Memoria Bisericii
Duhovnicul Ilie Cioruţă de la Mănăstirea Cernica

Duhovnicul Ilie Cioruţă de la Mănăstirea Cernica

Adrian Nicolae Petcu, 11 Octombrie 2011

S-a născut în 1909, într-o familie numeroasă, cu zece copii, din satul tulcean Vasile Alecsandri. Cu toate greutăţile materiale, deoarece rămăsese orfan, tânărul Iorgu Cioruţă urmează Seminarul Teologic din Constanţa, apoi cursurile Facultăţii de Teologie din Bucureşti. Îşi întemeiază o familie şi este hirotonit preot la o parohie din judeţul Ilfov. Aici face o pastoraţie deosebită, slujind cu mult dăruire pe Hristos şi fiind permanent în mijlocul credincioşilor săi. Pentru activitatea sa bisericească, între 1962 şi 1964 este închis de autorităţile comuniste. După eliberare, părintele Cioruţă revine în slujirea altarului, însă rămâne văduv. În această situaţie se hotărăşte să intre în viaţa monahicească, punându-şi familia în rânduială. După aproape 50 de ani de slujire mirenească, în 1974, părintele Iorgu intră pe poarta Mănăstirii Cernica, primind numele de Ilie. De multe ori spunea despre acest moment: "Când am intrat în mănăstire îmi venea să sărut pietrele de fericire". Ca ieromonah a primit ascultarea de a sluji şi a spovedi. Cu râvnă pentru Hristos săvârşea cele sfinte cu multă evlavie, cu smerenie şi totală lepădare de sine, permanent fiind înconjurat de credincioşii care cercetau mănăstirea de la marginea Bucureştilor. Zilnic stătea lângă moaştele Sf. Calinic, îi mărturisea şi mângâia pe cei cu sufletele îndurerate. Se ruga tot timpul, citind dintr-un carnet cu numele celor care făcuseră milostenii la biserici. Simţindu-şi sfârşitul pământesc aproape, părintele Ilie a lăsat un testament în care cerea să fie înmormântat fără sicriu în cimitirul săracilor din mănăstire. La 8 ianuarie 1997, duhovnicul Ilie Cioruţă a trecut în lumea drepţilor.


Galerie foto:
Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!