Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×
Acasa Actualitate religioasă Știri Cinstitori ai sfinţilor şi slujitori ai semenilor

Cinstitori ai sfinţilor şi slujitori ai semenilor

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 11 Feb, 2014

Activitatea internă şi externă a Bisericii Ortodoxe Române în anul 2013, pro­clamat în Patriarhia Română An omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi An co­me­morativ Părintele Dumitru Stă­niloae, este sintetizată şi prezentată din punct de vedere pastoral-liturgic, cultural-misionar şi social-filantropic. 

I. ACTIVITATEA PASTORAL-LITURGICĂ

Printre evenimentele importante din viaţa Bisericii Orto­doxe Române în anul 2013, din punct de vedere pastoral-liturgic, evocăm:

- manifestările din cadrul Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi al Anului comemorativ Părintele Dumitru Stăniloae, organizate la Patriarhia Română şi în toate eparhiile din ţară şi din străinătate, care au fost evaluate în şedinţa solemnă a Sfântului Sinod din 28 octombrie 2013; declararea de către Sfântul Sinod a anului 2015 ca Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi;

- susţinerea la nivelul tuturor unităţilor bisericeşti a iniţiativei cetăţeneşti europene Unul dintre noi, având ca scop ridicarea nivelului de protecţie juridică în Uniunea Europeană a demnităţii, a dreptului la viaţă şi a integrităţii fiinţei umane încă din momentul concepţiei;

- manifestări organizate în comun de Patriarhia Română şi Academia Română cu prilejul împlinirii a 154 de ani de la Unirea Principatelor Române (Palatul Patriarhiei, 24 ianuarie 2013);

- sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată în comun de Patriarhia Română şi Academia Română cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la votarea Legii pentru secularizarea averilor mănăstireşti (Palatul Patriarhiei, 12 noiembrie 2013);

- manifestările organizate la Patriarhia Română cu prilejul împlinirii a 15 ani de la trecerea la cele veşnice a Părintelui Arhimandrit Cleopa Ilie (Palatul Patriarhiei, 2 decembrie 2013);

- vizitele canonice ale Prea­fe­ricitului Părinte Patriarh Daniel, efectuate în Arhie­pis­copia Buzăului şi Vrancei, precum şi în Episcopia Sălajului;

- participarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Întâlnirea anuală a liderilor religioşi din Europa cu înalţi reprezentanţi ai instituţiilor europene (Bruxelles, 30 mai 2013);

- şedinţa anuală a Consiliului Consultativ al Cultelor din Ro­mânia (Palatul Patriarhiei, 19-20 iunie 2013), care: a solicitat menţinerea în textul Consti­tuţiei României a instituţiei fa­mi­liei naturale şi tradiţionale ca uniune dintre bărbat şi femeie; a susţinut şi a promovat iniţiativa cetăţenească europeană Unul dintre noi; a solicitat accelera­rea procesului de retrocedare a bunurilor care au aparţinut cultelor; a solicitat autorităţilor publice centrale şi locale să res­pecte legea şi hotărârile ju­de­cătoreşti prin care se interzice edificarea unor construcţii de mari dimensiuni în vecinătatea lăcaşurilor de cult, să impună o nouă conduită faţă de bisericile monumente istorice sau de artă şi să nu mai autorizeze astfel de construcţii în zonele de protecţie, cu prezentarea unor cazuri concrete; a hotărât transmiterea unei scrisori Excelenţei Sale dom­­nului Ban Ki-Moon, Secre­ta­rul General al ONU, privitoare la situaţia creştinilor din Siria;

- aprobarea de către Sfântul Sinod a scrisorii Preafericitului Părinte Patriarh Daniel către preşedinţii Camerelor Parla­mentului României, cuprinzând amendamentele propuse de Biserica Ortodoxă Română la Constituţia României, cu privire la familie ca entitate compusă dintr-un bărbat şi o femeie;

- semnarea Protocolului între Patriarhia Română şi Minis­terul Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor privind asigurarea asistenţei religioase ortodoxe în sistemul ANP (26 martie 2013);

- semnarea Protocolului de finanţare între Patriarhia Română şi Secretariatul de Stat pentru Culte (1 aprilie 2013);

- semnarea Protocolului de colaborare între Patriarhia Ro­mână şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru promovarea satului românesc (13 mai 2013);

- semnarea Protocolului de cooperare dintre Patriarhia Ro­mână şi Televiziunea Română pentru promovarea culturii şi identităţii naţionale (26 septembrie 2013);

- elaborarea Ghidului legis­laţiei în vigoare referitoare la exer­ciţiul libertăţii religioase în România (cronologic şi tematic pentru perioada 1990-2013).

