Actualitate religioasă
Simpozion național de teologie la Timișoara

Simpozion național de teologie la Timișoara

16 Martie 2019

La Mănăstirea Timișeni-Șag va avea loc joi, 23 mai 2019, simpozionul național de teologie cu tema „Isihasm și spiritualitate filocalică în tradiția teologică românească”, organizat de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (Departamentul de Teologie) din Timișoara, în colaborare cu Mitropolia Banatului.

Lect. dr. Daniel Lemeni de la Fa­cultatea de Litere, Istorie și Teo­logie din Timișoara a evi­dențiat scopul simpozionului și a subliniat importanța reactualizării marilor figuri și texte filocalice din spațiul românesc. „Scopul major al simpozionului contă în explorarea dimensiunii isihaste și a spiritua­li­tății filocalice în spațiul teologiei româ­nești. În acest sens, două coordonate majore definesc specificul spiritua­lității noastre carpatine: în primul rând, contribuția monahală la revigorarea vieții duhovni­cești prin spiritualitatea isihastă ini­țiată de starețul Vasile de la Poiana Mărului și versiunea slavonă a Filocaliei realizată de Sfântul Paisie de la Neamț (Velicikov­ski), precum și prin renaș­te­rea filocalică exemplară a stareților Gheorghe și Calinic de la Cernica. În acest context, accentuăm faptul că pleiada de mari duhovnici români din secolul XX (părintele Ilie Cleopa, părintele Paisie Olaru, părintele Dionisie Ignat, părintele Arsenie Papacioc, părintele Petroniu Tănase și părintele Teofil Părăian) face parte din această remarcabilă tradiție duhovnicească din secolul al XVIII-lea, o tradiție care și-a pus amprenta asupra spiritualității românești”, a precizat lect. univ. dr. Daniel Lemeni de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara.

Propunerile de lucrări trebuie să conțină numele și prenumele autorului, titlul academic, afilierea instituțională (dacă este cazul), numărul de telefon, adresa de e-mail, precum și un scurt ab­stract (150-200 de cuvinte). Toate aceste date sunt necesare pentru alcătuirea broșurii consacrate simpozionului. Titlurile comunicărilor trebuie trimise până pe data de 18.05.2019 la adresa de e-mail daniel.lemeni @e-uvt.ro.

Lucrările simpozionului vor fi publicate la o editură acreditată CNCS. Cazarea și masa vor fi asigurate de organizatori. Programul simpozionului va putea fi consultat pe site-ul Mitropoliei Banatului http://mitropolia-banatului.ro/.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!