Educaţie
Părinţii, implicați în alegerea auxiliarelor

Părinţii, implicați în alegerea auxiliarelor

Cristina Zamfirescu, 17 Ianuarie 2018

Potrivit noului Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, modificat prin ordin de ministru, profesorul diriginte centralizează propunerile de auxiliare venite de la profesori, le prezintă adunării generale a părinţilor, iar aceasta îşi exprimă acordul pentru utilizarea acestora. „Principalul motiv pentru care trebuia modificat acest regulament este cel legat de auxiliare”, a explicat ministrul educaţiei.

Ministrul educaţiei, Liviu Pop, a declarat recent, referindu-se la noul Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, contestat de asociaţiile elevilor, că adoptarea acestuia a inclus consultarea cu reprezentanţii elevilor şi că forma finală a fost agreată de către toţi partenerii sociali.

„Regulamentul va intra în vigoare odată cu publicarea lui în Monitorul Oficial. Elevii au fost consultaţi. Consiliul Naţional al Elevilor, federaţiile sindicale, asociaţiile de părinţi au intrat în dezbatere pe modificările Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ din septembrie 2017, au fost nenumărate întâlniri pe acest subiect”, a spus Pop.

Ministrul a precizat că principalul motiv de modificare a acestui regulament a fost acela de a reglementa situaţia manualelor auxiliare.

„Principalul motiv pentru care trebuia modificat acest regulament este cel legat de auxiliare, pentru că până acum nu era reglementat cum ajunge un auxiliar în ghiozdanul unui elev, ca să meargă cocoşat, nici cine evaluează acel auxiliar, nici cine plăteşte acel auxiliar şi nici cine recomandă acel auxiliar”, a explicat Pop.

Potrivit precizărilor făcute de un comunicat MEN, cadrele didactice prin catedre/comisii metodice vor selecta auxiliarele din lista celor aprobate/avizate.

Lista acestora va fi apoi centralizată de diriginte, care le va prezenta adunării generale a părinţilor, iar aceasta îşi va da acordul pentru utilizarea acestora.

Totodată, cadrele didactice vor fi informate prin intermediul consiliilor profesorale în legătură cu aceste demersuri.

Ordinul de ministru care stabileşte procedura de utilizare a auxiliarelor didactice conţine şi o serie de amendamente aplicate Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) care stabilesc, printre altele, că notele nu pot fi folosite ca mijloc de coerciţie, că elevii scutiţi medical vor putea îndeplini la ora de educaţie fizică sarcini precum arbitraj sau cronometrare, că folosirea telefoanelor mobile în timpul orei, serviciul pe şcoală şi sancţionarea elevilor care nu poartă uniformă sunt interzise.

„Este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de învăţământ în strângerea şi /sau gestionarea fondurilor. (...) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, (...) care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice”, mai prevede acelaşi document.

Reprezentanţii elevilor au reacţionat negativ la anunţul privind modificările aduse la regulamentul şcolar, acuzând Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) de lipsa dialogului şi a transparenţei decizionale. Liderul Asociaţiei Elevilor din Constanţa, Constantin-Alexandru Manda, în numele a cinci organizaţii, a declarat, potrivit Agerpres, că „asociaţiile de elevi din România vor analiza temeinic noul ordin de ministru şi iau în considerare utilizarea tuturor mijloacelor legale în vederea apărării drepturilor şi intereselor elevilor, beneficiarii sistemului de educaţie”.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!