În cadrul Oficiului canonico-juridic s-au elaborat: documentaţii, propuneri de amendamente şi intervenţii către Curtea Europeană a Drepturilor Omu­lui, Parlament, Guvern, ministere şi alte instituţii. Dintre acestea amintim:

- susţinerea demersurilor Statului român în cauza „Sin­dicatul Păstorul cel bun contra României“, care a avut drept consecinţă hotărârea definitivă a Marii Camere a Curţii Euro­pene a Drepturilor Omului (CEDO) de la Strasbourg în cauza respectivă, prin care s-a decis că Statul român nu a încălcat dreptul de asociere atunci când a respins înregistrarea unui sindicat al preoţilor în anul 2008;

- reafirmarea poziţiei Sfân­tu­lui Sinod, adoptată în 11 noiembrie 2003, prin care s-a pronunţat în defavoarea reali­zării proiectului „Roşia Mon­tană“, în cadrul dezbaterii de la Parla­mentul României (4 octombrie 2013).

II. ACTIVITATEA CULTURAL-MISIONARĂ

Principalele activităţi ale Bi­se­ricii Ortodoxe Române, des­fă­şurate prin Sectorul relaţii bi­sericeşti şi interreligioase, pe plan extern, au vizat, pe de o parte, legăturile sale tradi­ţio­na­le cu Bisericile Ortodoxe su­ro­ri, iar pe de altă parte, pro­mo­varea relaţiilor de respect şi cooperare intercreştină şi interreligioasă, inclusiv prin intermediul comunităţilor ortodoxe române din străinătate, după cum urmează: participarea Pa­triarhului României la Întâlnirea anuală la nivel înalt a li­de­­rilor religioşi cu Preşedinţii Co­misiei, Consiliului şi Parla­mentului European, precum şi cu înalţi funcţionari europeni (Bruxelles, 30 mai 2013); parti­ci­­parea reprezentanţilor Pa­tri­ar­­­hiei Române la cea de a XIII-a întrunire de dialog teologic din­tre Biserica Ortodoxă Ro­mâ­­nă şi Biserica Evanghelică din Ger­mania (Mănăstirea Drü­­­beck, Ger­mania, 13-17 mar­tie 2013); participarea unei de­legaţii a Bisericii Ortodoxe Române la cea de a XIV-a Adunare Gene­rală a KEK (Bu­da­pesta, Unga­ria, 3-8 iulie 2013); participarea la Reu­niu­nea Comisiei Interna­ţionale de Dialog Teologic între Bisericile Ortodoxe şi Comu­niunea Angli­cană (Novi-Sad, Serbia, 5-11 septembrie 2013); participarea la cea de-a X-a Adunare a Con­siliului Mondial al Bisericilor (Busan, Coreea de Sud, 30 octombrie - 9 noiembrie 2013); participări şi vizite ale unor ierarhi, profesori de teologie, mo­nahi şi monahii la eveni­men­te organizate de alte Bi­serici Ortodoxe surori sau la con­ferinţe şi simpozioane ştiin­ţifice şi întâlniri bilaterale, unde au fost transmise mesaje ale Pa­triarhului României; în­tâlnirile delegaţiilor Patriar­hiei Române şi Patriarhiei Ie­rusalimului privind Căminul românesc pentru pelerini de la Ierihon (Ieru­salim, 21 februarie şi 2 iulie 2013); manifes­tările organizate la împlinirea a 1.700 de ani de la proclamarea Edictului de la Milano (Mănăstirea Balukli, Turcia, 16-18 mai 2013); manifestările prilejuite de împlinirea a 1.025 de ani de la creştinarea ruşilor (Moscova şi Kiev, 23-28 iulie 2013).

Reprezentanţa Patriarhiei Române pe lângă instituţiile Uniunii Europene a participat în anul 2013 la seminarii, dezbateri, conferinţe găzduite de insti­tuţiile europene, de Con­ferinţa Bisericilor Europene, sau la diverse întâlniri interortodoxe şi acţiuni de promovare a lucrării pastoral-misionare a Bisericii Ortodoxe Ro­mâne. De asemenea, a pregătit şi organizat vizita la Bruxelles a Patriar­hului României cu prilejul Întâlnirii anuale la nivel înalt a lideri­lor religioşi cu Preşedinţii Comisiei, Consi­liului şi Parla­mentului Euro­pean, precum şi cu înalţi func­ţionari europeni (Bruxelles, 30 mai 2013). Cu această ocazie, la finalizarea lucrărilor de conso­lidare şi reamenajare a Casei de protocol a Patriarhiei Române din curtea Bisericii „Sfântul Nicolae“ din Bruxelles, a fost săvârşită slujba de sfinţire (29 mai), urmată de o întâlnire cu reprezentanţii mai multor Biserici Ortodoxe pe lângă instituţiile europene.

