Plan strategic pentru creșterea calității educației religioase

Cristina Mascan, 04 Iulie 2015

În consultare cu specialiști în științele educației, membri ai Comisiei Patriarhiei Române pentru Curriculumul Disciplinei Şcolare Religie, profesori metodiști de Religie, reprezentanți de la nivel central ai Asociației îPărinți pentru Ora de ReligieÎ și ai centrelor eparhiale, Patriarhia Română a elaborat un plan strategic pentru creșterea calității educației religioase, aprobat în ședința Sfântului Sinod din 3‑4 iunie 2015. Documentul, structurat în patru capitole – curriculumul școlar, profesorii de Religie, tipuri de activități educaționale complementare și relevante pentru educația religioasă, comunicarea în contextul misiunii interne a Bisericii -, vizează creșterea calității educației religioase în școala publică prin asigurarea coerenței dintre educația religioasă din Școală, Familie, Biserică și alte medii de educație nonformală și informală, precum și printr‑o informare adecvată asupra rolului, statutului și obiectivelor educației religioase în relație cu întreaga ofertă școlară.

Activitățile menționate în Planul strategic pentru creșterea calității educației religioase vor fi implementate la nivel național de sectoarele de resort ale centrelor eparhiale, sub coordonarea Sectorului teologic‑educațional al Patriarhiei Române. Totodată, Permanența Consiliului Național Bisericesc a aprobat susținerea, din Fondul Central Misionar, a unor activități cuprinse în Planul strategic pentru creșterea calității educației religioase, precum realizarea unui ghid pentru autorii de manuale școlare la disciplina Religie și pentru profesorii care predau disciplina Religie la clasele a II‑a și a III‑a, elaborarea proiectelor de programe școlare la disciplina Religie pentru clasele V‑VIII.

Prin valorificarea competențelor specifice în cadrul cooperării dintre Familie, Biserică și Școală, în contextul măsurilor prevăzute în Planul strategic pentru creșterea educației religioase, va putea fi dezvoltată o educație deopotrivă relevantă și edificatoare pentru viață, ținând împreună aspectul formativ cu exigențele și rigorile consolidării dimensiunii informaționale a procesului educaţional.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!