral‑religioase în tandem cu dezvoltarea competențelor psihosociale în pregătirea tinerilor pentru viață. Echipați astfel, copiii și tinerii vor face față cu succes provocărilor unui mediu educațional și mai apoi celui profesional, care și‑au dovedit deopotrivă și redundant versatilitatea”.

„Alege şcoala!” reprezintă un proiect cu ecouri profund naţionale şi internaţionale (s‑au înregistrat prin mijloacele media şi internet peste 15.000 de preluări în presă a evenimentelor desfăşurate în proiect, prin articole şi intervenţii scrise şi peste 700.000 de postări pe internet pe diferite canale, bloguri, site‑uri dedicate sau alte mijloace), prin calitatea activităţilor şi informaţiilor transmise numărului impresionant de copii participanţi, implicarea performantă a membrilor echipei de proiect şi a partenerilor. Toate acestea generează efecte multiplicatoare pe termen lung de cunoaştere şi implementare interculturală a rezultatelor proiectului în spaţiul european din care facem parte.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, toate acestea au fost posibile cu o echipă de oameni dedicaţi, care au crezut în aceste proiecte, în valoarea lor pentru educaţia copiilor, dar şi pentru fiecare dintre noi.

Proiectul „Alege şcoala!” reprezintă o împlinire a tuturor celor care au crezut în el şi au dăruit din sufletul lor toată dragostea jertfelnică izvorâtă din iubirea lui Dumnezeu şi sădită în inima copiilor, care au nevoie de ea. Nu există bucurie mai mare decât să faci un copil fericit atunci când este privat de dragoste, posibilităţi materiale şi prietenie. Am descoperit copii cu poveşti de viaţă incredibile, care nu au mai fost niciodată cu autobuzul, nu au mai văzut blocuri sau au tresărit de bucurie la atingerea unor cărţi şi crearea unei icoane. Toate acestea şi încă multe altele nespuse poate îndeajuns, dar simţite şi trăite cu Dumnezeu în suflet, ne‑au încurajat şi ne‑au dat puterea şi voinţa de a merge mai departe, de a continua cu noi proiecte de tip „Alege şcoala!”.

Pr. dr. Constantin Naclad este Manager proiecte Alege şcoala!


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!