Dintre activităţile Sectorului teologic-educaţional în anul 2013, menţionăm:

- elaborarea formei finale a Programei şcolare la disciplina religie pentru clasele pregă­titoare, I şi a II-a, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3.418/19.03.2013;

- elaborarea, avizarea de către Ministerul Educaţiei Na­ţionale, publicarea la Editura BASILICA a Patriarhiei Româ­ne şi distribuirea către eparhii a setului de fişe de lucru la disciplina religie, pentru clasa pre­gătitoare (ediţia a II-a), precum şi a lucrării „Religie - pentru clasa I“;

- elaborarea şi publicarea ghi­dului pentru profesori „Re­ligia la clasa pregătitoare şi la clasa I“, în format online, pe site-ul www.patriarhia.ro;

- finalizarea cu succes a proiectului „Alege şcoala!“, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, la nivelul întregii ţări, pentru prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii; organizarea a 20 de sesiuni de închidere a proiectului, câte una în fiecare eparhie implicată în proiect şi una finală, la Palatul Patriarhiei; organiza­rea şi desfăşurarea Concur­sului de creaţie „Alege şcoala!“, etapa a patra şi premierea a 9 copii, la nivel naţional;

- organizarea şi desfăşurarea Congresului Internaţional de Teologie „Sfinţii Împăraţi Con­s­tantin şi Elena, promotori ai li­bertăţii religioase şi sus­ţinători ai Bisericii“;

- organizarea şi desfăşurarea Congresului Internaţional de Teologie „Receptarea operei Părintelui Dumitru Stăniloae astăzi“;

- organizarea şi desfăşurarea celui de-al VI-lea Congres Na­ţional „Hristos împărtăşit copii­lor“;

- organizarea şi desfăşurarea Concursului Naţional de Muzică Bisericească „Lăudaţi pe Domnul!“ - a VI-a ediţie;

- organizarea şi desfăşurarea Concursului Naţional „Icoana ortodoxă - lumina credinţei“ - a II-a ediţie;

- organizarea şi desfăşurarea Concursului Naţional „Părintele Dumitru Stăniloae - 110 ani de la naştere şi 20 de ani de la trecerea la cele veşnice“;

- organizarea şi desfăşurarea Concursului Naţional „Bucuria de a fi creştin“, la care au parti­cipat aproximativ 100.000 de copii.

În anul şcolar 2013-2014 predau disciplina religie 6.709 profesori, dintre care 4.039 de titulari şi 171 titulari de altă specialitate, care au avut în completarea normei ore de religie; 1.410 sunt preoţi, 5.032 mireni cu studii teologice, iar 267 şi cu alte studii. De asemenea, în cadrul Patriarhiei Ro­mâne funcţionează 31 de seminarii teologice, cu diferite specializări - Teologie Pastorală, Teologie Patrimoniu, Muzică bisericească, Filologie, Ştiinţe sociale -, şi 6 licee teologice ortodoxe.

Totodată, în anul şcolar 2012-2013 au fost şcolarizaţi 4.511 elevi la nivel liceal; din 1.256 de elevi în clasa a XII-a, 946 au obţinut diplomă de bacalaureat. În şcolile teologice preuniversitare au fost şcolarizaţi 38 de elevi de etnie română din afara graniţelor ţării, 32 provenind din Republica Moldova, 4 din Serbia şi 2 din Ucraina. În anul şcolar 2013-2014 au fost înscrişi în clasa a IX-a 1.389 de elevi, iar pentru anul şcolar 2014-2015 au fost solicitate 1.742 de locuri. În cadrul unităţilor de învăţământ teologic ortodox preuniversitar îşi desfăşoară activitatea didactică 827 de profesori. Dintre aceştia, 430 sunt titulari şi 397 sunt suplinitori. Fondurile alocate acestor şcoli, în anul şcolar 2012-2013, au fost în valoare totală de 3.453.560 de lei, dintre care 2.663.560 de lei au fost investiţi de centrele eparhiale.

În cele 11 facultăţi de teologie care funcţionează în cuprinsul Patriarhiei Române au fost şcolarizaţi 5.761 de studenţi în anul 2013, au absolvit 1.260 de studenţi, iar în anul universitar 2013-2014 s-au înscris 1.408. În cadrul specializării Teologie Pastorală au fost şcolarizaţi 4.379 de studenţi, iar 951 absolvenţi au obţinut Diplomă de licenţă. Numărul masteranzilor a fost de 2.301, dintre care 850 de absolvenţi, iar în anul universitar 2013-2014 s-au înscris 1.083 de studenţi masteranzi. Studiile de doctorat se organizează în opt centre universitare, fiind înscrişi în prezent 349 de doctoranzi, dintre care 128 în anul universitar 2013-2014. În anul universitar 2012-2013, 78 de doctoranzi au obţinut titlul de doctor în teologie.

