O nouă olimpiadă naţională pentru elevi

Oana Nistor, 04 Ianuarie 2017

Concursul naţional „Tinerii dezbat” a obţinut statut de olimpiadă naţională „de argumentare, dezbatere şi gândire critică”, informează Ministerul Educaţiei. Prima ediție se va desfășura în acest an școlar, odată cu aprobarea de către ministerul de resort a Regulamentului de organizare și desfășurare. Decizia de transformare în olimpiadă vizează „cultivarea unei atitudini critice, logice şi raţionale în rândul unui număr cât mai mare de tineri, precum şi conştientizarea valorilor cetăţeniei active şi democratice, prin înţelegerea realităţilor sociale, susţinerea dialogului interetnic şi a nondiscriminării, dezbaterea argumentată şi exersarea atitudinii tolerante şi deschise faţă de diferenţele sociale, etnice, economice, de sănătate, de gen etc., care pot constitui bariere în comunicare”.

Printre obiectivele urmărite se numără dezvoltarea capacităţii de documentare, de argumentare şi de utilizare a dovezilor în elaborarea unui discurs argumentativ, a gândirii critice şi raţionale, a fair-play-ului în rundele de dezbateri, în comunicarea şcolară şi în societate, dar şi cunoaşterea valorilor democratice, exersarea de către elevi a practicilor democratice de bază în vederea asumării rolului şi statutului de cetăţean activ, după cum informează Ministerul Educaţiei.

Fiecare unitate de învăţământ liceal are dreptul să înscrie echipe compuse din trei elevi la două secţiuni: începători şi avansaţi. Olimpiada va avea o etapă pe şcoală, una pe judeţ şi, în final, o etapă naţională. Profesorii coordonatori ai echipelor înscrise în competiţie vor participa la sesiuni de formare în domeniul dezbaterilor, organizate de Ministerul Educaţiei cu sprijinul partenerilor educaţionali.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!