Teze cu subiect unic şi bacalaureat de „vacanţă“

10 August 2007

Tezele cu subiect unic s-au susţinut în două sesiuni în anul şcolar care tocmai s-a încheiat, iar în vacanţă este programată o a treia sesiune, pentru elevii cu corigenţe. De asemenea, în luna august are loc şi cea de a doua sesiune a examenului de bacalaureat, pentru elevii care au fost respinşi la prima sesiune sau pentru cei care au corigenţe.

Elevii claselor a VII-a care au absentat la primele două sesiuni ale tezelor cu subiect unic le pot susţine începând cu data de 21 august, potrivit calendarului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT). Astfel, prima probă, cea de la matematică, va avea loc în data de 21 august, iar următoarea probă, limba şi literatura maternă, susţinută de elevii aparţinând minorităţilor naţionale, va avea loc în data de 23 august. Sesiunea specială a tezelor cu subiect unic se va termina în data de 28 august, cu proba scrisă la limba şi literatura română. Teza va avea o durată de 50 de minute, va începe la ora 12.00, iar notele obţinute vor avea o pondere de 25% în media semestrială, conform metodologiei MECT. Evaluarea tezelor va fi făcută de profesori, alţii decât cei ai şcolii în care s-a dat examenul. Potrivit reprezentanţilor MECT, tezele cu subiect unic vor avea statutul tezelor date până acum de elevi, iar notele nu vor putea fi contestate.

De asemenea, şi absolvenţii de liceu vor putea susţine cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat peste 10 zile, potrivit calendarului Ministerului, Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Astfel, prima probă orală, cea la limba şi literatura română, va avea loc în data de 20 august. Elevii aparţinând minorităţilor naţionale vor susţine proba orală de limba şi literatura maternă în data de 21 august. Pe 22 august, va avea loc proba orală la limba şi literatura modernă, care va fi urmată, în data de 23 august, de prima probă scrisă, cea la limba şi literatura română. Proba scrisă la limba şi literatura maternă va fi susţinută de elevii aparţinând minorităţilor, în data de 24 august.

În 27 august, se va susţine proba obligatorie a profilului, probă scrisă, denumită şi proba D. Proba la alegere corespunzătoare specializării, scrisă sau practică, va avea loc în 28 august. Ea va fi urmată, în 29 august, de proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, probă scrisă sau practică. Rezultatele vor fi afişate în 31 august, până la orele 16.00, iar contestaţiile vor putea fi depuse în aceeaşi zi, între orele 16-20.00. Contestaţiile vor fi rezolvate în zilele de 1 şi 2 septembrie. Rezultatele finale vor fi afişate în 3 septembrie. Se consideră promovat la examenul de bacalaureat candidatul care a obţinut cel puţin nota 5 sau calificativul „admis“ la fiecare probă orală, a obţinut cel puţin nota 5 la fiecare probă scrisă sau practică de examen şi are media generală minimum 6,00.

Pentru candidaţii care obţin media generală 5,99, aceasta se rotunjeşte la 6,00. Candidaţii eliminaţi de la o probă nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen“, fără posibilitatea recunoaşterii notelor pentru sesiunile următoare. Ei nu pot promova examenul de bacalaureat în sesiunea curentă. (Oana RUSU)


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!