Prin Sectorul Cultură şi pa­trimoniu religios s-au organizat programe şi cursuri de formare şi perfecţionare profesională pen­tru specializările: conservatori bunuri culturale, muzeologie generală, gestionar-custode, evidenţa şi gestiunea patrimo­ni­u­­­­lui. În contextul Anului omagi­al al Sfinţilor Împăraţi Con­­s­tan­tin şi Elena a fost reali­zat albumul „Ctitoriile Sfinţilor Îm­păraţi Constantin şi Elena în Răsărit şi Apus“ şi s-a des­fă­şurat, în cadrul grilei de programe a postului de televiziune TRINITAS TV, ciclul săptămânal de emi­siuni: „Moştenirea bizantină în România“, cu participarea unor invitaţi de prestigiu din lumea bisericească şi laică. Întrucât se constată necesitatea păstrării, cultivării şi promovării picturii bisericeşti autentice, precum şi o mai bună pregătire teologică liturgică a pictorilor bisericeşti, în anul 2013, Comisia de pictură bise­ricească a organizat, în perioada 4-7 noiembrie, Conferinţa Na­ţională „Unitate dogmatică şi specific naţional în pictura bise­ricească“, cu participarea unui număr de 340 de persoane la cursurile teoretice.

În anul 2013, Radio TRINITAS a realizat o nouă extindere a ariei de emisie prin punerea în funcţiune, în luna februarie, a staţiilor de emisie de la Oradea (87,80 MHz) şi Sighetu Mar­maţiei (87,90 MHz), iar din luna iunie, a emiţătorului de la Constanţa (92,40 MHz). În urma concursului organizat de Con­siliul Naţional al Audio­vi­zualului, în data de 21 noiembrie 2013, Radio TRINITAS a obţinut patru noi frecvenţe: Nucet (96,40 MHz), Panciu (93,00 MHZ), Slobozia (102,60 MHz) şi Petroşani (93,70 MHz). Toate aceste staţii de emisie au devenit funcţionale în luna decembrie 2013. Astfel, numărul frecvenţelor pe care Radio TRINITAS poate fi ascultat în ţară a crescut la 51. Consiliul Na­ţional al Audiovizualului (CNA) a acordat postului de radio TRINITAS al Patriarhiei Române „Diploma de excelenţă pentru promovarea Culturii“, în cadrul evenimentului Premiile CNA, din 11 decembrie 2013.

Activitatea Televiziunii TRI­NITAS a Patriarhiei Ro­mâne s-a îmbunătăţit în anul 2013 prin transferul emisiei pe satelitul EUTELSAT 16A. Cu acest prilej, s-a adoptat un standard de emisie superior şi a fost reechipată staţia terestră de emisie pe satelit. De asemenea, pentru completarea dotării tehnice, au fost achiziţionate trei ecrane LED, foarte performante, pentru a se evita pe viitor închirierea acestora de la furnizori externi. Finanţarea a fost asigurată printr-un efort consi­de­rabil al Arhiepiscopiei Bucu­reştilor, la care s-au adăugat împrumuturi sau donaţii de la unele eparhii din ţară şi parohii ori mănăstiri bucureştene.

În ziua de 26 septembrie 2013, s-a semnat un Protocol de cooperare între Patriarhia Ro­mână şi Televiziunea Română, pentru promovarea culturii şi identităţii naţionale. Din momentul semnării sale, Protocolul a fost pus în aplicare prin schimbul de materiale video, de arhivă şi de actualitate între Te­le­viziunea Română şi Te­le­viziunea TRINITAS, preluări de transmisiuni directe şi altele.

Finanţarea Televiziunii TRI­NITAS a fost asigurată în anul 2013 astfel: 60% Arhie­pis­copia Bucureştilor, 30% epar­hiile din ţară şi unele eparhii din străinătate, iar 10% sponso­rizări şi încasări din distribuţia de DVD-uri.

Activitatea Publicaţiilor LUMINA din anul 2013 s-a ma­teria­lizat prin ediţiile tipărite şi pre­zenţa virtuală pe site-ul www.ziarullumina.ro. Ediţia Naţională şi Ediţia de Oltenia ale  Ziarului Lumina, precum  şi tirajul integral al săptămânalului Lumina de Duminică se tipăresc la Imprimeria Pharos a Patriarhiei Române. Ediţiile regionale sunt imprimate în teritoriu (la Iaşi, Cluj şi Timişoara), din raţiuni privind difuzarea rapidă către abonaţi. Din statisticile BRAT reiese că Ziarul Lumina se situa, în luna septembrie 2013, pe locul 4 în clasamentul cotidienelor din Ro­mânia, având un tiraj superior tuturor cotidienelor cu profil generalist.

