Actualitate religioasă
Simpozionul „Icoana - mărturie a credinței” la Sibiu

Simpozionul „Icoana - mărturie a credinței” la Sibiu

Ștefan Mărculeț, 19 Mai 2017

Facultatea de Teologie Orto­doxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu a găzduit în pe­ri­oa­da 16-18 mai un simpozion internațional intitulat „Credința mărturi­si­toare în diversitate de manifestare: teologie, iconologie, muzică. Icoana - mărturie a credinței”. Invitatul special al manifestării este diac. prof. dr. Karl Christian Felmy.

Cadrele didactice și studenții Facultății de Teologie din Sibiu au avut posibilitatea să asculte în cadrul simpozionului o comunicare știin­ți­fică a invitatului din Germania, diac. prof. dr. Karl Christian Felmy. Prelegerea a avut loc în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a facul­tății, în prezența Înaltprea­sfințitului Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a decanului instituției, pr. prof. univ. dr. Nicolae Chifăr, a consilierului cultural din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului, pr. lect. univ. dr. Emanuel Tăvală, a cadrelor didactice și studenților teologi, precum și a unui grup de elevi de la Liceul „Ion Barbu” din București, sosit la Sibiu în cadrul programului „Școala altfel”, pentru a se întâlni cu diac. prof. univ. dr. Ioan Ică jr.

Prelegerea diaconului Karl Christian Felmy s-a intitulat „Icoana Mântuitorului înconjurat de puterile cerești, ca icoană liturgică” și a prezentat aspectele teologico-eshatologice din iconografia rusă și nu numai.

„Icoana Mântuitorului printre puterile îngerești este o reprezentare eshatologică. Ea Îl arată pe Domnul, într-un mod mai direct decât orice altă icoană-Pantocrator, ca Cel ce vine. Prin locul ei evidențiat, în mijlocul rândului Deisis al iconostasului, este în mod deosebit legată de Dumnezeiasca Liturghie. Aici, în rândul Deisis de pe iconostas, ea imprimă ce se dorește a fi Liturghia: Epifanie, Teofanie, în care ființele cerești împreună cu Biserica de pe pământ „cântare de biruință cântând, glas înălțând și grăind”. În cult, în Liturghie, învață creștinul ortodox: «În Biserica slavei Tale stând, în cer a sta ni se pare». Mai importantă este altă experiență liturgică imprimată aici, în care Hristos vine într-o Bună Vestire eshatologică prin care Judecata are loc deja (Vohodul mic, Ioan 5, 24) și prin care El vine «să se junghie și să se dea mâncare cre­dincioșilor», cum arată heruvicul din Sâmbăta Mare”, a spus diac. prof. dr. Karl Christian Flemy.

Daruri și aprecieri

La finalul prezentării, IPS Părinte Mitropolit Laurențiu i-a oferit oaspetelui din Germania o plachetă comemorativă și lucrări dedicate celor 230 de ani de învățământ teologic la Sibiu și i-a mulțumit pentru prezentarea teologică deosebită.

În cadrul simpozionului au mai prezentat referate și cadre didactice de la mai multe facultăți de teologie din țară, amintind prezentarea pr. prof. dr. Nicolae Chifăr intitulată „Iconologia Sfântului Nichifor Mărturisitorul”, lucrarea pr. dr. Mircea Bidian, cu titlul „Iconologia Sfântului Teodor Studitul”, și referatul dr. Sebastian Nazâru de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București, intitulată „Sinodul iconoclast de la Sfânta Sofia (815)”.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!