Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×
Ziarul Lumina Anunțuri Achiziție publică servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul Consolidare-Restaurare a bisericii de lemn „Sfântul Nicolae” și a turnului clopotniță al Mănăstirii Pârvești, județul Vaslui

Achiziție publică servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul Consolidare-Restaurare a bisericii de lemn „Sfântul Nicolae” și a turnului clopotniță al Mănăstirii Pârvești, județul Vaslui

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Anunțuri
Data: 16 Martie 2023

Având în vedere Îndrumarul metodologic pentru beneficiarii privați aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Rezi­liență și respectând toate prevederile legale relevante care sunt în vigoare și legislația în domeniul achizițiilor publice, vă invităm să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică de servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul „Consolidare-Restaurare biserică de lemn «Sfântul Nicolae» și turn clopotniță, sat Pârvești, comuna Costești, județul Vaslui - monument istoric, cod LMI VS-II-A-06865”.

Cod CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor.

1. Obiectul contractului: Servicii de diri­genție de șantier pentru obiectivul „Consolidare-Restaurare biserică de lemn «Sfântul Nicolae» și turn clopotniță, sat Pârvești, comuna Costești, județul Vaslui - monument istoric, cod LMI VS-II-A-06865”.

2. Sursa de finanțare a contractului care urmează să fie atribuit: Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 11 - Turism și Cultură, Investiția I1- Promovarea celor 12 rute turistice/culturale - modernizarea/reabilitarea siturilor turistice, apel 1.

3. Valoarea estimată: 36.546,25 lei fără TVA.

4. Prețul ofertei va fi exprimat în lei fără TVA. TVA se va evidenția separat.

5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: Preţul cel mai scăzut.

6. Oferta va conține:

a. Scrisoare de înaintare;

b. OPIS;

c. Împuternicire (dacă este cazul);

d. Informații generale;

e. Propunerea tehnică. Ofertantul are obligația de a face dovada conformității propunerii tehnice cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să reflecte explicit asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în Caietul de sarcini;

  • Memoriu (propunere tehnică);
  • Certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului, sau echivalent;
  • Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, sau document echivalent din care să reiasă faptul că prestatorul este autorizat să presteze serviciile ce fac obiectul contractului, emis cu mai puțin de 30 de zile înainte de data depunerii ofertelor;
  • Vă/vor fi prezentată/e autorizația/au­torizațiile I.S.C. conform Ordinului nr. 1496/­13.05.­2011 al M.D.R.T., completat cu prevederile Ordinului M.D.R.T. nr. 277/19.03.2012, în domeniile/subdomeniile de autorizare:

     adomeniul autorizat 1 Consolidare și restaurare monumente istorice - toate categoriile de importanță.

     adomeniul autorizat 2.3 Construcţii civile, industriale și agricole categoria de importanță B;

     adomeniul autorizat 6.1 Lucrări tehnico-edilitare şi reţele de apă şi canalizare;

     adomeniul autorizat 8.1 Instalaţii electrice;

     adomeniul autorizat 8.2 Instalaţii sanitare, termoventilaţii;

Notă: Documentele justificative care probează informațiile menționate vor fi depuse în copie cu mențiunea „conform cu originalul” și semnătura şi ștampila operatorului economic care depune oferta, din care să reiasă calificările expertului.

  • Vor fi prezentate declarații de disponibilitate, din care să reiasă că persoanele nominalizate sunt dispuse să activeze în prezentul contract:

f. Grafic de timp pentru îndeplinirea sarcinilor;

g. Formularul de ofertă și Anexa la formularul de ofertă;

h. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016;

i. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016;

j. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016;

k. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (evitarea conflictului de interese);

l. Declarație de acceptare a condițiilor contractuale;

m. Declarație privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractant și specializarea acestora (dacă este cazul);

n. Acordul de subcontractare (dacă este cazul);

o. Acordul de asociere (dacă este cazul);

p. Declarație referitoare la obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă;

q. Declarație privind garantarea nediscriminării și egalitatea de șanse/gen;

r. Declarație privind personalul responsabil cu îndeplinirea contractului.

7. Condiții de participare:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în nici una dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței:

 - copie „conform cu originalul” după Certificatul Constatator emis de la Oficiul Registrului Comerțului sau echivalent, Certificat de înregistrare/alte documente, după caz.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dispună de personal autorizat pentru îndeplinirea contractului.

8. Condiţii de plată: Plata se va face în lei, pe bază de facturã, emisã dupã recepția serviciului, cu ordine de plată, în termen de 30 de zile de la primirea facturii. Plata serviciilor se va desfășura în tranșe, proporțional cu stadiul de execuție a lucrărilor, în termen de 30 de zile de la data recepției serviciilor prevăzute în caietul de sarcini, pe baza proceselor-verbale de predare-primire și a documentațiilor recepționate cu proces-verbal de recepție. Plățile se vor efectua în baza facturii emise, numai după aprobarea rapoartelor de activitate și semnarea proceselor-verbale de recepție și reprezintă valorile maxime pe care Autoritatea contractantă le poate deconta pe baza documentelor justificative depuse (rapoarte, facturi, orice alt document justificativ relevant). Pentru îndeplinirea prezentului contract nu se acordă avans prestatorului.

9. Adresa la care se depune oferta: Centrul eparhial Huși - Sectorul construcții bisericești și patrimoniu (în atenția pr. Aurelian Ciprian Tacu - 0766.465.173), municipiul Huși, strada Ștefan cel Mare nr. 1, județul Vaslui, cod poștal 735100. Ofertele se pot depune în termenul stabilit și la adresa de e-mail: cipriantacu@yahoo.com. În acest caz, ofertanții având obligația de a transmite și originalul prin curier/poștă.

10. Termenul-limită pentru depunerea ofertei: data 28.03.2023, ora 14:00. 

Operatorii economici interesați pot solicita clarificări la adresa de e‑mail: cipriantacu@yahoo.com.