Activitatea Agenţiei de ştiri Basilica s-a concretizat în nu­mărul mare de ştiri, interviuri, documentare şi fotografii, publicate pe site-ul www.basilica.ro, care au reflectat informaţii pri­vind viaţa Bisericii Ortodoxe Române în anul 2013. Biroul de presă şi relaţii publice al Patriarhiei Române a redactat peste 90 de comunicate de presă, ştiri, documentare, drepturi la replică şi precizări în cazul unor prezentări tendenţioase sau al atacurilor la adresa Bisericii, al unor erori de informare în le­gă­tură cu probleme bisericeşti sau aflate în dezbatere publică.

Pentru promovarea Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi a Anului comemorativ Părintele Dumitru Stăniloae Editurile Patriarhiei Române (Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Editura BASILICA şi Editura TRINITAS) au publicat 10 lucrări: „Cruce şi misiune. Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena - promotori ai libertăţii religioase şi apărători ai Bisericii“, vol. 1, coord. prof. Emilian Popescu şi pr. Mihai-Ovidiu Căţoi, Ed. BASILICA; „Cruce şi misiune. Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena - promotori ai libertăţii religioase şi apărători ai Bisericii“, vol. 2, coord. prof. Emilian Po­pescu şi pr. prof. Viorel Ioniţă, Ed. BASILICA; „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ (carte pentru copii), de Narcisa Câdă, Ed. BASILICA; „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena în bisericile din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei“, coord. pr. Mihai Hau, Ed. BASILICA; „Ctitoriile Sfin­ţilor Împăraţi Constantin şi Elena în Răsărit şi Apus“, coord. pr. Florin Şerbănescu şi dl Bog­dan Tătaru Cazaban, Ed. BASILICA; „Constantin. Un împărat creştin“, de Bertrand Lançon şi Tiphaine Moreau, Ed. BASILICA; „Părintele Du­mitru Stăniloae. Biobi­blio­gra­fie“, de Virginia Popa, ediţie revizuită şi adăugită, Ed. TRINITAS; „Iisus Hristos sau Re­­-s­taurarea omului“, de pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, vol. 4, în colecţia „Opere complete“, Ed. BASILICA; „Chipul nemuritor al lui Dumnezeu“, de pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, vol. 5, în col. „Opere complete“, Ed. BASILICA; „Cunoaşterea apofa­tică în gândirea Părintelui Stă­niloae“, de pr. prof. dr. Ştefan Buchiu, Ed. BASILICA.

În ceea ce priveşte publicarea de carte teologică, sub egida Editurilor Patriarhiei Române, portofoliul a fost îmbogăţit cu un număr de 53 de titluri noi, cu caracter dogmatic, istoric, liturgic, pastoral şi monografic, dintre care, pe lângă cele dedicate anului omagial şi comemorativ, mai amintim: † Daniel, Pa­triar­hul Bisericii Ortodoxe Române, „Semne de speranţă în vreme de suferinţă. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2012“, Ed. BASILICA; † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „Brâncuşi - sculptor creştin ortodox“, ediţia a II-a, revizuită de autor, Ed. TRINITAS; † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „Daruri de Crăciun - înţelesuri ale sărbătorii Naşterii Domnului“, Ed. BASILICA; pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, „Basarabia - aspecte din istoria Bisericii şi a neamului românesc“, Ed. BASILICA; pr. prof. dr. Adrian Gabor, pr. conf. dr. Mihai Săsăujan, pr. conf. dr. Daniel Benga, lect. dr. Ionuţ-Alexandru Tudorie, „Istoricul Facultăţii de Teologie Ortodoxă «Patriarhul Justinian» a Univer­si­tăţii din Bucureşti (1881-2013)“, Ed. BASILICA; „Ortho­dox Theology in the 20th century and early 21st century. A Ro­manian Orthodox Pers­pec­tive“, coord. pr. prof. dr. Viorel Ioniţă, Ed. BASILICA; „Pelerin în Bucureşti. Ghid pentru vizitatori“, coord. pr. Nicolae Dascălu, Ed. BASILICA; „Regulamentul pentru organizarea şi funcţio­narea Comisiei de Pictură Bi­se­ricească a Patriarhiei Române“, Ed. IBMO; „Dicţionar de muzică bisericească româ­nească“, coord. IPS Casian, Arhiepiscopul Du­nării de Jos, pr. prof. dr. Nicu Mol­doveanu, Ed. BASILICA; „Apo­logetica ortodoxă“, vol. 1, coord. Adrian Lemeni, Ed. BASILICA; pr. prof. dr. Nicolae Achimescu, „Religie, modernitate şi postmodernitate“, coll. „Media Christiana“, Seria „Lu­mina“, Ed. TRINITAS; arhim. Timotei Aioanei, „Slujind lui Dumnezeu în Catedrala patriar­hală“, Ed. BASILICA; „Părintele Cleopa Ilie - luminător de suflete pe calea mântuirii“, coord. arhim. Timotei Aioanei, Ed. BASILICA.

În cadrul Departamentului „Carte de cult“ s-a continuat opera de diortosire a textelor li­tur­gice, publicându-se un nu­măr de 10 volume (6 cărţi de cult  3 cărţi de muzică bisericească  1 volum de Proloage), la care se adaugă 74 de acatiste şi vieţi de sfinţi publicate în noua colecţie „Acatiste şi Vieţi de Sfinţi“.

Prioritatea anului 2013 pentru Tipografia Cărţilor Bise­ri­ceşti a fost achitarea integrală a utilajelor, necesare eficientizării şi rentabilizării tipografiei, achi­ziţionate cu plata în rate în anul 2012. În cursul anului 2013 au fost imprimate: 140.334 volume carte, 142.677 ex. reviste, 62.293 ex. broşuri şi ghiduri, 256.260 aca­tiste, 70.000 ex. pastorale, 108.120 ex. felicitări, cărţi poş­tale, 213.050 ex. calendare foi, 165.000 ex. calendare agendă, 22.100 ex. calendare de birou, 21.850 ex. calendare de perete cu spiră, 3.000 ex. calendar de însemnări, 647.520 ex. icoane diverse dimensiuni şi alte lucrări.

Atelierele Institutului Biblic şi-au desfăşurat activitatea pentru confecţionarea obiectelor de cult în cadrul următoarelor secţii: metale preţioase, metale co­mune, tămâie, filigran, pictură, tâmplărie şi sculptură, la punctul de lucru din Bucureşti (Popeşti Leordeni); croitorie, cizelură, pictură şi broderie, la punctul de lucru de la Mă­năs­tirea Pasărea, precum şi ţesătorie, broderie, tricotaje, la punctul de lucru de la Mănăstirea Ţigăneşti.

Centrul de pelerinaje „Sfân­tul Apostol Pavel“ al Pa­triarhiei Române a organizat pelerinaje externe şi interne spre mai multe destinaţii, pentru 15.247 de pelerini (206 pelerinaje interne şi 144 pelerinaje externe). Destinaţiile pelerinajelor externe au fost cu precădere Ţara Sfântă - Israel, Iordania, Egipt, Turcia (Capadocia şi Istanbul), Grecia - Muntele Athos, Italia, Bulgaria, Ucraina ş.a. Cu sprijinul financiar al SC Basilica Travel SRL, având în vedere creşterea activităţii de pelerinaj, în luna august 2013 a fost achiziţionat un nou autocar de 51 locuri, marca Setra (cel de-al treilea din dotarea parcului auto al Sectorului Pelerinaje).

Printre cele mai importante activităţi legate de edificarea Catedralei Mântuirii Neamului, desfăşurate în anul 2013 la Sectorul Monumente şi construcţii bisericeşti al Patriarhiei Române, se înscrie organizarea licitaţiei pentru semnarea contractului de execuţie lucrări su­prastructură. La această li­citaţie au aplicat 5 ofertanţi, firme specializate capabile să execute o lucrare de asemenea anvergură. Negocierea acestui contract a adus o economie de 5.250.000 euro, adică de 11,72% faţă de valoarea bugetată, revizuită la începutul anului, şi de 2.411.991 euro, adică 5,74% faţă de cea mai bună ofertă iniţială. Totodată, au fost finalizate lu­crările de realizare a infras­truc­turii catedralei, recepţionate la sfârşitul lunii august. Tot la acea dată a fost predat amplasamentul către executantul su­prastructurii, care după efectuarea tuturor demersurilor necesare preluării a început lucrul la elementele verticale ce iau naştere de la cota  0,00 m. De la data preluării şi până la sfârşitul anului 2013 au fost finalizate lucrările de montare a armăturii rigide aferente nivelului cuprins între cotele  0,00 m ÷  9,00 m, a fost montată armătura flexibilă din oţel beton în proporţie de 50% şi s-au efectuat aproximativ 8.000 metri liniari suduri ale acesteia.

Şi în anul 2013 Patriarhia Română a făcut eforturi mari şi multiple pentru asigurarea finanţării lucrărilor executate la Catedrala Mântuirii Neamului. La eforturile unităţilor de cult din cuprinsul eparhiilor s-a adăugat şi sprijinul financiar din partea autorităţilor administraţiei centrale şi locale de stat, precum  şi unele sponsorizări mai modeste, acordate de unii agenţi economici în această perioadă de criză financiară. Tuturor le suntem recunoscători pentru că înţeleg necesitatea practică şi semnificaţia etnică a acestei Catedrale Naţionale.

Centrul de Conferinţe - Pa­latul Patriarhiei a desfăşurat 387 acţiuni (conferinţe, congrese, seminarii, simpozioane, concerte, spectacole, lansări de carte, şedinţe de lucru, întruniri, vizionări, prezentări etc.), unele ale Bisericii Ortodoxe Române, iar altele ale unor instituţii sau firme care au închiriat aceste spaţii la preţuri adaptate perioadei de criză financiară. Din acest motiv, veniturile din aceste activităţi acoperă doar parţial cheltuielile de întreţinere ale Palatului Patriarhiei. Dintre realizările importante din anul 2013 menţionăm montarea a 6 (şase) icoane mozaic în Sala Europa Christiana, realizate cu sprijinul Arhiepiscopiei Bucu­reş­tilor şi al unor sponsori.

Sectorul Stavropighii patriarhale şi centre sociale, prin echipa de întreţinere ARCADA, a efectuat lucrări de renovare, reamenajare şi dotare tehnică la: Centrul social-cultural „Sfân­tul Apostol Andrei“, Reşedinţa patriarhală, Depozitul de Col­por­taj al Arhiepiscopiei Bu­cu­reştilor ş.a. De asemenea, înce­pând cu data de 18 martie 2013, Cafetăria „Misionarul“ a Cen­trului social-cultural „Sfântul Apostol Andrei“ vine în sprijinul angajaţilor Administraţiei Pa­triarhale şi ai Administraţiei Centrului eparhial al Ar­hie­piscopiei Bucureştilor (care şi-au exprimat acordul), oferindu-le masa de prânz în regim cate­ring, cheltuielile fiind suportate parţial de către instituţie (bugetul fiecărui sector sau departament) şi parţial  de către angajat. Centrul social-pastoral „Sfân­ta Maria“ - Techirghiol a finalizat lucrările de construire a Casei de protocol „Sfântul Proroc Daniel şi Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul“, sfinţită în data de 11 iulie 2013.

III. ACTIVITATEA SOCIAL-FILANTROPICĂ

Opera social-filantropică iz­vo­răşte din îndemnul clar şi ferm la acţiune, la fapta cea bună, adresat de Mântuitorul Hristos: „Mergi şi fă şi tu asemenea!“ (Luca 10, 37).

În anul 2013, în lucrarea social-filantropică a Bisericii Orto­doxe Române au fost implicate 9.147 persoane, după cum ur­mează: 28 consilieri eparhiali, 23 inspectori eparhiali de specialitate şi eparhiali, 449 asistenţi sociali acreditaţi, 1.257 persoane cu diverse specializări (cadre didactice, cadre medicale, jurişti, psihologi etc.), 7.390 vo­lun­tari şi membri ai comitetelor filantropice).

Activitatea social-filantropică s-a desfăşurat în Patriarhia Română prin 784 de instituţii şi servicii sociale. La nivelul structurilor bisericeşti (centre epar­hiale, protopopiate şi parohii), diagrama aşezămintelor social-filantropice cuprinde: 141 cantine sociale şi brutării, 50 insti­tuţii ce oferă servicii medicale şi farmacii, 75 centre de zi pentru copii, 15 centre de zi pentru vârstnici, 47 centre rezidenţiale vârstnici, 11 centre comunitare, 35 centre de tip familial, 38 grădiniţe sociale şi  after-school, 13 locuinţe protejate, 130 centre de informare, de consiliere şi centre de resurse, 2 instituţii de învăţământ pentru adulţi, 18 centre de urgenţă (pentru persoane fără adăpost, pentru victi­me ale violenţei domestice, pentru victime ale traficului de per­soane), 13 campusuri de ta­bă­ră, 68 centre educaţionale şi alte 128 instituţii cu specific diferit.

În prezent, la nivelul eparhiilor se află în derulare un număr de 271 proiecte şi programe sociale, dintre care: 19 cu finanţare externă, 18 cu finanţare publică, 178 finanţate din fonduri proprii şi 56 cu finanţare mixtă.

De asemenea, în anul 2013, atât în cadrul aşezămintelor social-filantropice, cât şi prin intermediul programelor şi proiectelor sociale, au primit asis­tenţă specializată 61.711 de beneficiari, astfel: 22.945 copii din aşezămintele sociale ale Bisericii Ortodoxe Române, dar mai ales din familii sărace şi fără posibilităţi de întreţinere, sau cu părinţii aflaţi la muncă în alte ţări; 4.920 persoane cu diza­bilităţi, cu deficienţe de vorbire, vedere şi auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, persoane infectate cu HIV/SIDA; 15.086 persoane vârstnice din aşezămintele de protecţie socială bisericeşti, din centrele sociale de tranzit şi adă­posturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonaţi de familie şi care prezentau gra­ve probleme de sănătate; 13.110 şomeri, adulţi în dificultate, victime ale traficului de persoane, victime ale violenţei familiale, deţinuţi eliberaţi, victime ale calamităţilor naturale; 5.650 alte categorii. Asistenţa religioasă în unităţile militare, pe­ni­­tenciare, spitale şi aşezăminte de ocrotire socială este asigurată de un număr de 512 preoţi, dintre care: 154 în unităţi mi­litare şi penitenciare şi 358 în spitale, aşezăminte de ocrotire socială, unităţi de învăţământ etc. În toate unităţile menţiona­te mai sus, există în prezent un număr de 423 biserici şi capele sfinţite, altele 88 aflându-se în diferite stadii de construcţie şi amenajare.

Activitatea social-filantropică a Bisericii Ortodoxe Române din anul 2013 s-a concretizat în 152.542 de ajutoare financiare di­recte, în valoare de 17.957.098 lei; 418.376 ajutoare materiale, constând în alimente, îm­bră­că­minte, rechizite, produse igie­nico-sanitare, medicamente, electrocasnice ş.a., în valoare de 15.341.700 lei; colecta pentru per­soanele afectate de cala­mi­tăţi (inundaţii) în septembrie 2013, în valoare de 1.564.380 lei şi bunuri, a căror valoare estimată este de 448.470 lei.

În ansamblu, pentru sus­ţi­nerea activităţilor social-filan­tro­pice şi pentru sprijinirea sinis­traţilor, în anul 2013, la nivelul Patriarhiei Române, s-au cheltuit 80.828.191 lei. La aceasta se adaugă ajutoarele social-filantropice acordate să­racilor de către clerici şi credincioşi în mod ocazional sau neprogramat.

În concluzie, anul 2013, consacrat în Biserica Ortodoxă Română ca An omagial al Sfin­ţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi An comemorativ Pă­rintele Dumitru Stăniloae, a fost unul rodnic în activităţi pastorale şi sociale, puse în slujba credinţei ortodoxe şi a multor oameni bolnavi, săraci sau aflaţi în dificultate.

Susţinerea acestor activităţi multiple ale Bisericii  Ortodoxe Române nu este însă o lucrare uşoară, ci necesită multă dă­ruire de sine şi răbdare din partea celor angajaţi în misiu­nea ei, date fiind multe obstacole întâlnite în desfăşurarea acestor activităţi, ca de pildă: blocarea temporară a liniilor de finanţare europene, blocarea multor posturi în cadrul administraţiilor locale, care reprezintă principalii parteneri ai Bisericii, să­ră­cia generată de criza economică şi numărul crescând de solicitanţi de servicii medico-sociale.

Faptul că anumite aşeză­minte social-filantropice cu po­sibi­lităţi materiale modeste reuşesc totuşi să dezvolte şi să susţină servicii sociale cu caracter permanent la standardele cerute de legislaţia europeană în vigoare constituie o încurajare şi o speranţă că, prin credinţă, iubire milostivă şi hărnicie, putem aduce la îndeplinire porunca Dom­nului nostru Iisus Hristos de a sluji aproapelui. Totodată, avem conştiinţa datoriei, nu a meritelor, deoarece, aşa cum se spune în Sfânta Evanghelie, „am făcut ceea ce eram datori să facem“ (Luca 17, 10), ştiind că oamenii vor fi judecaţi de Dreptul Judecător, Iisus Hris­tos, nu numai pentru faptele rele săvârşite, ci şi pentru binele pe care puteau să-l facă, dar nu l-au făcut în timpul vieţii pă­mânteşti (cf. Matei 25, 31-46). Desigur, sunt încă multe de fă­cut pentru a răspunde pe deplin nevoilor urgente ale multor oameni aflaţi în dificultate azi în ţara noastră, dar credinţa în ajutorul lui Dumnezeu ne dă spe­ranţă şi putere pentru a conti­nua lucrarea social-filantropică.

La vremea bilanţului acti­vităţii Bisericii Ortodoxe Ro­mâne desfăşurate în anul 2013, cu smerenie şi bucurie, mul­ţu­mim lui Dumnezeu pentru ajutorul şi darurile Sale revărsate asupra Bisericii noastre. De ase­menea, mulţumim şi celor care au ajutat Biserica, prin rugă­ciune sfântă, prin dărnicie şi cooperare practică, spre a împlini împreună, cler şi mireni, lucrarea ei în poporul român.

Ne rugăm Bunului Dum­­nezeu să ne ajute să continuăm şi să intensificăm activităţile pastorale, misionare şi filantro­pice ale Bisericii noastre, ca fapte ale dreptei credinţe şi ale iubirii milostive în societatea de azi.

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române